شاخص یاب

مس

  • نرخ فعلی:2.712
  • بالاترین قیمت روز:2.714
  • پایین ترین قیمت روز:2.71
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.712
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۸:۱۲
  • نرخ روز گذشته:2.711
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک مس در روز جاری

نمودار کندل استیک مس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.712 ریال1:28:12
2.713 ریال1:27:53
2.712 ریال1:27:51
2.713 ریال1:27:49
2.712 ریال1:26:51
2.713 ریال1:26:42
2.714 ریال1:25:48
2.713 ریال1:24:20
2.714 ریال1:20:15
2.713 ریال1:17:43
2.712 ریال1:17:41
2.713 ریال1:17:39
2.712 ریال1:17:22
2.713 ریال1:17:08
2.712 ریال1:13:04
2.713 ریال1:12:37
2.712 ریال1:12:35
2.713 ریال1:12:31
2.712 ریال1:10:57
2.713 ریال1:10:55
2.712 ریال1:10:53
2.713 ریال1:10:15
2.712 ریال1:09:25
2.713 ریال1:08:54
2.712 ریال1:08:41
2.713 ریال1:08:16
2.712 ریال1:07:14
2.713 ریال1:07:07
2.714 ریال1:06:57
2.713 ریال1:06:55
2.714 ریال1:06:11
2.713 ریال1:06:08
2.714 ریال1:06:06
2.713 ریال0:59:19
2.712 ریال0:55:09
2.713 ریال0:54:08
2.712 ریال0:47:28
2.711 ریال0:46:56
2.712 ریال0:39:28
2.713 ریال0:39:22
2.712 ریال0:39:20
2.713 ریال0:36:38
2.714 ریال0:36:34
2.713 ریال0:36:32
2.714 ریال0:35:47
2.713 ریال0:35:45
2.714 ریال0:35:43
2.713 ریال0:35:18
2.714 ریال0:35:16
2.713 ریال0:35:14
2.714 ریال0:35:09
2.713 ریال0:32:47
2.712 ریال0:28:31
2.711 ریال0:22:21
2.71 ریال0:22:19
2.711 ریال0:22:17
2.71 ریال0:21:30
2.711 ریال0:20:37
2.71 ریال0:20:13
2.711 ریال0:20:11
2.71 ریال0:20:08
2.711 ریال0:15:25
2.712 ریال0:15:21
2.711 ریال0:15:18
2.712 ریال0:14:51
2.711 ریال0:12:08
2.712 ریال0:06:21
2.711 ریال0:03:40
2.712 ریال0:03:38
2.711 ریال0:03:36
2.712 ریال0:03:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات