صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
-4.999879
4185 310590 -16.12 -3.7 1.03
سرمایه گذاری سپه - وسپه 2.62
-1.26321876
-1.471872
3163457 12552316 8.08 1.46 0
بانک خاورمیانه - وخاور 3.89
-1.1542227
-0.362245
4367819 13362000 4.83 1.34 1.02
تامین سرمایه امید - امید 2.25
01788
-0.561778
525228 8761200 5.34 1.35 429.2
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 4.28
-3.10271905
-2.591915
59375013 155257500 10.09 1.34 0
لبنیات کالبر - غالبر 5.21
2.09861946
1.781940
5204999 681100 140.17 1.36 1.06
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 4.04
3.81872039
2.342010
4514262 16821750 12.91 1.45 0
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 7.56
1.4342405
4.982489
48710408 64935000 7.72 1.44 0
لیزینگ ایران - ولیز 2.05
4.80611243
4.971245
1886432 745800 -65.99 1.45 1.65
کمباین سازی ایران - تکمبا 2.6
3.90071172
4.961184
2991176 2019388 35.66 1.5 1.86
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 7.43
-0.11891680
-1.721653
127143 7560000 4.34 1.33 0
سیمان شاهرود - سرود 5.15
-2.23071797
01838
547637 1455570 10.52 1.47 1.31
بانک ملت - وبملت 5.07
-3.31731807
-4.711781
143307094 90350000 10 1.48 0.34
پتروشیمی آبادان - شپترو 4.34
4.30485064
4.985097
4980965 3190320 -8.84 1.54 1.55
صنعتی بهشهر - غبشهر 4.71
-0.17872793
0.072800
5670360 8379000 12.62 1.55 0.37
عمران و توسعه فارس - ثفارس 4.48
4.90412353
4.992355
4652454 2353000 8.24 1.63 3.94
سخت آژند - ثاژن 4.3
4.47432802
52816
2619797 1120800 6.82 1.7 3.81
سیمان شرق - سشرق 4.73
3.51191179
4.921195
9251280 3128547 -14.49 1.65 1.9
رادیاتور ایران - ختور 4.43
3.81083051
4.973085
1425649 915300 6.8 1.4 0.59
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 2.22
4.83221562
4.971564
95053484 14120480 6.69 1.33 2.3
پارس خودرو - خپارس 0
3.0271987
4.911005
5524193 22424915 6859.87 1.67 0.32
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 3.37
4.54551955
4.971963
12434319 1270750 2.38 1.28 0
گروه دارویی برکت - برکت 3.05
4.93981657
4.941657
13450668 5633800 10.29 1.21 0
سیمان شمال - سشمال 4.2
4.17631796
1.511750
869929 1930828 10.35 1.26 2.06
سیمان سپاهان - سپاها 4.12
4.39831258
4.981265
4713893 3082100 -36.79 1.27 1.51
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 3.35
-0.92591819
-1.961800
33449384 130968000 8.9 1.23 0
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 4.77
4.22541702
2.881680
3651293 1531800 -121.37 1.25 59.65
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 2.33
-0.41172177
-0.782169
409479 4136300 4.79 1.26 0
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 0
0.053111299
4.9911857
545 347021 -62.28 1.29 1.39
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 1.19
4.92871618
4.991619
2569507 857540 6.63 1.29 7.83
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 2.5
4.90612459
4.992461
6752515 4475380 11.5 1.33 0
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 4.02
-0.39892247
0.982278
1615915 15729000 8.55 1.29 0
لیزینگ ایرانیان - وایران 4.53
2.32871538
3.731559
1000465 1538000 9.62 1.33 2.2
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 1.42
4.87692215
4.972217
14386815 8195722 5.39 1.34 0
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 0
51617
51617
2865373 4204200 14.32 1.34 1269.77
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 3.03
2.2351784
1.721775
48805987 35680000 14.96 1.32 0
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 5.94
4.38982164
4.972176
13072902 9738000 8.32 1.37 0
واسپاری ملت - ولملت 3.15
3.75941656
3.881658
3763499 1324800 8.07 1.31 3.03
زامیاد - خزامیا 0
1.7951964
4.96994
791644 5330816 -5.88 1.32 0.5
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 0
2.93172879
4.972936
109463 1295550 10.07 1.71 1.35
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 3.42
4.39741923
4.991934
8088964 2664304 136.46 1.69 0.43
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 0
4.99541135
51135
557531 1021500 -11.28 1.22 1.75
چرخشگر - خچرخش 2.61
4.84662358
4.982361
2224806 2245039 69.2 2.13 1.41
توسعه معادن روی ایران - کروی 6.77
-0.13754358
1.94447
2856073 10519994 8.87 2 18.35
داروسازی روزدارو - دروز 0
1.58812111
4.962181
90930 1477362 189.31 2.05 2.47
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 8.06
3.53833570
4.993620
2068918 1071000 13.89 2.13 0.93
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 4.84
4.88463135
4.923136
1595116 1097250 47.97 2.09 4.55
ملی صنایع مس ایران - فملی 2.71
-1.74463886
-1.643890
21728697 233160000 6.41 2.04 2.37
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 2.22
4.69823677
4.983687
374666 544196 31.79 2.18 1.83
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 0
4.91281324
4.991325
457133 1210055 -106.94 2.11 0.21
صنعتی آما - فاما 3.5
4.97313314
4.973314
1739234 2982600 14.47 2.29 2.34
حمل و نقل توکا - حتوکا 0
4.98852273
4.992273
2636604 750090 53.05 1.99 1.07
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 3.29
-3.44122806
-3.652800
8505461 14001940 12.36 2.11 1.29
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 3.79
-0.25873855
-0.573843
3333813 115650000 6.37 2.19 0
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 0
4.95982349
4.962349
3629914 2397389 -42.31 2.22 0.37
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 2.75
-2.06115132
-1.435165
30798175 384900000 5.68 2.19 2.24
ایران خودرو - خودرو 0.66
4.96893042
4.973042
14524432 46542600 63.16 2.23 0.14
داده پردازی ایران - مداران 1.75
4.92983661
4.993663
8911781 2379650 11.94 2.27 2.02
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 0
1.384520064
520779
7464 1086923 18.72 2.27 0.47
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 4.18
-1.4734214
-1.524212
3769626 19506555 6.85 1.97 2.42
تراکتورسازی - تایرا 6.46
0.76483294
1.963333
192516 5929200 8.81 1.97 0.7
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 10.14
-2.16372487
-1.772497
14047662 4103550 9.85 1.59 0
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 2.15
4.17931371
4.711378
26112040 53834611 -5.19 1.83 0.42
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 0
4.99044944
4.994944
19032195 14337600 4.72 1.71 0
بیمه آسیا - آسیا 5.83
4.51672476
1.772411
6250454 5694800 12.52 1.76 0
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 5.54
3.02442657
3.452668
2170433 9680535 7.5 1.78 1.26
داروسازی امین - دامین 3.24
4.44622631
4.962644
366020 2182151 7.39 1.8 1.68
ماشین‌سازی اراک - فاراک 4.63
3.77631429
4.941445
64193384 8983477 -22.79 1.8 4
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 0.12
4.9982563
52563
5461444 2178550 15.17 1.76 4.89
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا 0
1.17264314
54477
110110 5088061 4.31 1.76 0
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 0
0.10352902
4.973043
9248 3164039 -45.09 1.83 128.47
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 4.86
4.07063656
4.983688
1409206 464920 22.42 2.03 1.1
فنرسازی زر - خزر 5.39
4.7351482
4.951485
8710083 740996 32.72 1.92 1.8
شیشه همدان - کهمدا 7.01
1.20442773
1.92792
2523683 3194496 10.1 1.83 3.61
مخابرات ایران - اخابر 3
0.83852285
2.212316
6943499 137100000 4.76 1.9 3.33
صنایع آذر آب - فاذر 3.33
4.82743127
4.993132
10913031 3127000 -19 1.91 1.38
تولیدی چدن سازان - چدن 4.59
0.14323496
-0.323480
1196124 2796800 9.13 1.9 3.41
ایر کاپارت صنعت - خکار 4.46
3.33832074
4.982107
3953344 1037000 67.86 1.99 2.48
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 0
4.97722299
4.982299
440440 551760 275.05 1.94 0
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 3.06
4.78384096
4.994104
3624434 4096000 5.62 2.04 1.39
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 2.64
1.92461324
4.931363
783019 6620000 7.36 1.2 0
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 2.63
0.44542932
2.773000
1233179 4398000 3.79 1.17 13.1
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 6.59
-1.03632483
-2.712441
3976111 1684336 37.07 2.23 1
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 3.75
0.66164108
1.24130
30426 410800 -45.2 5.89 72.21
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0
0.19224170
54370
5270 750600 -3.88 -1.78 9.14
بهنوش ایران - غبهنوش 4.84
4.04575195
4.995242
120896 1870200 29.14 3.99 0.45
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 4.59
2.00992690
1.742683
737725 1264300 8.94 1.94 0
پارس دارو - دپارس 1.49
4.811210435
4.9910453
86034 2191350 14.08 2.83 1.79
سیمان خوزستان - سخوز 4.26
4.87415207
4.995213
1426853 3384550 10.46 2.91 1.29
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
1.16821732
4.961797
111767 2043760 -75.8 1.64 2.09
ایران دارو - دیران 1.67
4.13932541
52562
202217 762300 23.66 1.98 1.08
فیبر ایران - چفیبر 5.52
2.77878988
3.269030
135590 1797600 -32.92 25.37 14.12
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 4.65
2.250410314
3.1910409
164155 3867750 8.77 3.91 4.93
قند نیشابور - قنیشا 3.82
1.21793740
2.983805
424740 748000 10.48 2.5 0.95
قند مرودشت - قمرو 4.98
1.78855236
45350
354778 1047200 10.79 3.17 1.44
بیسکویت گرجی - غگرجی 1.92
1.64824687
3.014750
41700 937400 10.45 3.37 1.73
جام دارو - فجام 0
07891
4.998285
1 631280 14.75 3.62 2.59
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 2.28
2.80074368
3.084380
281170 2515968 6.22 3.77 2.06
کارخانجات داروپخش - دارو 0.01
2.02576598
4.996790
81277 3299000 6.72 4.15 0.82
نفت بهران - شبهرن 2.64
0.176115928
0.3115950
408969 41412800 9.36 5.38 2.35
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 2.69
1.387716950
2.6717165
336929 16950000 11.54 5.23 2.27
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
4.99686640
56640
100001 1593600 9.51 4.9 2.06
به پرداخت ملت - پرداخت 1.08
-0.058410262
-0.7610190
85411 14879900 6.07 6.78 1.07
شاهد - ثشاهد 8.04
5.66531604
7.051625
4079971 4341438 6.86 0.99 126.28
سیمان هرمزگان - سهرمز 0
0.01685937
4.996232
500 3217854 13.16 3.5 1.38
شهد - قشهد 0.07
-0.701310053
-59618
11351 2023669 8.97 3.73 0.99
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
0.027714432
515149
500 3569902 901.04 12.48 0
سالمین - غسالم 0
0.60323669
4.993829
16876 1100700 15.78 2.26 1.03
بیمه البرز - البرز 4.19
0.39061285
0.861291
172016 5140000 8.73 0.95 0
داروسازی اکسیر - دلر 4.67
7.46166092
8.316140
363271 2741400 8.12 4.32 0.77
پتروشیمی جم - جم 3.72
-0.950416987
-1.8116840
365823 163075200 8.45 4.17 2.45
پتروشیمی مبین - مبین 6.16
3.01667957
1.897870
6497870 113403164 7.71 5.39 2.71
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 2.23
0.07651308
-0.461301
119006 1635000 5.73 1.2 0
معدنی دماوند - کدما 10.41
18.184945253
11.6542750
175826 1357590 194.19 39.11 16.89
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 6.06
-0.20694340
04349
213114 4302850 11.32 3.16 3.55
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 0
0.69058895
4.999275
11034 1779000 13.58 3.58 0.64
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 5
0.440431246
532664
3702 1093610 18.62 7.04 0.52
شهد ایران - غشهد 0
0.24282890
4.993027
8000 578000 -108.75 7.81 30.34
سیمان بجنورد - سبجنو 4.83
-0.54375305
0.825378
56440 2079560 8.53 3.14 1.77
سیمان فارس - سفار 3.13
0.23065651
1.085699
27897 1316683 13.97 3.88 1.95
سیمان مازندران - سمازن 1.56
0.63322543
1.312560
234246 3135519 11.65 2 2.23
پارس سویچ - بسویچ 5.49
-0.12367274
-4.986920
37539 4364400 15.32 6.57 3.17
گلوکوزان - غگل 5.47
1.344512588
-1.312260
246875 2517600 12.27 7.88 1.01
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 5
-3.31193007
-3.253009
11475208 48863750 3.27 1.11 266.62
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 2.99
0.62371452
2.361477
169486 2323200 3.17 0.96 8.95
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 2.22
4.9431104
4.941104
7091662 6072000 10.94 0.92 0
بیمه ما - ما 5.83
3.87991419
4.981434
1335673 2128500 4.87 0.93 0
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 5.26
1.47491376
2.511390
6538343 6192000 4.49 0.93 0
بانک پارسیان - وپارس 0
3.93161216
4.961228
7563210 28892160 -14.18 0.94 0.23
سامان گستر اصفهان - ثامان 0
4.09361958
51975
227880 434561 22.7 0.95 10.62
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 8.26
0.20191489
3.51538
873081 2978000 8.1 0.93 5.27
سیمان تهران - ستران 3.18
4.09842159
4.972177
2408915 3778250 -68.76 0.98 1.46
بانک اقتصاد نوین - ونوین 0
0.48581241
4.941296
549715 16295571 14.31 0.98 0.27
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 4.72
-1.82151078
-0.911088
123490554 13475000 12.33 0.86 2635.95
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 3.85
2.70271330
1.541315
867381 2394000 8.91 1.02 0
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 0
2.98511104
4.941125
1449491 6624000 71.1 1.03 3.89
داروسازی کوثر - دکوثر 6.94
3.91421938
4.991958
1172948 1046520 24.09 1.07 0.69
بیمه پارسیان - پارسیان 3.12
-0.18751597
0.381606
1807592 4791000 7.66 1.07 0
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 1.32
4.93182000
4.671995
18829307 11250000 16.48 1.08 0
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 8.11
4.69031741
4.991746
7165720 8356800 11.77 1.19 0
سیمان هگمتان - سهگمت 0.15
4.96432643
4.962643
4243921 1329165 10.26 1.18 0.99
بانک سینا - وسینا 5.98
0.08341200
0.081200
2947404 12000000 14.49 0.9 0.42
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 0
2.53681253
4.991283
563758 3445750 5.79 0.87 0
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 3.74
-0.471541164
0.3241490
156790 2058200 97.51 -13.22 1.95
شکر - قشکر 2.13
2.83782428
2.922430
1034833 485600 15.74 2.78 0.93
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 0
0.1414973
4.995214
3612 372975 -3.62 -0.98 4.01
سیمان داراب - ساراب 5.6
-0.36671630
1.711664
1328860 1467000 8.12 1 1.58
بیمه ملت - ملت 4.46
-0.0972059
-1.072039
170653 5868150 8.65 1.36 0
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 0
02507
4.472619
390 2005600 10.17 1.85 0
آبسال - لابسا 4.67
4.0973176
4.983203
543984 1143360 1224.15 2.3 0.95
صنعتی پارس مینو - غپینو 3.57
0.29993345
0.183341
93333 4214700 16.82 2.26 1.72
سیمان صوفیان - سصوفی 7.57
1.63592920
3.382970
814008 1606000 18.26 2.31 1.11
همکاران سیستم - سیستم 2.42
0.15514520
0.824550
39400 5424000 7.26 3.54 5.8
گروه بهمن - خبهمن 0
1.30891161
4.971203
1022845 11610000 5.66 0.86 0
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 4.87
1.8316471
516983
58875 6588400 8.19 3.9 3.02
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 3.39
-1.2416048
-1.376040
773764 13256895 35.9 5.5 6.42
لابراتوارهای رازک - درازک 0.21
4.792711982
4.9912005
227562 7105326 12.15 8.86 2.83
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 6.7
-4.94165617
-4.995614
8120383 28646700 -23.46 -108.25 1.6
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0
0.423413994
4.9914631
8201 3358560 -3.36 -3.42 1.61
بانک تجارت - وتجارت 4.07
4.5405967
3.78960
711164550 44191900 -0.72 -1.24 0.28
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 0
4.93321021
4.931021
8547592 8127160 8.63 0.81 0
بانک کارآفرین - وکار 0
0.07731294
4.951357
40924 10999000 36.62 0.83 0.49
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 4.33
4.9551398
4.951398
997658 448559 25.21 2.28 0.23
داروپخش - وپخش 0
4.994810048
4.9910048
500100 8440320 5.28 2.29 0
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
-1.81487
31313512 1728354 -2.1 -1.85 0.68
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 4.7
4.75919047
4.999067
152893 3618800 10.08 6.51 4.23
بانک صادرات ایران - وبصادر 1.71
0.09941007
01006
33192913 58204600 -1.72 5.42 0.29
ایران ترانسفو - بترانس 4.45
3.55087524
4.947625
6112728 28215000 21.06 5.68 5.12
ملی سرب و روی ایران - فسرب 4.38
1.19626091
1.736123
1316419 1961302 12.81 5.51 1.51
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 0
4.98733726
4.993726
627008 1900260 -98.75 6.04 1.73
پالایش نفت تبریز - شبریز 5.06
-0.885716002
-0.915999
4120399 62155144 11.19 6.01 0.66
نفت سپاهان - شسپا 6.93
3.927526250
526520
6793172 27562500 6.28 6.43 1.49
فروسیلیس ایران - فروس 0
3.10117414
4.997550
217736 6483476 52.94 6.21 7.17
کارتن ایران - چکارن 2.83
1.04156985
1.196995
669688 1273016 36.02 6.44 2.7
سیمان خاش - سخاش 2.73
-0.008911268
0.2811300
7410 1408500 7.39 5.29 1.35
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 0.02
4.992912554
4.9912554
599893 1129860 18.39 6.51 2.1
خدمات انفورماتیک - رانفور 4.75
-2.080210921
-1.4610990
788288 91736400 11.01 6.4 6.31
نفت پارس - شنفت 0
0.81989962
510375
81756 12452500 10.58 6.5 1.38
ارتباطات سیار ایران - همراه 1.48
-0.841316973
-0.2217080
1005226 162940800 5.07 7.08 1.34
مس شهید باهنر - فباهنر 4.79
-4.64558621
-4.78616
3664388 9698625 14.61 6.93 1.53
پتروشیمی پردیس - شپدیس 4.54
-2.226815499
-2.5415450
2424538 92994000 17.4 7.52 4.31
پارس سرام - کسرام 0
4.99085701
4.995701
122597 342060 -19.17 7.79 2
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 0
0.28818355
4.998747
19955 7168590 16.73 5.34 1.4
مهرکام پارس - خمهر 0
4.98652716
4.992716
3550237 2248848 -2725.88 5.41 0.3
معدنی املاح ایران - شاملا 0
0.059418537
4.9219438
996 3892770 8.66 7.99 3.4
پتروشیمی فن آوران - شفن 4.81
-3.992946670
-4.1446600
210499 44336500 7.82 4.82 3.27
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 5.36
4.59453779
1.253658
7925114 2267400 -11.34 4.48 1.92
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 3.36
2.58821308
1.81298
18546596 9156000 9.42 4.65 0
پتروشیمی خارک - شخارک 4.24
-3.506836541
-535976
720225 73082000 6.91 4.42 4.08
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 5.14
4.42072929
4.992945
1668513 732250 -13.48 4.87 1.98
داروسازی ابوریحان - دابور 4.33
1.11829043
59390
221428 2604384 6.11 4.81 1.28
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 6.87
4.77331756
4.951759
1703841 213956 -9.13 5.07 7.86
فولاد خوزستان - فخوز 2.91
-2.72799093
-3.079061
1175468 131593896 7.4 4.76 1.7
معادن منگنز ایران - کمنگنز 4.56
-1.48526235
-0.626290
868106 1261964 17.35 4.97 3.93
ایران تایر - پتایر 5.03
3.34033929
4.943990
1077930 1125536 -711.91 5.36 0.51
سبحان دارو - دسبحان 1.14
4.9074062
4.984065
3848910 4183860 8.5 5.25 2.06
پتروشیمی پارس - پارس 1.96
-2.499435967
-2.1436100
3605648 215802000 5.81 4.95 2.94
تولید محور خودرو - خمحور 8.75
1.08344572
4.584730
2319119 1923628 -319.17 5.15 2.22
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 6.36
-2.82885393
-3.245370
2860293 2696500 27.57 4.95 1.37
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 0
1.91142186
4.992252
101680 983700 19.47 5.21 1.53
سایپا شیشه - کساپا 0
3.87722706
4.992735
177069 622380 -39.21 5.37 1.26
سیمان بهبهان - سبهان 0
4.999130056
530056
314993 1653080 11.64 5.18 1.93
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 2.27
3.76819005
4.079031
426823 3357836 9.9 5.38 2.7
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0.01
0.031615837
4.9916622
200 791850 15.59 7.84 1.92
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 8.35
3.446528394
528820
378266 3407280 11.69 8.34 3.68
لامپ پارس شهاب - بشهاب 0
0.75145229
4.995449
16731 847098 -96.2 4.29 0.46
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
0.22823514
4.993681
6484 520818 -384.65 5.61 0.6
پرداخت الکترونیک سامان کیش - سپ 4.02
-1.628811113
-2.8510975
821541 20003400 11.25 6.49 1.42
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 0
4.94641273
4.951273
677120 509200 -5.5 -84.82 1.35
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 0
4.98372907
4.982907
351660 741285 6.65 2.28 0.74
دشت مرغاب - غدشت 0
0.0248321
4.998734
256 444782 51.66 7.24 0.18
کاشی پارس - کپارس 4.99
7.52467002
5.346860
198167 614426 34.9 5.44 1.06
سیمان اصفهان - سصفها 0
4.99779055
59055
86991 1811000 21.24 3.83 1.98
دوده صنعتی پارس - شدوص 0
4.98979132
4.999132
70403 1095840 13.62 71.29 0.91
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 0
4.99522186
52186
457987 1639500 -4.02 -6.72 54.85
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 0.04
2.42822531
4.982594
107700 632750 -23.91 2.17 1.86
نوش مازندران - غنوش 0
0.06023323
53487
1996 166150 326.42 2.16 2.15
پتروشیمی فارابی - شفارا 0
1.70853691
4.993810
48939 553650 -1.74 -0.51 0.97
بانک انصار - وانصار 0.72
02086
0.12088
1147558 20860000 6.17 1.21 0.42
ایران خودرو دیزل - خاور 3.2
-1.751505
-2.14503
24792663 2519475 -0.24 -0.11 0.52
قند نقش جهان - قنقش 6.86
-0.32474298
2.044400
16326 597422 22.26 -6.49 0.22
سایپا دیزل - خکاوه 4.66
3.075838
1.35824
64829577 2208727 -5.08 -0.21 0.17
سرمایه گذاری ملت - وملت 0.9
-0.5961667
-0.75666
1374648 667000 0 0.68 0
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 0
2.78562546
4.972600
296600 3367967 104.54 3.34 0.89
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 1.47
5966
5966
31317628 10312050 24.09 0.83 0
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 3.35
3.86623788
2.823750
3824685 2272800 69.73 8.42 1.65
داروسازی فارابی - دفارا 0
3.22366084
3.56100
147584 2433600 -2.85 10.63 1.44
آسان پرداخت پرشین - آپ 2.66
-0.413614927
-1.9314700
278939 29854000 11.61 8.41 0.74
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 6.56
-0.14139188
-2.189000
89268 82692000 36.28 8.55 3.95
قند اصفهان - قصفها 6.38
3.982112769
4.8712878
85418 2489955 8.25 8.95 0.71
مهندسی تکنوتار - تکنو 5.17
-0.80653813
-0.883810
930697 610080 -18.1 8.61 13.34
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 1.79
-0.008933738
-1.4533253
6475 22671936 23.34 8.95 4.52
خوراک دام پارس - غدام 0
0.20866727
4.997048
3113 403620 -12.88 9.02 1.43
آلومراد - فمراد 9.56
-2.06666445
-56252
866954 319256 -35.96 9.11 4.23
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 0.14
4.99065007
4.995007
403504 1251750 48.23 13.1 0.32
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 0
4.97663143
4.983143
3416146 4714500 7.47 0.64 0
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 0
3.30814372
4.994443
82696 384736 -15.9 16.61 3.5
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 7.14
-1.95025279
-0.135377
1310509 3771423 147.09 16.9 2.26
سیمان قاین - سقاین 2.55
-0.501913877
-0.4813880
46617 3469250 24.01 21.79 5.14
سیمان ایلام - سیلام 5.69
-1.59253337
-1.213350
125517 1376512 -6.51 40.18 1.65
سیمان کردستان - سکرد 0
1.84721213
4.951250
326461 2668600 -7.08 73.98 2.91
لامیران - فلامی 0
0.13445962
4.996251
2199 357720 14.73 2.96 2.41
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 0
4.99219338
4.999338
425985 3258962 -7.48 -4.5 2.96
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 0
0.18084434
4.994647
4699 470891 -4.87 -1.34 0.81
الکتریک خودرو شرق - خشرق 3.08
4.70262605
4.982612
5447472 1641150 389.17 4.45 0.52
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 3.85
4.41185680
55712
2913044 8520000 33.9 4.41 12.45
