صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
صنایع آذر آب - فاذر 3.93
-0.68563042
-2.063000
2929106 3042000 6.29 1.45 0.86
کمباین سازی ایران - تکمبا 4.05
0.8756
-0.8744
2859603 1302609 12.66 0.97 1.1
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 1.37
0.09731029
0.971038
251971 4630500 3.17 0.71 0
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 1.9
-0.49952191
-1.912160
3400079 35603750 3.79 0.94 3304.6
پتروشیمی آبادان - شپترو 5.76
3.23442330
4.962369
239624 1467900 -3.7 0.67 0.83
شاهد - ثشاهد 4.98
2.78551107
3.811118
1193585 2996242 4.74 0.68 87.15
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 6.42
0.71791403
2.731431
1926794 2665700 3.03 0.81 0
سیمان شاهرود - سرود 3.18
0.3461160
2.61186
46845 939600 5.51 0.84 0.84
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 1.4
01145
-0.261142
1159128 22900000 9.9 0.92 0
چرخشگر - خچرخش 9.34
4.14471382
4.971393
2026124 1315795 40.58 1.25 0.89
معدنی املاح ایران - شاملا 4.84
-2.572913102
-4.0712900
57200 2751420 5.91 3.6 2.44
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 5.17
4.4841701
4.981709
3095522 1736041 37.99 1.47 0.26
صنعتی آما - فاما 6.08
0.08942238
-1.432204
10028 2014200 9.77 1.54 1.58
گروه صنعتی بارز - پکرمان 6.73
-1.67522876
-2.222860
739967 7266214 7.19 1.62 0.79
داده پردازی ایران - مداران 3.49
0.50432790
1.42815
123407 1813500 8.59 1.75 1.52
معادن بافق - کبافق 2.47
3.141412378
3.3212400
268748 2506545 4.3 1.88 2.68
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه 5.5
1.81752745
2.232756
4521868 19215000 12.02 2.19 1.01
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 3.89
-4.75382244
-4.972239
1033277 1346400 -10.39 2.31 0.93
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 3.67
3.08534377
4.644443
810120 2188500 30.42 3.96 1.2
داروسازی فارابی - دفارا 3.31
4.70642425
4.972431
241993 970000 -1.4 2.74 0.5
سیمان مازندران - سمازن 0
02325
-4.992209
999 2866725 11.76 2.57 2.11
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 4.95
0.98232056
0.492046
396468 514000 -12.8 3.03 1.34
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 4.1
01259
0.081260
15600 2518000 6.85 0.78 5.6
لیزینگ ایرانیان - وایران 3.87
-0.1661203
0.411210
1172256 1203000 5.3 0.94 1.53
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 2.96
-2.61444470
-4.994361
261971 3379320 3.94 1.32 1.47
حمل و نقل توکا - حتوکا 3
1.7591562
2.211569
829635 515460 20.69 1.38 0.71
سیمان غرب - سغرب 4.51
0.10372895
0.412904
25855 868500 6.63 1.53 1.09
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 2.98
0.49152658
1.512685
739933 5316000 4.98 1.57 1.47
افست - چافست 2.72
-0.6213841
-2.283777
99849 2688700 8.14 2.97 1.46
به پرداخت ملت - پرداخت 2.65
-0.4897733
-2.847550
104509 11212850 4.81 3.22 0.87
قند لرستان - قلرست 4.56
2.55185144
4.075220
135458 1234560 14.57 2.45 2.85
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 8.82
0.38184732
1.44780
669075 965896 37.67 4.33 0.58
داروسازی امین - دامین 4.07
-0.06081645
-1.41623
123967 1364363 5.06 1.07 1.08
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 6.83
-0.62151439
-4.71380
58581 359750 -16.92 1.19 1.27
عمران و توسعه فارس - ثفارس 5.94
0.16631807
-0.221800
459376 1807000 5.97 1.27 2.93
سیمان فارس نو - سفانو 0
0.80842868
4.992987
28000 1003800 4.84 1.37 0.64
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 3.17
0.07112814
2.062870
60629 562800 6.33 1.76 0.4
پتروشیمی مبین - مبین 2.13
1.294397
0.94380
2382869 62666044 4.59 1.98 1.53
قند مرودشت - قمرو 5.1
-0.77743829
-0.753830
68980 765800 7.89 2.32 1.05
کشت و صنعت چین چین - غچین 0
-0.01695932
-0.565900
3295 593200 11.63 2.55 1.12
پارس سرام - کسرام 6.49
0.37192699
-1.412651
37222 161940 529.22 2.61 0.97
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 3.02
-1.53514105
-1.664100
259185 2879462 34.75 2.35 0.34
واسپاری ملت - ولملت 0
4.98221475
4.981475
361039 1180000 7.29 1.12 2.58
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 6.16
4.38671285
4.471286
1759608 681050 5.91 1.06 14.04
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 3.76
0.42981402
11410
43406 1261800 2113.57 1.04 35.9
ماشین‌سازی اراک - فاراک 8.98
-0.4603865
-1.73854
48374423 5437864 -11.05 1.04 2.37
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 4.24
4.60151273
4.931277
75306212 11507920 6.02 1.12 2.08
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 3.27
-1.02241549
-0.961550
2041566 1316650 9.17 1.06 2.95
مخابرات ایران - اخابر 1.55
0.69851874
0.751875
2483109 112440000 3.94 1.09 2.7
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 4.06
-0.6391244
0.321256
653784 5598000 3.28 1.08 0
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 2.54
2.43771891
4.981938
152324 850950 6.68 1.15 0.86
زامیاد - خزامیا 3.99
4.1727724
4.89729
17231992 4003642 -4.48 0.95 0.38
سخت آژند - ثاژن 1.7
0.09972008
0.82022
1974362 803200 4.48 1.18 2.73
فنرسازی زر - خزر 0
4.9342957
4.93957
750231 478497 23.94 1.22 1.25
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 2.48
0.73431509
0.471505
5354631 122983500 10.99 1.23 0
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده 3.36
0.51952709
0.192700
502665 2709000 1.62 1.24 0
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 5.71
4.61451791
4.851795
519461 626850 33.05 1.3 2.95
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 4.68
3.2825881
4.92895
13893173 805180 132.65 1.37 0.14
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا 1.86
-0.24083314
-0.663300
179423 3908631 3.31 1.35 3.85
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 5.83
2.64781667
4.621699
1311516 7501500 6.12 0.99 0
سیمان سپاهان - سپاها 3.19
1.3405756
1.88760
575161 1852200 -32.21 0.9 0.87
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 2.41
0.169110068
0.9810150
64971 906120 15.68 4.63 1.76
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 5.41
2.1333766
4780
4472924 9575000 8.76 0.61 1873.04
لابراتوارهای رازک - درازک 0
-0.124710415
-59907
6035 6176095 9.13 5.18 2.24
مهندسی تکنوتار - تکنو 6.96
-1.5383521
1.233620
457901 563360 -17.87 7.66 10.8
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 0
-0.03422925
-4.992780
7560 14917500 -12.22 -56.37 0.83
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 8.53
0.840742823
0.7842799
32029 2141150 44.16 -19.06 2.21
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 4.52
4.11691745
4.951759
2069848 1308750 -3.14 -7.13 41.05
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 5.77
3.96752306
3.562297
24283399 3459000 6.04 0.47 0
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 3.75
4.4006688
4.86691
11141304 5476480 4.94 0.55 0
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 5.32
-0.1256795
0.13797
246666 2186250 9.12 0.61 0
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 2.53
0.57431401
0.721403
1098853 2311650 5.56 0.89 0
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 3.74
0.6386788
1.02791
1022637 4334000 8.91 0.66 0
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 5.24
4.231577
4.961588
5151981 1025050 1.85 0.69 1941.38
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 2.57
0.2695744
1.75755
731110 4464000 52.79 0.67 2.79
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 8.43
-4.50035963
0.96300
99985 183139 -51.34 0.68 0.69
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 6.63
-1.1168974
0.2987
390078 1558400 5.58 0.7 6
سامان گستر اصفهان - ثامان 3.31
0.06721489
-2.421452
41043 330470 18.21 0.71 11.75
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 3.4
-0.2951014
-1.571001
8647283 2636400 9.29 0.78 796.5
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 3.45
0.24271239
-0.571229
5640204 89208000 6.42 0.89 0
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 2.75
0.007812782
2.513100
12607 5112800 6.39 3.5 2.48
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 9.21
-4.50382290
-22350
813792 687000 9.03 1.94 1.15
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 3.94
-1.56051514
-2.081506
3934955 1027017 22.6 1.36 0.61
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 2.67
-0.2047975
-2.76950
50768 1755000 6.53 0.75 14.76
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 0
-0.2012483
-4.982364
8500 263695 -5.55 -0.87 0.39
سرمایه گذاری سپه - وسپه 1.54
-0.07241380
-1.521360
172358 9233580 5.95 1.07 0
سیمان خوزستان - سخوز 0.35
0.14422777
2.422840
14300 1805050 6.59 1.39 0.71
گروه دارویی سبحان - دسبحا 2.4
-0.06263194
-0.53180
28221 5333980 4.07 1.47 63.46
شهد ایران - غشهد 1.95
0.05761738
2.481780
9952 347600 -63.11 4.69 18.45
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 2.24
0.034528980
0.3529070
31743 19474560 23.13 8.42 4.33
بیمه البرز - البرز 2.39
0891
-0.11890
69651 3564000 6.16 0.64 0
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 6.67
-2.43591522
-2.631519
1946975 2770040 6.49 0.8 5.07
نیرو ترانس - بنیرو 0.35
0.02513983
0.23990
8247 1991500 9.72 2.5 1.89
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 2.19
02054
1.022075
4391 523770 4.41 1.23 0.48
کربن ایران - شکربن 4.57
4.71975902
5.385939
3479050 1475500 6.39 1.87 0.99
پشم شیشه ایران - کپشیر 2.44
2.19573258
0.383200
255870 488700 33.14 2.55 0.95
کارخانجات داروپخش - دارو 0
-0.1236496
-56179
4691 3248000 5.96 2.72 0.79
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 6.76
0.02663763
1.013800
15036 376300 -26.82 5.19 66.15
سیمان ایلام - سیلام 7.32
-0.05151940
0.051942
13500 800250 -4 11.39 0.91
پتروشیمی فجر - بفجر 1.38
-0.02254437
-0.864400
41170 28840500 4.85 2.03 1.93
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 3.35
4.01876911
56976
362454 2591625 6.28 3.09 3.39
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 1.04
-0.43785231
-3.225085
16773 1255440 3.11 1.38 1.02
قند اصفهان - قصفها 3.54
1.44688204
3.878400
57853 1599780 5.41 3.11 0.44
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 3.27
13.1004777
14.12784
87678699 8294475 20.32 0.67 82.17
سیمان هرمزگان - سهرمز 0.02
-0.03915109
-0.225100
45350 2769078 11.33 3.01 1.18
سیمان خاش - سخاش 0
09156
-0.59110
200 1144500 6.01 4.3 1.1
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 7.13
0.343124570
525710
300 859950 12.49 5.81 0.4
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 0
-0.02074820
-3.554650
9000 13978000 4.85 2.6 0
بیمه پارسیان - پارسیان 0.84
-1.13271222
-2.911200
379994 3666000 5.68 0.86 0
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 0
-0.01536531
-4.996206
655 2351160 7.75 2.72 1.52
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 0
0.007114087
514790
74 763132 13.15 1.6 0.33
داروسازی کوثر - دکوثر 0
60.67691994
60.681994
1810 1076760 29.21 1.09 0.75
گلتاش - شگل 0
04646
1.144699
20 2323000 5.57 2.4 1.2
جام دارو - فجام 0
07497
07497
3000 599760 13.39 3.68 2.5
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 0
52.29542289
52.32289
1632 1487850 15.04 1.53 0.35
سیمان شمال - سشمال 2.56
-0.90831200
-3.31171
147136 1290085 7.1 0.82 1.41
نیرو کلر - شکلر 5.75
-0.04584366
-4.244183
8500 2183000 18.85 4.03 3.85
سیمان ارومیه - ساروم 0.37
-0.0822438
-0.612425
31823 1706600 5.2 1.45 1.24
سیمان فارس - سفار 0
-0.08835655
-55377
1624 1317615 15.34 3.41 1.97
همکاران سیستم - سیستم 3
-0.144994
-1.884907
95230 4744300 6.24 2.55 5.15
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 0
-0.29255795
-4.995522
19608 4972110 13.93 3.64 1.07
کارخانجات قند قزوین - قزوین 2.28
4.55424339
4.994357
502260 1432724 5.77 2.23 0.84
گروه بهمن - خبهمن 3.81
13.4247828
13.42828
51571596 8280000 4.04 0.61 57.86
صنعتی پارس خزر - لخزر 3.84
-2.55597968
0.458214
59766 1204762 8.95 1.55 0.62
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 0.85
0.27312203
2.282247
70051 2184142 6.31 1.83 1.83
ایران تایر - پتایر 4.52
-1.2152683
-0.772695
884745 768596 70.79 3.9 0.34
گلوکوزان - غگل 3.45
-0.143811804
-1.0211700
8302 2360800 10.5 8.08 0.97
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 4.96
1.7789801
4.96826
560151 720900 -8.53 0.85 1.06
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 1.85
-0.41421683
-3.21636
163714 6227268 4.27 0.94 0
رادیاتور ایران - ختور 4.13
1.68072420
0.842400
543981 726000 5.19 0.99 0.48
شیشه همدان - کهمدا 8.05
0.17611707
-0.231700
90766 1966464 6.8 1.22 2.32
تراکتورسازی - تایرا 1.68
-0.08382386
-1.172360
26231 4294800 6.38 1.43 0.51
قند نیشابور - قنیشا 2.44
1.82222794
2.592815
155523 558800 9.18 1.94 0.7
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 3.94
4.28461363
3.291350
1352358 817800 338.49 1.49 0.54
داروسازی ابوریحان - دابور 6.6
-0.93575823
4.926167
116104 1677024 4.47 2.3 0.89
کویر تایر - پکویر 5.16
-0.57392945
-2.232896
68048 2061500 6.8 2.55 0.67
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 1.89
01009
0.991019
120781 4843200 6.43 0.63 0
سیمان هگمتان - سهگمت 3.15
1.26441762
2.181778
345421 886110 4.28 0.81 0.65
لیزینگ ایران - ولیز 3.47
-1.5094783
0.63800
1164400 469800 17.36 0.85 1
گروه دارویی برکت - برکت 3.81
-0.07231383
-0.071383
46717 4702200 7.59 0.99 0
سیمان صوفیان - سصوفی 2.85
0.35611973
1.732000
70166 1085150 9.92 1.5 0.74
نفت پارس - شنفت 1.99
-0.95416644
-3.16500
99343 8305000 7.76 3.2 1
خوراک دام پارس - غدام 0
-0.12586349
-4.996040
2000 380940 -931.39 6.22 1.3
صنعتی پارس مینو - غپینو 0
-0.06932885
-4.992743
6174 3635100 14.68 1.87 1.52
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 3.93
-1.53113087
-1.723081
163840 157437 47.49 2.72 0.9
نفت سپاهان - شسپا 2.93
0.201912410
1.7412600
30110 13030500 3.72 2.55 0.76
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 2.99
0.82096755
2.996900
239630 2702000 7.53 4.86 3.16
صنعتی بهشهر - غبشهر 5.31
0.76922096
0.962100
513026 6288000 9.47 1.16 0.28
ایران دارو - دیران 0.77
-0.06371569
-0.641560
19850 470700 9.83 1.27 0.65
داروسازی اسوه - داسوه 3.67
0.07295492
-1.575402
14941 4119000 5.28 1.79 1.85
سیمان داراب - ساراب 2.88
0.09981003
0.61008
43711 902700 6.42 0.64 0.98
سالمین - غسالم 0.03
-1.20243451
-4.983319
34333 1035300 15.6 2.18 1.05
فروسیلیس ایران - فروس 4.39
-0.70863503
-0.823499
51271 3063342 31.82 2.86 3.81
سیمان بجنورد - سبجنو 1.52
-0.48953456
-3.543350
21001 1354752 5.63 1.95 1.12
شیشه و گاز - کگاز 3.16
0.36074174
1.234210
108874 1043500 2.08 1.67 2.42
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 5.56
-4.31543082
-53060
425280 391927 18.9 1.71 0.93
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 3.08
-0.17642263
-2.472211
97558 8245032 6.25 1.9 1.1
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 4.74
0.08121233
-0.971220
249095 6935625 17.67 0.71 0
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 2.3
-1.18081339
-1.851330
1231730 9373000 5.07 0.74 0
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0
-0.08168569
-4.998148
1483 2056560 -3.41 -2.73 0.75
مارگارین - غمارگ 4.33
3.54451782
51807
1169849 1496880 -12.72 1.61 0.2
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 3.02
1.25045911
3.796059
41486 142455 39.53 1.91 1.47
تامین سرمایه امید - امید 0.94
0.05881703
0.121704
292904 8344700 5.24 1.37 32.28
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 2.65
3.01642015
2.352002
287735 1067043 12.53 1.42 0.89
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
-4.999879
4185 310590 -16.12 -3.7 1.03
نوش مازندران - غنوش 0
0.12073319
4.983480
3683 165950 71.53 2.17 2.3
پست بانک ایران - وپست 0.98
-0.63951709
-51634
160543 5525968 121.12 2.9 0.41
آلومینیوم ایران - فایرا 4.4
-2.27052023
-3.382000
2434975 10515211 15.25 3 0.72
پارس سویچ - بسویچ 8.25
-0.02394179
-4.314000
12023 2507400 9.54 4.22 2.01
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 6.99
0.406215077
1.8915300
866658 15077000 10.71 5.08 2.12
معدنی دماوند - کدما 0
-0.248112463
-4.9911870
2000 373890 131.28 13.23 4.66
سیمان تهران - ستران 6.37
-4.94461288
-4.941288
1991597 2254000 19.69 0.58 0.89
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
01745
-4.991658
611 2059100 -76.37 1.65 2.1
داروسازی روزدارو - دروز 0
02325
-4.992209
5 1627128 161.44 2.26 2.55
بانک صادرات ایران - وبصادر 4.27
1.8041790
3.09800
29488407 45662000 -1.26 2.26 0.24
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 4.99
9.96263819
10.223828
900658 336072 -11.76 13.83 3.56
بهنوش ایران - غبهنوش 4.71
-0.87274089
-2.764011
90002 1472040 16.9 3.33 0.36
بیسکویت گرجی - غگرجی 2.27
0.02454075
2.64180
1315 815000 9.56 2.6 1.54
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 1.5
-0.47333154
-0.923140
425964 3154000 4.49 1.66 1.09
سیمان اصفهان - سصفها 0
-0.62216390
-4.996109
9900 1278000 14.25 2.8 1.35
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 4
2.049713343
4.0113599
81156 3300526 833.26 11.56 0
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 2.62
-0.75961829
-3.961770
51918 137175 -1.22 -0.37 1.33
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 4.84
-1.68173157
-1.873151
520706 236775 9.72 2.21 2.41
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 6.76
-2.6062803
-3.022791
2207994 454086 7.66 1.91 2.46
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 4.47
-0.26141526
1.181548
3521185 12589500 10.13 1.1 0
بانک ملت - وبملت 4.44
1.2088921
3.3940
54316358 46050000 4.76 0.61 0.18
فیبر ایران - چفیبر 7.42
-3.41485572
-3.645559
94576 1114400 -23.98 15.09 7.95
لامیران - فلامی 0
05921
-2.895750
96 355260 16.17 3.07 2.46
پالایش نفت تبریز - شبریز 6.24
-1.51617730
1.417960
1254098 30024951 6.98 3.57 0.37
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
03609
-3.023500
300 534898 -20.49 5.03 0.7
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 5.63
-1.42725042
-1.275050
966236 1759658 -4.59 -2.88 1.42
بانک تجارت - وتجارت 4.34
1.1667607
0.17601
32821361 27739900 -0.4 -1.19 0.19
ایران خودرو دیزل - خاور 3.2
-1.751505
-2.14503
24792663 2519475 -0.24 -0.11 0.52
بانک اقتصاد نوین - ونوین 2.21
2.81821131
4.911154
3059730 14851161 14.49 0.82 0.24
ایران خودرو - خودرو 5.5
-3.26942219
-4.12200
16552523 33950700 22.72 1.62 0.11
بانک پارسیان - وپارس 5.34
0.89461015
3.881045
10586981 24116400 2.92 0.85 0.2
حفاری شمال - حفاری 6.98
-2.09941772
-4.971720
3095901 4616778 5.74 0.99 0.61
لبنیات کالبر - غالبر 4.14
1.00231310
-1.231281
1732860 458500 304.65 1.06 0.72
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 6.27
-0.73951745
1.191779
10880687 47115000 5.66 1.06 0
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 8.06
2.5358930
4.96952
656314784 36518008 -3.21 1.24 0.31
بانک انصار - وانصار 0.32
02198
0.322205
783132 21980000 6.5 1.27 0.45
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 8
-1.20042963
-1.932941
241010 888900 8.81 1.49 29.41
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 6.25
-1.2761470
-2.621450
1903781 433622 -19.78 1.6 1.25
بیمه ما - ما 6.23
0.32391239
01235
1563182 1858500 4.3 0.89 0
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 3.78
4.77922302
4.922305
333580 460400 19.71 1.68 0.74
پتروشیمی پارس - پارس 6.53
2.862330007
-0.0829150
139710819 180042000 5.9 4.75 2.7
سیمان شرق - سشرق 6.29
1.7366703
1.88704
1843140 1865453 -14.19 0.97 1.08
بانک خاورمیانه - وخاور 6.97
0.97752066
1.122069
2859648 12396000 5.05 1.34 0.99
ایر کاپارت صنعت - خکار 4.72
-3.49451657
-4.541639
1171520 828500 51.84 1.57 2.02
بیمه ملت - ملت 9.12
2.00541882
3.741914
1892464 5363700 8.63 1.31 0
پتروشیمی فارابی - شفارا 3.84
-0.05883397
-1.743340
2068 509550 -1.38 -0.49 0.95
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 4.91
-4.86997931
-4.997921
70765 1142064 6.41 2.85 0.46
پارس خودرو - خپارس 3.74
-0.1416705
-0.71701
36109476 16017797 92.83 1.19 0.24
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0
-0.03333002
-52853
1200 540360 -2.94 -1.44 8.55
نفت بهران - شبهرن 4.25
1.028712080
0.9512070
1435145 31408000 7.14 4.54 1.91
آلومراد - فمراد 6.51
-2.09476263
-3.086200
382002 310241 -54.27 8.32 2.71
سیمان سفید نی ریز - سنیر 2.5
-0.044913360
-512698
540 668000 14.3 5.34 1.6
سیمان خزر - سخزر 0
-0.02733657
-4.983476
1000 841110 10.32 2.26 1.25
قند نقش جهان - قنقش 6.86
-0.32474298
2.044400
16326 597422 22.26 -6.49 0.22
سایپا دیزل - خکاوه 4.66
3.075838
1.35824
64829577 2208727 -5.08 -0.21 0.17
سرمایه گذاری ملت - وملت 0.9
-0.5961667
-0.75666
1374648 667000 0 0.68 0
داده گستر عصر نوین - های وب 3.7
4.6996261
56279
91400255 25044000 14.7 5.17 6.17
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
-1.81487
31313512 1728354 -2.1 -1.85 0.68
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 6.69
-0.86461376
0.581396
1511428 1906439 61.14 1.21 0.31
بیمه آسیا - آسیا 2.2
-0.30671300
-2.381273
188639 2990000 7.06 0.9 0
آبسال - لابسا 2.36
-0.85021866
-1.431855
102282 671760 669.75 1.4 0.54
گروه مپنا - رمپنا 3.43
-1.81933076
-1.693080
5284063 61520000 8.32 1.43 1.81
پالایش نفت تهران - شتران 7.12
04352
1.14400
8849766 69632000 5.22 2.19 0.39
بیمه دانا - دانا 3.21
-2.48472237
-4.972180
390913 3355500 11.73 2.64 0
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 5
1.3141465
-0.411440
418864 178500 -8.45 3.78 5.87
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 6.26
1.01882578
0.472564
1285433 1314780 -68.32 4.18 1.19
پتروشیمی فن آوران - شفن 4.3
-0.431436930
-2.1336301
81393 35083500 6.69 4.74 2.93
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 5.22
-1.16265271
1.055389
2146616 11553753 43.08 6.8 6.53
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 3.6
-0.94572409
-2.962360
231727 3613500 4.31 1.05 1447.14
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 4.36
-2.67482547
-1.112588
501173 376956 16.19 1.51 1.23
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 2.6
0.12263266
-0.063260
647614 359119 20.58 2.41 1.63
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 1.33
-0.78533790
-0.733792
59328181 284250000 4.71 1.78 1.8
پالایش نفت اصفهان - شپنا 2.41
-0.70374233
-0.074260
11687926 84660000 4.75 1.8 0.34
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 4.97
-4.02451097
-3.761100
3079369 3510400 10.28 2.11 31065.49
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 0
-2.64783162
-4.993086
75989 316200 236.15 2.3 1.18
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 5.03
-0.05547219
-1.77100
5358698 99622200 8.09 3.11 0.45
کارتن ایران - چکارن 4.82
1.276379
2.086430
717302 1162573 20.36 4.9 2.13
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 4.55
-2.99281491
-2.61497
2962071 7440090 6.56 1.14 0.73
پارس دارو - دپارس 5.28
-3.59537508
-4.787416
92819 1576680 7.22 1.99 1.21
بانک کارآفرین - وکار 8.12
0.09331073
4.381119
273808 9120500 10.51 0.66 0.41
دشت مرغاب - غدشت 0
08169
4.058500
10 436658 -12.52 892.96 0.2
توسعه معادن روی ایران - کروی 7.35
1.23383118
2.053143
3576416 7526696 6.26 1.44 16.9
مس شهید باهنر - فباهنر 6.38
1.47244066
1.24055
1260314 4574250 5.89 2.25 0.74
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 5.25
2.34623228
1.463200
525264 484200 9.22 2.14 1.32
پاکسان - شپاکسا 3.98
-1.14674655
-4.424501
84792 2513700 9.9 2.11 0.64
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 6.46
2.29553164
-0.873066
1338022 673932 23.32 2.21 0.34
موتوژن - بموتو 4.9
2.8234043
2.984049
219275 2750857 6.45 2.19 0.93
سیمان بهبهان - سبهان 3.98
0.00714239
-0.2714200
275 783145 5.99 2.17 0.94
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 5.5
0.32272798
-1.292753
8662983 93733000 6.17 2.2 2.26
سازه پویش - خپویش 3.61
3.845317932
1.3417500
38585 1793200 5.41 2.28 0.3
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 3.16
3.41483513
2.443480
7496823 10315650 10.73 2.36 3.7
شکر - قشکر 1.81
2.06541779
1.891776
425091 355800 11.54 2.04 0.68
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 2.79
2.56246244
0.626126
4648039 312200000 7.47 2.34 0
داروسازی اکسیر - دلر 0
4.98913851
4.993851
431493 1732950 6.02 2.4 0.51
قند هکمتان - قهکمت 4.14
4.36674804
54833
413165 1314374 7.2 2.54 0.7
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 0
2.74991943
4.971985
295022 2570291 60.49 2.52 0.72
سایپا شیشه - کساپا 6.82
2.81311535
4.961567
2523611 353050 132.23 2.6 0.75
پتروشیمی جم - جم 2.66
1.061310665
3.2310894
619566 102384000 5.3 2.62 1.54
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 7.27
0.97825781
3.065900
1455608 2155653 7.59 2.73 1.99
کابل البرز - بالبر 3.1
-0.2671868
0.211877
134682 592007 -64.35 2.07 0.55
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 2.91
-0.49753400
-2.523331
337795 11999280 6.66 1.99 2.1
رینگ سازی مشهد - خرینگ 8.36
3.29161569
4.941594
7677462 698205 -25.15 2.85 0.19
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 8.29
3.82351059
51071
6093104 339788 21.76 1.72 0.19
لعابیران - شلعاب 3.89
0.9181759
0.691755
268750 281440 56.48 1.45 0.61
ملی صنایع مس ایران - فملی 2.1
0.64412500
-0.122481
24719136 150000000 5.1 1.46 1.71
تولیدی چدن سازان - چدن 4.94
2.44952635
-0.042571
2747008 2108000 7.43 1.49 2.67
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 3.3
0.53742058
-0.832030
11579187 70215645 6.62 1.49 0
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 3.18
1.20281851
2.191869
277810 444240 221.46 1.56 0
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 6.33
2.54012301
4.232339
1684305 1171209 10.55 1.61 3.34
بین المللی محصولات پارس - شپارس 3.17
0.23161731
0.171730
659697 891465 -905.04 1.64 0.58
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 4.27
0.80552628
-0.192602
1277965 78840000 7.71 1.67 0
باما - کاما 2.47
2.20224084
2.354090
915090 4084000 4.69 1.95 2.28
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 3.28
1.56583373
1.633375
1377695 15613577 5.57 1.68 2.11
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 9.33
0.22911750
-0.341740
3238893 1101812 435.5 1.63 1.17
کالسیمین - فاسمین 3.92
2.30715410
2.365413
2265211 10820000 4.51 1.73 2.06
سیمان دورود - سدور 0
4.898771
4.9771
3380133 494749 -24.66 1.71 0.67
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 4.86
0.60492661
-1.632602
3500626 107770500 11.59 1.72 13697.32
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 4.9
1.29242508
1.622516
1126288 2734462 -18.74 1.77 111.03
پتروشیمی شازند - شاراک 4.34
-0.21023323
-1.833269
2762403 26796672 5.31 1.75 0.93
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 2.05
4.56433024
4.983036
2644005 2268000 -123.81 1.78 660.26
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 0
-0.07833827
-4.993639
2265 1530800 18.39 2.72 1.28
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 8.08
-0.04786277
