صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
صنایع آذر آب - فاذر 3.93
-0.68563042
-2.063000
2929106 3042000 6.29 1.45 0.86
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 2.9
-0.18421084
-0.641079
1365913 6097500 9.5 0.63 8.78
توسعه معادن روی ایران - کروی 7.07
2.87113368
0.73297
2488807 8130184 9.13 1.85 8.6
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 3.99
-0.78313294
-0.633299
166735 418886 17.73 1.88 1.07
داده پردازی ایران - مداران 3.66
-0.13612934
-0.682918
41296 1907100 9.7 1.9 1.35
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 4.72
-1.38892627
-3.382574
111433 525400 47.11 2.02 0.96
بیمه البرز - البرز 3.49
4.0729971
4.93979
1413543 3884000 6.79 0.7 0.24
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 3.06
-0.3522265
-1.192246
237080 11551500 50.6 -1585.66 0.72
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 3.28
-0.6667745
-2.27733
3065921 4470000 5.62 0.44 5.9
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 4.36
0822
-0.24820
116601 1479600 0 0.66 0
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 5.44
1.07232545
-0.122515
1372825 542085 31.52 1.7 0.29
سیمان هگمتان - سهگمت 4.54
-0.3611656
-0.781649
305844 832802 6.73 0.69 0.59
سامان گستر اصفهان - ثامان 0
0.25911548
4.991621
18207 343565 8.06 0.74 2.62
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 3.8
2.66671540
1.41521
940534 2926000 0 0.89 0
حفاری شمال - حفاری 2.76
0.44521805
0.061798
1132891 4702756 7.15 1.01 0.57
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 0
3.10021430
4.971456
227830 1287000 50.35 1.06 18.28
لیزینگ ایرانیان - وایران 3.58
-0.80351358
-1.391350
260316 1358000 6.19 1.03 1.7
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 9.2
2.19411537
4.991579
3005583 12680250 8.41 1.11 8.11
پتروشیمی شازند - شاراک 2.71
-0.66822973
-2.12930
1112218 23974272 5.59 1.76 0.93
صنعتی پارس خزر - لخزر 2.89
2.33918444
2.98490
113781 1276733 8.12 1.71 0.79
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 1
-0.92291503
-0.991502
1034307 2479950 7.21 1.13 5.95
کمباین سازی ایران - تکمبا 1.94
0.6906729
0.69729
2840889 1256087 9.23 0.93 1.07
سیمان داراب - ساراب 5.26
0971
-2.06951
197050 873900 8.49 0.65 0.92
بانک سینا - وسینا 1.98
0931
-0.21929
27900 9310000 6.17 0.67 0.29
سیمان شمال - سشمال 0.9
-0.29671008
-1.091000
150742 1083672 7.02 0.69 1.11
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 2.03
0.01616217
2.146349
501 190940 12.93 0.71 0.47
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 0.85
01190
01190
32210 2380000 5.65 0.77 13.03
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0.08
01202
01202
11034 4207000 0 0.83 0
صنعتی بهشهر - غبشهر 3.7
1.95851770
4.951822
612380 5310000 3.9 0.87 0.19
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 2.73
-1.14341124
-2.21112
1044094 5058000 0 0.97 0
صنعتی پارس مینو - غپینو 3.21
3.05752528
4.972575
367070 3185280 9.13 1.69 1.17
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 5.03
-2.38851226
-4.461200
3983043 24520000 12.83 0.98 11.97
بیمه آسیا - آسیا 5.36
-0.13711457
-0.891446
95675 3351100 7.73 1.02 0.13
رادیاتور ایران - ختور 4.94
-0.68252474
0.362500
97733 742200 4.76 1.05 0.46
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 3.18
01572
-0.131570
812937 42444000 5.41 1.09 5.32
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 0
51638
51638
566208 1064700 10.87 1.18 0.25
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 1.64
-1.49893023
-2.282999
1286147 13993431 4.31 1.51 1.71
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 2.9
2.59442254
4.962306
147651 901600 6.1 1.67 7.12
لبنیات کالبر - غالبر 4.84
4.30021334
4.931342
2643655 466900 33.4 1.16 0.69