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 4.32
-2.14138226
-1.868250
11344815 411300000 8.72 2.27 0
پتروشیمی فجر - بفجر 0
4.98777241
4.997241
2227882 47066500 7.33 2.87 3.13
سیمان خزر - سخزر 4.84
4.89334373
4.994377
709655 1005790 17.76 2.87 1.57
کالسیمین - فاسمین 3.48
-0.19377727
0.487779
2634222 15454000 5.87 2.75 2.8
کابل البرز - بالبر 0
2.68642561
4.972618
115865 811632 -88.22 2.84 0.76
گروه دارویی سبحان - دسبحا 2.74
3.84624077
4.384098
1301566 6808590 5.2 2.88 0
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 3.78
4.493770
4.773780
455443 754000 34.81 2.79 1.28
لعابیران - شلعاب 0.09
4.95053392
4.893390
618891 542720 -5072.15 2.82 1.32
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 2.35
4.92914215
4.984217
532781 897795 31.07 2.94 0.46
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 5.23
3.01763926
2.63910
8420915 64358918 44.88 3.01 225.46
سیمان فارس نو - سفانو 7.25
-0.5624777
-2.164700
72064 1671950 6.78 2.68 1.11
سیمان غرب - سغرب 4.85
-1.64155213
1.495379
124366 1563900 9.54 2.87 1.81
پاکسان - شپاکسا 0
4.99546810
56810
659501 3677400 15.49 2.98 0.9
کارخانجات قند قزوین - قزوین 4.85
3.26846572
56682
1886480 2170053 8.64 3.08 1.24
فنرسازی خاور - خفنر 1.7
4.87332690
4.992693
884734 538000 -13.47 3.1 2.3
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 0
0.60579468
4.999881
9352 228179 59.1 3 2.38
بین المللی محصولات پارس - شپارس 0
4.99523279
53279
363006 1688685 -109.9 3.18 0.98
سیمان دورود - سدور 5
1.71061427
3.991459
842830 915702 -45.63 3.16 1.24
موتوژن - بموتو 4.01
4.18495228
4.985268
478594 3557131 8.38 2.83 1.21
پالایش نفت اصفهان - شپنا 5.38
-0.18227121
0.937200
13379356 142420000 7.02 2.68 0.5
قند هکمتان - قهکمت 2.19
4.78687027
57041
822700 1922587 7.66 3.2 0.96
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 3.84
4.56432772
4.982783
517427 1745271 -172.8 2.6 1.85
سیمان ارومیه - ساروم 9.91
4.83633555
4.983560
4676803 2488500 8.1 2.45 1.77
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 5.54
-4.45144250
-4.234260
14806905 172125000 7.11 2.23 0
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 4.99
4.15964908
4.994947
3133921 1472400 13.67 2.36 35.99
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 2.81
-2.08333196
-1.933201
5977767 109042371 10.26 2.29 0
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 0
4.97673375
4.983375
542233 1787231 30.38 2.35 1.49
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده 0
3.64194098
4.984151
291716 4098000 6.97 2.49 0
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 4.01
4.90263445
4.993448
4020130 6890000 6.17 2.55 1.85
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 0
1.89563279
4.973378
88681 1901820 15.31 2.5 5.25
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 1.3
4.86816678
4.996686
675727 5048568 7.1 2.75 2.48
شیشه و گاز - کگاز 1.77
4.96916105
4.996106
1173465 1526250 2.96 2.51 3.02
گروه صنعتی بارز - پکرمان 5.46
1.3293736
0.353700
3683748 9439004 9.35 2.55 0.97
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 1.2
4.8872275
4.982277
2058966 671082 -28.53 2.54 1.82
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 0
2.79162062
4.992106
149795 1237200 -27.7 2.61 0.83
صنعتی پارس خزر - لخزر 6.44
1.829814358
3.9714660
496595 2170930 15.32 2.69 1.04
سازه پویش - خپویش 2.06
2.220321776
3.522049
29752 2177600 7.78 2.7 0.38
گروه مپنا - رمپنا 3.31
4.11645691
3.375650
45273652 113820000 14.99 2.63 2.92
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 0.38
4.99634266
54266
1133512 2772900 15.44 2.73 0.61
قند لرستان - قلرست 7.33
2.2716710
2.876749
179783 1610400 19.01 3.19 3.72
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0
0.39529400
59831
4505 1353600 7.07 3.24 0.49
پشم شیشه ایران - کپشیر 0
1.40115066
4.985245
39818 759900 54.32 4.23 1.43
البرز دارو - دالبر 0
4.99184459
4.994459
4182343 8293740 6.22 4.64 2.23
گلتاش - شگل 0
2.06937399
4.987610
83281 3699500 8.88 3.82 1.91
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 6.22
3.8996422
56490
2231455 963300 16.48 3.98 2.41
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 5
2.275136
2.655155
3469728 513600 653.44 3.74 1.92
داده گستر عصر نوین - های وب 5.11
-0.05775194
-0.695161
13295894 20776000 15.59 3.77 6.1
رینگ سازی مشهد - خرینگ 0
4.99292229
4.992229
1387002 991905 -185.54 4.11 0.26
معادن بافق - کبافق 7.28
1.381927145
2.0927335
94369 5496862 8.97 4.04 5.61
آلومینیوم ایران - فایرا 6.44
-3.97563937
-4.493916
4543120 20463859 8.44 3.84 1.24
کربن ایران - شکربن 5.58
-3.421412505
-4.7912328
1222703 3126250 11.54 4.55 1.87
افست - چافست 5.16
-1.06275679
-1.925630
118135 3975300 9.31 3.73 2.03
نیرو کلر - شکلر 5.59
-3.24885420
-1.75507
1502020 2710000 17.05 4.5 4.2
ایران ارقام - مرقام 0.15
4.97684071
4.984071
25082581 2035500 -57.49 4.74 1.86
باما - کاما 3.13
-0.5088225
-0.298243
1351748 8225000 9.46 4.72 5.21
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 6.49
4.08947076
4.997137
1354075 4963477 59.9 4.05 0.59
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 4.63
-2.041911034
-1.8111060
3109466 152269200 10 3.96 0.6
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 4.78
-2.11386020
-3.25953
935042 21245784 10.86 3.96 3.58
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 8.3
-0.468310415
-0.6110400
17260 2083000 12.71 4.05 1.33
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 8.52
-2.66335409
0.055560
1201613 2163600 23.38 4.06 1.81
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 0.26
1.43656779
57017
41963 2440440 8.15 3.86 1.5
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 2.92
4.8434676
54683
436184 238476 45.56 3.95 1.25
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 2.95
-1.54034091
-1.324100
5970121 137048500 9.03 3.21 3.31
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 0.04
4.98514591
4.994591
1147089 918200 10.81 3.59 0.65
داروسازی اسوه - داسوه 0
1.63727760
4.998016
98050 5820000 7.43 3.35 2.62
کویر تایر - پکویر 1.5
4.74294461
4.984471
873773 3122700 11.06 3.48 1.01
نیرو ترانس - بنیرو 0
2.8815428
4.985539
115888 2714000 13.25 3.41 2.58
مارگارین - غمارگ 8.73
-0.41752862
-1.532830
1084531 2404080 -6.67 3.35 0.34
بیمه دانا - دانا 5.33
4.98873241
4.993241
2786900 4861500 10.7 3.6 0
کشت و صنعت چین چین - غچین 8.62
-1.26938323
-3.538132
30405 832300 12.73 3.42 1.35
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 5.92
-1.13924773
-0.174820
491566 524823 27.92 3.43 2.28
پالایش نفت تهران - شتران 3.35
-1.1515153
-1.025160
5551665 123672000 8.2 3.46 0.6
حفاری شمال - حفاری 8.74
0.63523010
-0.032990
7399241 15684538 28.9 3.77 2.26
پتروشیمی شازند - شاراک 4.63
-2.24825261
-2.645240
14299171 42424704 7.39 3.48 1.31
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 3.65
3.37626185
2.826152
468918 4638750 -253.23 3.64 0
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه 3.62
-4.28514512
-4.334510
12680157 31584000 16.34 3.39 1.45
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 2.2
-1.79346188
-1.66200
8914754 222768000 9.08 3.5 3.91
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 5.89
4.47155584
55612
2821084 904608 15.12 3.74 4.92
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 1.33
-2.43245054
-2.225065
2634465 14840677 10.99 3.52 4.58
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 0
4.9955234
4.995234
458880 392550 21.67 3.62 4
پست بانک ایران - وپست 3.1
4.06222075
2.812050
2327390 6709411 6.21 3.74 0.4
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
0.21465605
4.995872
4000 711835 188.77 4.28 4.47