صفحات مرتبط

سکه آتی آبان

  • نرخ فعلی:21,920,000
  • بالاترین قیمت روز:22,120,000
  • پایین ترین قیمت روز:21,660,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱ خرداد
  • نرخ روز گذشته:21,355,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:565,000

نمودار تحولات شاخص درروز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات