صفحات مرتبط
شاخص یاب

سکه آتی آبان

  • نرخ فعلی:48,730,371
  • بالاترین قیمت روز:48,730,371
  • پایین ترین قیمت روز:48,730,371
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱ شهریور
  • نرخ روز گذشته:487,303,710
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:900%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:438,573,339

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات