شاخص یاب

قلع

  • نرخ فعلی:19432.5
  • بالاترین قیمت روز:19442.5
  • پایین ترین قیمت روز:19367.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:65
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:19,377.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۰:۰۶
  • نرخ روز گذشته:19,387.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:45

نمودار کندل استیک قلع در روز جاری

نمودار کندل استیک قلع در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
19,432.5 ریال6:10:06
19,435 ریال5:32:13
19,442.5 ریال5:32:11
19,435 ریال5:32:04
19,442.5 ریال5:30:10
19,435 ریال5:25:41
19,432.5 ریال5:25:39
19,435 ریال5:25:37
19,432.5 ریال5:25:34
19,435 ریال5:12:41
19,370 ریال5:12:36
19,435 ریال5:12:33
19,370 ریال5:12:31
19,435 ریال5:12:26
19,370 ریال5:08:47
19,367.5 ریال5:08:45
19,370 ریال5:08:38
19,367.5 ریال4:48:53
19,370 ریال4:48:48
19,367.5 ریال4:48:46
19,370 ریال4:30:28
19,377.5 ریال4:30:26
19,370 ریال4:30:24
19,377.5 ریال4:30:13
نظرات