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 5.31
-0.21651383
-1.081371
1239103 6901170 10.81 1.19 0.72
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 4.96
3.68292027
4.962052
495753 152025 -1.79 -0.44 1.13
بانک ملت - وبملت 1
-0.3304905
-0.22906
6844712 45250000 6.54 0.66 0.19
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 5.01
-4.766741576
-1.7342900
316949 2078800 115.79 -20.26 2.63
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 4.19
3.77831648
1.451611
9883498 1236000 -69.98 -6.46 1.12
بانک تجارت - وتجارت 0.32
0635
0635
30292932 29019500 -2.37 -2.65 0.17
ایران خودرو دیزل - خاور 3.79
0.4651648
-0.78640
11238525 3232910 -0.51 -0.17 0.34
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 3.43
0.4292702
2.15714
1966448 8775000 0 0.56 0
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 4.78
1.2195664
-0.91650
28001473 7088200 6.28 0.59 6.02
سیمان تهران - ستران 4.62
1.37681399
0.221383
2001916 2448250 10.88 0.63 0.9
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 1.77
0972
0.41976
426775 4374000 0 0.67 0
مهندسی تکنوتار - تکنو 6.59
-3.60623662
-4.843615
1040789 585920 334.43 5.92 5.08
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 2.75
0998
-1.4984
59970 4790400 5.99 0.68 6.18
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 1.83
-0.4871226
-2.191205
1132328 8582000 0 0.68 0
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 3.47
4.0252827
4.91834
3837154 4548500 8.99 0.69 7.32
پتروشیمی آبادان - شپترو 3.97
-0.83192384
-2.252350
477546 1501920 -3.79 0.68 0.77
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 3.64
-0.615808
-1.97797
19533057 31727473 7.14 0.71 0.27
پتروشیمی فجر - بفجر 4.97
1.12235316
3.655449
923963 34554000 5.29 2.65 2.23
رینگ سازی مشهد - خرینگ 6.29
3.87871473
3.811472
5454270 655485 -7.54 2.71 0.17
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 5.14
-0.5236760
-0.26762
342365 304000 294.57 11.35 0.58
نفت بهران - شبهرن 0.82
-0.06179721
-0.129715
380176 25274600 7.12 4.78 1.54
مارگارین - غمارگ 2.88
4.1231490
4.961502
685967 1251600 8.32 1.35 0.13
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 1.24
0.02883469
0.23475
522324 56867317 28.8 2.92 18.56
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 2.17
-0.54811633
-1.11624
5934146 55715329 9.57 1.48 9.41
افست - چافست 4.57
0.429110999
3.1211294
34083 2199800 6.09 2.32 1.27
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 2.36
-0.01576388
1.746500
2806 919872 9.29 2.31 0.4
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 2.04
-0.19752527
-2.532468
136929 9206892 6.43 2.4 1.19
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 3.63
4.641962
4.641962
2667963 490500 -23.6 2.71 1.21
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 0.64
0.37933440
0.123431
4986078 123840000 8.71 2.69 3.11
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 5.28
-0.03043293
0.73317
326802 4939500 14.04 2.65 6.51
قند لرستان - قلرست 2.44
0.69365662
1.195690
157049 1358880 14.62 3.02 1.6
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 2.82
-1.70632477
-1.272488
417465 1263270 506.12 4.28 1.57
ایران ارقام - مرقام 3.88
1.3962760
3.122807
403922 1380000 67.1 3.22 1.3
معدنی املاح ایران - شاملا 0.92
0.237611811
1.7611990
7700 2480310 5.85 3.24 2.29
سیمان اصفهان - سصفها 0.73
-0.80277168
-3.17002
23034 1433600 16.13 3.26 1.44
ملی سرب و روی ایران - فسرب 3.64
0.48923081
2.093130
1564002 992082 20.96 3.36 0.97
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 6.45
-0.3082913
1.982980
184185 256344 -12.27 3.42 2.44
نفت پارس - شنفت 0.66
0.01446954
0.016954
12268 8692500 8.49 3.85 1.12
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 0
-0.16967654
-3.57399
7918 3061600 7.89 3.89 3.66
پتروشیمی پردیس - شپدیس 2.68
-0.12057461
-2.957250
60436 44766000 9.67 4.03 2.15
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 1.52
0.419719
1.82729
326986 1977250 0 0.55 0
سیمان کردستان - سکرد 6.4
-3.4483756
-1.79769
907081 1663200 30.41 13.89 1.35
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا 1.69
-0.48944067
-1.274035
258632 4796742 0 2.78 0
پست بانک ایران - وپست 1.78
-0.39141527
-4.761460
120578 4937480 59.52 2.59 0.4
فیبر ایران - چفیبر 4.51
2.59414034
4.984128
82581 806800 196.83 -128.94 3.05
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 10.53
3.61483669
-1.163500
2943772 1280481 -4.3 -2.82 1.11
آلومراد - فمراد 5.09
8.48565344
10.235430
443736 264718 52.65 5.78 1.87
سایپا دیزل - خکاوه 8.87
2.4391050
-2.151003
56865276 2767498 -6.37 -0.29 0.21
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 5.71
1.28052531
-0.362490
2937613 3796500 9.24 0.54 10.11
سیمان خوزستان - سخوز 5.37
-0.08262418
02420
71808 1571700 3.71 1.21 0.58
نیرو ترانس - بنیرو 0.03
03999
0.034000
66648 1999500 11.43 2.35 1.97
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 3.63
0.20222973
1.113000
104076 151623 51.47 2.65 1.1
لیزینگ ایران - ولیز 2
0.2506800
2.38817
61217 480000 22.86 0.86 1.13
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 2.78
-4.79411549
-4.981546
387214 188735 -20.3 3.24 10.22
دوده صنعتی پارس - شدوص 4.16
4.85413953
4.993958
112439 474360 6.59 -53.2 0.47
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 3.55
-0.09621039
01040
35678 1298750 0 0.97 0
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 1.07
-0.0482081
-1.442052
10596 530655 3.9 1.25 0.45
موتوژن - بموتو 4.25
0.06253200
-1.313156
21360 2177280 4.33 1.97 0.61
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 1.64
4.437311980
3.7511901
174751 1437600 8.92 3.02 1.6
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 3.26
-0.51728655
-0.598649
60886 1731000 11.3 3.68 0.97
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 1.62
0.33429441
2.129959
43863 19784352 20.32 8.56 3.91
بانک کارآفرین - وکار 3.51
01163
-2.921129
56144 9885500 4.81 0.64 0.44
چرخشگر - خچرخش 8.01
3.66041331
-0.311280
1978142 1267238 31.91 1.2 0.84
نیرو کلر - شکلر 3.43
04148
-2.344051
1016 2074000 9.03 3.84 2.59
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 0
-0.03655474
-4.465232
600 1094800 10.29 2.43 0.41
سالمین - غسالم 0
03992
03992
24 1197600 14.68 2.61 1.21
لامیران - فلامی 0
-0.03296078
-4.975778
547 364680 11.96 3.15 2.2
سازه پویش - خپویش 0
-0.037923709
-522533
300 2370900 6.76 3.47 0.43
سیمان هرمزگان - سهرمز 4.63
-0.3255213
-0.595199
26935 2825446 11.79 3.47 1.19
پارس سویچ - بسویچ 0
07744
27899
200 1936000 7.02 3.49 1.68
داروسازی روزدارو - دروز 7.11
-0.0541851
2.541899
5050 1295404 55.87 1.77 1.69
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 2.54
-0.121824606
-523405
525 861210 13.56 5.31 0.45
شهد ایران - غشهد 2.21
-0.29341699
0.351710
69202 339800 -56.79 4.62 26.04
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 4.85
0.87722185
4.112255
87242 655500 5.75 1.86 1.1
معدنی دماوند - کدما 0.01
0.049712089
3.4512500
612 362670 62.95 10.77 3.35
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 2.52
4.50536031
6.556149
22700 5174598 17.41 3.79 1.12
قند نقش جهان - قنقش 2.48
1.49224557
4.994714
35418 633423 23.6 -5.49 0.24
داروسازی اسوه - داسوه 1.33
-0.02747294
-1.37201
14204 5470500 6.54 2.43 1.89
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 1.46
05066
1.465140
2940 3829896 4.29 1.53 1.44
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0.07
0.33685661
55924
6404 1358640 12.69 5.07 1.75
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 1.4
-0.09222168
-0.782153
72687 3252000 4.49 1.05 4.14
داروسازی امین - دامین 3.45
-0.06911446
-1.381427
821998 1199312 5.69 1.02 0.96
سیمان ارومیه - ساروم 0.4
4.9631988
4.961988
2079300 1391600 4.02 1.18 0.92
کارتن ایران - چکارن 5.77
1.21215344
0.895327
520359 973944 30.55 7.68 1.37
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 5.14
3.71043438
4.983480
1221701 257850 10.52 2.41 2.64
سیمان صوفیان - سصوفی 2.15
0.37671865
0.71871
57093 1025750 9.38 1.42 0.73
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 1.76
01549
0.061550
214839 975261 25.22 1.43 0.87
گروه صنعتی بارز - پکرمان 2.86
-1.39282478
-1.472476
756144 6260667 5.12 1.47 0.67
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 2.64
-0.23682949
-2.572880
120358 10407611 6.02 1.72 1.94
سایپا شیشه - کساپا 3.64
-3.81541084
-3.281090
849963 249320 469.53 1.72 0.52
تراکتورسازی - تایرا 3.47
0.37942910
0.212905
859609 5238000 7.36 1.96 0.64
داروسازی اکسیر - دلر 1.15
03402
-0.063400
3774 1530900 4.13 2.03 0.39
کویر تایر - پکویر 3.33
-0.32722742
-1.852700
53408 1919400 5.26 2.37 0.47
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 10.31
-0.12031660
-3.731600
175750 1328000 0 1.25 0
گروه دارویی سبحان - دسبحا 0.87
0.02913437
0.993470
87068 5739790 4.3 2.81 4.21
پارس دارو - دپارس 0.53
-0.1369548
-1.689400
8801 2005080 5.25 2.85 1.44
بهنوش ایران - غبهنوش 2.36
4.26844568
54600
316324 1644480 26.67 3.63 0.43
قند اصفهان - قصفها 6.18
-0.8389703
-0.879700
61038 1892085 8.99 3.68 0.51
به پرداخت ملت - پرداخت 2.36
-0.639915527
-4.0115000
61712 14750650 5.77 4.24 1.18
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 4.21
-0.67666899
0.486979
127956 2587125 8.12 4.68 4.09
لابراتوارهای رازک - درازک 3.04
-0.208811947
-3.5711545
10971 7084571 10.53 6.87 2.67
آبسال - لابسا 3.75
-0.66431944
-1.891920
142326 699840 16.58 1.41 0.42
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 4.42
0.35921397
-0.791381
236111 1425778 23.23 1.2 0.26
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 0
0.06713451
0.4313500
5460 728678 13.21 1.66 0.36
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 2.83
-0.79861118
-0.621120
561088 1788800 0 0.81 0
شهد - قشهد 0.01
-0.02468140
-0.028140
94253 1638582 10.85 3.72 0.97
نفت سپاهان - شسپا 2.14
-0.123113793
-0.1413790
86139 14482650 4.66 3.77 0.82
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 7.39
0.11324421
-4.984196
9500 442100 112.18 5.36 10.31
سیمان بهبهان - سبهان 3.71
-0.036813572
-213306
1907 746460 8.01 2.06 0.84
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 4.47
0.17714526
2.94649
252413 13125400 3.85 2.44 3.6
همکاران سیستم - سیستم 1.34
0.18264937
1.465000
60882 4690150 7.86 2.52 5.63
داروپخش - وپخش 0
09084
-58630
250 7630560 5.08 3.63 4.96
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 1.71
-0.05631775
01776
151031 7987500 7.91 1.05 7.84
سیمان قاین - سقاین 9.89
0.103922161
1.6422500
1381 1179462 6.39 4.46 1.65
سیمان فارس نو - سفانو 0
0.29822691
4.992817
10491 941850 6.85 1.29 0.67
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 4.33
-0.59681166
-1.961150
165498 699600 77.77 1.34 0.44
بیمه پارسیان - پارسیان 1.53
01313
0.151315
754828 3939000 2.81 0.96 0.28
قند مرودشت - قمرو 7.13
-0.63264241
3.84430
201000 848200 11.34 2.84 0.74
پشم شیشه ایران - کپشیر 5.41
-0.44524025
-1.064000
29024 603750 48.17 3.15 1.3
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 6.43
-4.96578459
-58456
196236 203862 46.62 2.73 1.82
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 4.21
-0.02673748
-1.043710
102968 765042 46.44 3.46 0.48
پتروشیمی جم - جم 1.89
0.58210023
1.9510159
452833 96220800 5.61 3.82 1.71
قند هکمتان - قهکمت 4.84
-2.63524988
-2.45000
995796 1364717 9.92 2.64 0.79
فولاد خوزستان - فخوز 1.42
0.76615524
1.245550
2937582 79943328 6.8 2.89 1.26
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
-4.999879
4185 310590 -16.12 -3.7 1.03
گلوکوزان - غگل 0.35
0.988115433
516046
16260 3086600 10.11 9.79 1.16
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 3.16
4.22545254
55293
928836 2627000 50.02 4.75 1.64
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 2.03
-1.238615548
-514956
39973 6219200 6.7 5.05 2.58
شیشه و گاز - کگاز 4.62
2.36273596
2.883614
1153605 899000 1.5 5.21 1.85
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 2.72
-0.99641093
-2.811073
467399 3497600 0 6.3 0
معادن منگنز ایران - کمنگنز 5.93
2.17317946
0.557820
943456 1608270 40.61 6.84 5.63
آسان پرداخت پرشین - آپ 1.61
1.768417610
1.4817560
2844700 35220000 12.87 7.89 0.9
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 0
4.96832979
4.972979
475406 744750 -7.48 8.31 0.22
پتروشیمی فارابی - شفارا 2.1
-0.52823578
-4.063451
18790 536700 -1.74 -0.51 0.94
پتروشیمی خارک - شخارک 1.23
0.046423712
0.4123797
66322 47424000 6.8 4.52 3.38
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 0
4.99731912
51912
276764 860400 4.98 1.23 0.59
حمل و نقل توکا - حتوکا 4.68
3.14511607
3.021605
1902946 530310 16.83 1.42 0.86
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 4.83
-1.1762269
-22250
17742005 68070000 5.34 1.44 5.3
تولید محور خودرو - خمحور 7.35
4.1641651
4.981664
608174 694643 806.79 1.53 0.59
بین المللی محصولات پارس - شپارس 4.39
1.24361791
0.111771
1351810 922365 436.93 1.69 0.42
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 5.26
-1.71664523
-0.74570
834510 1628280 4.99 1.88 0.97
پاکسان - شپاکسا 2.24
-0.32244329
0.054345
164678 2337660 8.13 1.96 0.46
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 3.77
-1.91519885
-2.579819
661872 889650 10.34 4.55 1.57
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 5.25
-1.37172876
-3.262821
975218 1150400 35.61 4.38 0.84
سیمان بجنورد - سبجنو 0.19
04797
-2.234690
441 1880424 9.48 2.71 1.59
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 4.89
1.4143586
1.53589
2721508 580932 11.87 2.52 3.17
کابل البرز - بالبر 5.98
-0.83511900
-1.981878
157899 602148 184.59 2.13 0.46
پالایش نفت تهران - شتران 1.87
0.18354368
0.234370
9112314 69888000 7.32 2.3 0.43
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 4.95
3.67673412
1.523341
2887074 511800 14.14 2.38 1.56
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 2.69
-0.58375110
-0.475116
2004102 1905446 11.56 2.42 2
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 4.78
-0.46583205
-1.583169
384598 352411 12.59 2.42 1.62
معادن بافق - کبافق 3.36
1.229713171
1.0713150
135679 2667128 5.14 2.49 3.17
مهرکام پارس - خمهر 2.79
4.92871618
2.141575
15296130 1339704 46.81 2.46 0.2
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 8.96
-1.23673434
-4.983304
512269 1373600 19.9 2.46 1.11
پالایش نفت تبریز - شبریز 3.69
0.03767982
-1.127890
3355668 31003772 7.69 4.09 0.43
شکر - قشکر 5.03
-1.83921868
0.791918
2455187 373600 64.84 2.46 0.82
باما - کاما 1.86
1.20048515
0.98490
233479 4257500 6.48 2.54 3.22
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 6.79
-2.76134437
-2.084468
565051 3112344 37.82 2.53 0.39
ایران ترانسفو - بترانس 4.84
-0.29885005
-4.384800
163309 18768750 16.38 3.23 3.48
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 1.98
1.1548152
0.828125
4273135 112497600 8.21 3.28 0.56
فروسیلیس ایران - فروس 9.44
-0.51723847
0.833899
61797 3364167 42.99 3.34 4.22
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 5
-0.59993977
-0.273990
676309 8717373 30.17 3.74 5.42
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 3.98
-4.36051316
-4.071320
3655878 592200 17.54 3.77 0.72
گلتاش - شگل 0.15
0.02593866
2.663968
1549 1933000 4.83 2.21 0.89
لامپ پارس شهاب - بشهاب 1.89
03975
03975
13211 643950 7.65 2.75 0.3
پالایش نفت اصفهان - شپنا 2.68
-1.90694321
-2.54295
13395192 86420000 4.83 2.05 0.37
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
01755
-4.961668
2100 2070900 29.52 1.62 2.07
سیمان خزر - سخزر 0
-0.02244472
-4.994250
260 1028560 12.62 2.6 1.52
سبحان دارو - دسبحان 0.43
-0.39063570
-1.93516
57394 2070600 3.44 1.97 1.02
دشت مرغاب - غدشت 0
-0.16728360
-4.997956
2000 446867 -24.65 913.84 0.25
داروسازی زهراوی - دزهراوی 5.89
0.227813199
4.5313766
8231 3167760 4.35 4.53 0.82
سیمان ایلام - سیلام 0
-0.12662366
-4.982251
5100 975975 251.28 8.6 0.81
فنرسازی خاور - خفنر 0
03511
-4.983336
1 351100 -22.09 3.57 1.18
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
013416
-0.4213359
75 3318584 74.54 11.74 74.32
گروه مپنا - رمپنا 4.55
-0.98496635
-3.766449
644917 66350000 12.59 1.75 2.09
داروسازی ابوریحان - دابور 0
-0.01715864
-4.455604
500 1688832 4.19 2.72 0.77
سیمان مازندران - سمازن 0
02562
-52434
500 3158946 11.91 2.4 1.83
کشت و صنعت چین چین - غچین 0
-0.04147251
-4.996892
500 725100 10.88 2.93 2.27
نوش مازندران - غنوش 0
-0.81923511
-1.133500
103898 175550 23.16 2.24 1.95
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0
-0.0653075
-4.972924
2047 553500 656.58 -1.75 1.43
سرمایه گذاری ملت - وملت 0.9
-0.5961667
-0.75666
1374648 667000 0 0.68 0
داده گستر عصر نوین - های وب 3.7
4.6996261
56279
91400255 25044000 14.7 5.17 6.17
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
-1.81487
31313512 1728354 -2.1 -1.85 0.68
خدمات انفورماتیک - رانفور 4.71
-1.181628603
-527498
105293 80088400 11.31 4.44 6.3
آلومینیوم ایران - فایرا 1.45
4.96261544
4.961544
10638572 8025450 22.7 2.5 0.56
ایران تایر - پتایر 2.66
1.29292507
0.772494
454412 718177 7.54 2.97 0.32
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 0
-0.1593139
-4.583000
5000 333362 209.27 -1.17 0.43
جام دارو - فجام 0
-0.01218261
-57849
133 660880 12.01 4.15 2.59
پتروشیمی فن آوران - شفن 1.84
0.500829096
1.5529400
69302 27641200 6.47 4.46 2.46
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
-0.01975072
-1.445000
1555 644144 64.09 4.51 4.15
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 3.68
1.008112725
212850
274369 12725000 8.48 5.12 1.7
خوراک دام پارس - غدام 0
-2.91946684
-56541
42537 401040 29.82 6.54 1.02
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
03884
-0.883850
12 575656 -20.39 12.79 0.76
سیمان فارس - سفار 0
06396
-4.996077
1 1490268 18.21 3.86 2.36
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0.05
03711
-0.273701
17642 29688000 25.26 0 1.8
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 4.52
0.95113078
1.343090
234725 615600 6.84 2.08 0.41
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0
-0.00714308
-2.4713956
92 715400 21.35 5.72 1.97
سیمان شاهرود - سرود 1.39
-0.19441027
-1.461014
62966 831870 5.41 0.74 0.72
سیمان خاش - سخاش 3.58
0.077310359
-2.0810136
3165 1294875 9.66 3.07 1.49
بیسکویت گرجی - غگرجی 0
-0.02543929
-4.583750
969 785800 13.36 2.86 1.41
الکتریک خودرو شرق - خشرق 6.3
3.47414557
54624
300700 1435455 412.61 3.79 0.5
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 2.79
-0.37911314
-2.271289
28497 328500 4211.54 1.08 0.85
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 6.46
-4.20451686
-51672
376024 590100 19.6 1.12 2.31
سیمان غرب - سغرب 4.33
-0.532815
-1.062800
94643 844500 5.47 1.49 0.9
مس شهید باهنر - فباهنر 1.36
-0.07783852
0.753884
1078910 4333500 5.67 2.14 0.68
البرز دارو - دالبر 1.68
-0.03345985
0.226000
23246 5566050 4.64 2.04 1.78
بیمه دانا - دانا 0
4.89512400
4.982402
587987 3600000 16.67 3.14 0.19
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 7.3
4.57141464
3.931455
13254835 2028363 38.31 1.3 0.33
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده 3.44
4.45382486
52499
6758721 2486000 5.91 1.13 6.34
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 2.44
-0.18512157
-0.972140
1558633 35051250 4.12 1.14 3.98
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 3.1
-0.21261408
0.991425
6733883 114752000 5.72 1.14 5.05
سخت آژند - ثاژن 5.03
0.71912241
1.892267
6388072 896400 3.46 1.17 1.89
بانک اقتصاد نوین - ونوین 0.09
0.27251104
0.181103
6955343 14496624 21.74 1.22 0.23
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 4.21
1.7653980
1.77980
4944528 1296389 65.61 1.24 0.37
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 3.07
1.3464828
1.47829
2568539 756741 37.74 1.24 0.16
گروه دارویی برکت - برکت 4.1
0.27251472
2.521505
425791 5004800 5.08 1.24 4.2
فنرسازی زر - خزر 3.63
1.5038810
0.88805
733547 404998 108.32 1.04 0.98
شیشه همدان - کهمدا 1.69
0.28591754
2.521793
49693 2020608 7.08 1.25 2.18
تامین سرمایه امید - امید 0.83
0.38221576
0.641580
1080939 7722400 4.89 1.27 4.2
بانک خاورمیانه - وخاور 1.59
01837
0.161840
329967 11022000 5.61 1.27 0.94
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 4.9
3.98162037
4.952056
4571862 1324050 13.96 1.33 22.32
پارس خودرو - خپارس 3.48
-0.7576786
-1.89777
13994760 17858139 22.19 1.29 0.29
ایران دارو - دیران 1.41
0.48721650
4.141710
34064 495000 4.47 1.34 0.57
واسپاری ملت - ولملت 6.43
-3.20041724
-4.551700
840713 1379200 13.39 1.31 3.4
بیمه ما - ما 0
3.09941131
4.921151
376308 1696500 4.68 1.09 0.56
ماشین‌سازی اراک - فاراک 3.67
0.486827
0.12824
7128857 5198975 -19.62 1 1.75
مخابرات ایران - اخابر 1.42
-0.45312197
-0.952186
2273192 131820000 4.63 1.36 2.65
داروسازی کوثر - دکوثر 4.4
2.91261378
2.461372
668172 744120 20.26 0.78 0.58
ارتباطات سیار ایران - همراه 1.22
-0.210314233
0.2614300
1010682 136636800 4.38 3.02 1.2
پارس سرام - کسرام 3.01
4.65273239
4.043220
465542 194340 0 3.13 0.97
کاشی پارس - کپارس 5.09
-0.38124704
-2.544602
14069 412776 7.03 3.16 0.66
کارخانجات قند قزوین - قزوین 3.81
0.12614763
0.84795
711061 1572727 9.52 3.14 0.81
شاهد - ثشاهد 2.16
1.47191172
0.871165
3432607 3172173 4.83 0.72 30.21
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 4.5
4.5216994
4.31992
7069694 2584400 9.9 0.76 8.22
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 6.71
-0.246811
-2.83790
875256 4866000 9.44 0.73 3.58
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 1.42
-0.27991069
-0.191070
10327788 76968000 5.08 0.76 4.73
سیمان سپاهان - سپاها 4.19
-1.199824
-2.76811
916377 2018800 13.19 0.98 0.76
بانک پارسیان - وپارس 1.83
-0.1055947
-0.32945
4558169 22500720 18.73 0.79 0.21
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 4.32
1.43061418
3.361445
5717006 2580760 14.85 0.81 9.66
گروه بهمن - خبهمن 3.19
-1.0299961
-3.19940
1871517 9610000 5.55 0.83 4.6
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 5.27
1.29391096
0.741090
2892879 580880 8.46 0.91 4.26
زامیاد - خزامیا 3.95
-1.1524772
-2.43762
43548766 4269077 106.69 0.91 0.27
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 5.7
-3.0508858
-3.05858
826293 772200 21.67 0.91 1.1
سرمایه گذاری سپه - وسپه 2.07
0.87261156
2.971180
743347 7734796 0 0.99 0
سیمان شرق - سشرق 6.28
0.6993720
-0.14714
4255932 1910563 7.2 0.99 1.01
عمران و توسعه فارس - ثفارس 2.59
-1.13231921
-2.731890
772731 1921000 4.8 1.35 1.83
بانک انصار - وانصار 3.16
0.04572190
0.412198
397525 21900000 7.29 1.41 0.43
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 0.76
3.41362878
4.992922
129605 287800 32.81 2.07 0.65
ایر کاپارت صنعت - خکار 5.85
-2.20551951
-2.261950
2143624 975500 15.31 1.82 2.05
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 2.6
-0.05711749
1.031768
1173908 1486650 6.02 1.79 2.94
داروسازی فارابی - دفارا 3.23
-0.79433622
-1.923581
45776 1448800 866.51 1.8 0.71
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 3.21
4.50992271
2.92236
6803633 545040 26.61 1.88 7.73
پتروشیمی مبین - مبین 2.7
1.88214114
2.754149
4066610 58632728 4.52 1.85 1.51
ایران خودرو - خودرو 3.19
-2.08842438
-3.052414
5238864 37301400 21.94 1.78 0.15
ملی صنایع مس ایران - فملی 0.84
-0.27812510
-0.62502
1916923 150600000 9.87 1.85 1.9
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 1.92
-1.1152572
-0.462589
1183958 7552477 10.49 1.84 3.33
صنعتی آما - فاما 8.8
-0.26382647
1.662698
22000 2382300 11.09 1.88 1.89
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 0
2.27185267
4.995407
44373 1264080 3.29 1.76 0.86
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 0.97
-0.45675013
-0.695001
1224274 250650000 6.1 1.88 6.04
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 4.89
0.63963147
-0.833101
2425597 2360250 0 1.9 0
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 3.47
0.50863162
-0.193140
567190 467976 17.07 1.92 1.95
لعابیران - شلعاب 5.79
-4.34091807
-2.811836
1118597 289120 58.93 1.83 0.59
کارخانجات داروپخش - دارو 4.92
0.54484614
4.384790
2190431 2307000 4.65 1.93 0.54
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 4.62
0.32211869
-1.231840
647155 1121400 19.13 1.93 0.74
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه 2.34
-0.04252350
-1.062326
1239033 16450000 11.28 1.99 0.98
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 2.32
0.10072983
-1.172945
732852 5966000 6.01 1.77 1.57
قند نیشابور - قنیشا 4.42
-1.16412632
-2.142606
167583 526400 25.14 1.71 0.92
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 3.32
-0.64132169
-1.972140
5289742 87844500 7.11 1.4 6.42
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 1.47
0.80672749
1.392765
884025 2749000 6.57 1.57 1.16
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 3.74
0.07272753
1.052780
30692 825900 8.3 1.43 17.81
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 5.51
0.09031109
1.171121
2612308 10025360 6.68 1.48 2.19
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 1.81
0.10341937
0.781950
195933 7167094 3.72 1.49 3.58
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 6.77
1.90022145
0.052106
4820465 2338685 -31.32 1.51 12.97
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 8.79
-0.97132141
-3.332090
420565 1133767 7.53 1.5 0.96
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 1.39
-0.95322182
-0.542191
3760615 73097000 9.43 1.54 2.51
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 4.69
-0.4343917
-2.28900
1087949 294226 378.18 1.55 0.2
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 2.07
1.15592888
1.932910
19134426 216600000 5.29 1.59 1.5
کالسیمین - فاسمین 1.45
0.03755331
0.025330
2256751 10662000 5.66 1.71 2.49
تولیدی چدن سازان - چدن 8.09
0.19632552
-0.822526
10133431 2041600 10.17 1.58 2.6
سیمان دورود - سدور 3.77
3.9589709
1.91695
11283385 454963 -96.8 1.59 0.54
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 3.98
0.96112206
1.922227
1472147 1122854 6.09 1.62 2.65
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 2.05
0.30831952
3.292010
35672 1935291 5.53 1.62 1.63
بانک صادرات ایران - وبصادر 0.32
0622
0622
105558453 35951600 -2.53 1.62 0.18
کربن ایران - شکربن 3.62
4.28154920
4.964952
2634856 1230000 7.55 1.69 0.94
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 4.65
-2.90411772
-4.111750
6497934 1202031 23.53 1.6 0.76
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 4.13
1.65851655
2.151663
1516941 488194 58.47 1.72 1.17
بیمه ملت - ملت 0.67
-0.05311881
-4.361800
8292 5360850 7.84 1.35 1.36