صفحات مرتبط

سکه آتی شهریور

  • نرخ فعلی:21,330,000
  • بالاترین قیمت روز:21,710,000
  • پایین ترین قیمت روز:21,245,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱ خرداد
  • نرخ روز گذشته:20,860,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:470,000

نمودار تحولات شاخص درروز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات