شاخص یاب

دلار استرالیا / دلار

  • نرخ فعلی:0.7317
  • بالاترین قیمت روز:0.732
  • پایین ترین قیمت روز:0.7314
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7315
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۰:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.7316
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7317 ریال1:30:16
0.7318 ریال1:26:08
0.7315 ریال1:25:09
0.7314 ریال1:24:15
0.7315 ریال1:23:08
0.7316 ریال1:22:08
0.7315 ریال1:21:14
0.7314 ریال1:19:07
0.7316 ریال1:16:08
0.7314 ریال1:15:15
0.7315 ریال1:14:08
0.7316 ریال1:13:08
0.7315 ریال1:11:07
0.7317 ریال1:10:09
0.7314 ریال1:09:14
0.7315 ریال1:07:08
0.7316 ریال1:04:07
0.7317 ریال1:01:08
0.7316 ریال1:00:17
0.7317 ریال0:59:07
0.7315 ریال0:57:14
0.7316 ریال0:55:09
0.7315 ریال0:53:08
0.7317 ریال0:52:07
0.7316 ریال0:50:09
0.7315 ریال0:49:07
0.7317 ریال0:47:08
0.7316 ریال0:44:08
0.7314 ریال0:39:13
0.7317 ریال0:34:07
0.7316 ریال0:32:07
0.7318 ریال0:28:07
0.732 ریال0:27:13
0.7318 ریال0:13:07
0.7317 ریال0:11:07
0.7318 ریال0:10:08
0.7316 ریال0:08:07
0.7317 ریال0:07:06
0.7318 ریال0:05:08
0.7317 ریال0:04:07
0.7316 ریال0:03:15
0.7315 ریال0:02:12
نظرات