1.116350
3155 1255400 11.67 2.78 0.48
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 3.66
-0.02358508
-3.648200
1200 1701600 10.38 3.31 1.08
سیمان کردستان - سکرد 1.39
3.6023719
4.9728
662114 1581800 -5.17 16.8 1.63
سیمان قاین - سقاین 0
05720
56006
1 1430000 7.75 5.41 2.02
فنرسازی خاور - خفنر 0
1.65942328
4.982404
71927 465600 -9.73 5.78 2.18
ارتباطات سیار ایران - همراه 1.86
0.845114559
1.1314600
420873 139766400 4.35 6.07 1.15
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 3.89
-0.30452947
-0.542940
28519 1768200 49.75 6.74 1.31
آسان پرداخت پرشین - آپ 1.65
-0.037815848
-0.3415800
208140 31696000 12.42 7.1 0.83
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 8.45
4.74373290
3.793260
1509594 822500 -240.71 8.65 0.22
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 4.08
4.2373861
4.96867
2903716 344400 -4.44 12.86 0.83
دوده صنعتی پارس - شدوص 9.22
0.4065936
0.125919
791561 712320 8.85 46.34 0.59
پتروشیمی پردیس - شپدیس 5.18
-0.2398767
-3.718462
113942 52602000 10.1 4.74 2.6
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
-0.03565614
-4.995336
550 1347360 7.47 5.03 1.71
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 4.77
-0.14415545
-4.565300
32947 704215 151.77 4.22 4.63
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 4.15
1.08531956
4.962031
104410 1564800 7.93 1.44 0
شهد - قشهد 0.73
0.45128237
08200
52006 1658108 13.39 3.77 1.08
داروپخش - وپخش 1.15
-0.01148782
0.198800
10673 7376880 4.65 2.01 53.13
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 0
01154
-4.681100
928 1442500 5.31 1.08 161.23
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0.17
01229
-4.641172
2300 4301500 5.24 0.85 0
بانک سینا - وسینا 6.38
1.222994
-3.46948
12796283 9940000 9.86 0.73 0.35
ملی سرب و روی ایران - فسرب 5.43
-1.27044663
-1.444655
1200983 1501486 15.36 5.08 1.29
الکتریک خودرو شرق - خشرق 6.44
2.20892730
1.122701
825872 1719900 448.59 4.63 0.53
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 3.31
0.59444400
-0.554350
5029135 158400000 7.49 2.83 3.11
کاشی پارس - کپارس 1.64
-2.01264041
-3.983960
88158 354598 20.14 3.14 0.61
فولاد خوزستان - فخوز 3.8
-0.70586753
-1.196720
2406081 97729416 6 2.91 1.36
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 4.79
-2.01993444
-0.943482
1264518 56457492 30.19 2.9 197.78
سبحان دارو - دسبحان 4.86
-0.7834055
-2.134000
95437 2351900 4.78 2.95 1.16
خدمات انفورماتیک - رانفور 2.03
-0.17327703
-0.5827590
65273 77568400 9.6 3.03 5.52
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 4.27
3.074512572
3.7112650
88219 1508640 5.73 3.17 1.73
تولید محور خودرو - خمحور 10.45
3.88663555
53593
1388441 1495734 852.27 3.3 1.8
لامپ پارس شهاب - بشهاب 9.82
4.63953744
4.973756
369979 606528 358.68 3.32 0.34
البرز دارو - دالبر 1.88
0.15486469
0.026460
2221155 6016170 4.51 3.37 1.62
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0
0.05895094
4.995345
21743 45846000 28.2 4.45 2.57
پتروشیمی خارک - شخارک 1.79
0.623628078
0.3428000
163468 56156000 5.31 3.4 3.13
مهرکام پارس - خمهر 3.86
3.8441837
4.971857
5236691 1521036 290.38 3.67 0.2
ایران ترانسفو - بترانس 1.63
-0.01765672
-1.295600
102484 21270000 16.31 3.66 4
معادن منگنز ایران - کمنگنز 6.64
-0.79424622
-1.314598
1123313 935493 19.44 3.79 3.34
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 0
-0.29184783
-4.984558
34065 7174500 28.79 3.83 10.92
ایران ارقام - مرقام 3.54
0.64733576
-1.463501
352358 1788000 -22.71 4.17 1.5
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 4.83
-0.07341361
0.151364
1338579 612450 92.59 4.4 1.06
پرداخت الکترونیک سامان کیش - سپ 2.28
-0.90369212
-1.039200
721027 16581600 9.53 4.32 0.7
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 0
02091
-2.922030
999 982770 6.93 1.82 132.2