شاخص یاب

قلع

  • نرخ فعلی:20645
  • بالاترین قیمت روز:20652.5
  • پایین ترین قیمت روز:20602.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:20,610
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۵۱:۴۲
  • نرخ روز گذشته:20,612.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:32.5

نمودار کندل استیک قلع در روز جاری

نمودار کندل استیک قلع در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
20,645 ریال4:51:42
20,647.5 ریال4:51:39
20,645 ریال4:51:34
20,647.5 ریال4:51:29
20,645 ریال4:51:26
20,647.5 ریال4:51:23
20,642.5 ریال4:51:21
20,647.5 ریال4:51:18
20,642.5 ریال4:50:06
20,647.5 ریال4:49:51
20,645 ریال4:49:46
20,647.5 ریال4:49:18
20,650 ریال4:49:07
20,645 ریال4:48:51
20,650 ریال4:48:49
20,645 ریال4:48:43
20,650 ریال4:48:16
20,647.5 ریال4:47:16
20,650 ریال4:47:10
20,647.5 ریال4:47:07
20,650 ریال4:47:04
20,647.5 ریال4:46:57
20,650 ریال4:46:54
20,647.5 ریال4:46:52
20,650 ریال4:46:29
20,652.5 ریال4:46:11
20,650 ریال4:45:49
20,652.5 ریال4:45:38
20,647.5 ریال4:44:48
20,645 ریال4:44:42
20,642.5 ریال4:44:40
20,645 ریال4:44:34
20,642.5 ریال4:44:31
20,647.5 ریال4:44:26
20,642.5 ریال4:44:24
20,647.5 ریال4:44:18
20,645 ریال4:44:13
20,642.5 ریال4:43:51
20,640 ریال4:43:46
20,642.5 ریال4:43:28
20,640 ریال4:43:26
20,642.5 ریال4:43:23
20,640 ریال4:43:21
20,637.5 ریال4:43:18
20,640 ریال4:43:16
20,637.5 ریال4:42:39
20,640 ریال4:42:24
20,637.5 ریال4:42:13
20,632.5 ریال4:41:51
20,637.5 ریال4:41:48
20,635 ریال4:41:45
20,637.5 ریال4:41:35
20,635 ریال4:41:08
20,632.5 ریال4:40:57
20,635 ریال4:40:50
20,637.5 ریال4:40:36
20,635 ریال4:40:30
20,637.5 ریال4:40:25
20,635 ریال4:40:20
20,637.5 ریال4:40:14
20,635 ریال4:40:11
20,637.5 ریال4:39:46
20,640 ریال4:39:40
20,637.5 ریال4:39:30
20,635 ریال4:39:18
20,637.5 ریال4:38:58
20,635 ریال4:38:55
20,637.5 ریال4:38:45
20,635 ریال4:38:36
20,640 ریال4:38:33
20,635 ریال4:38:31
20,640 ریال4:38:28
20,642.5 ریال4:38:25
20,637.5 ریال4:38:23
20,642.5 ریال4:38:13
20,640 ریال4:38:07
20,637.5 ریال4:37:44
20,635 ریال4:37:38
20,637.5 ریال4:37:33
20,640 ریال4:37:23
20,637.5 ریال4:37:20
20,647.5 ریال4:37:18
20,637.5 ریال4:37:15
20,645 ریال4:37:13
20,652.5 ریال4:37:04
20,650 ریال4:36:53
20,647.5 ریال4:36:39
20,645 ریال4:36:36
20,642.5 ریال4:36:34
20,645 ریال4:36:31
20,642.5 ریال4:36:26
20,640 ریال4:36:23
20,642.5 ریال4:36:21
20,640 ریال4:35:44
20,642.5 ریال4:35:31
20,640 ریال4:35:29
20,635 ریال4:35:19
20,637.5 ریال4:35:05
20,640 ریال4:34:53
20,645 ریال4:34:50
20,640 ریال4:34:20
20,642.5 ریال4:34:17
20,637.5 ریال4:34:11
20,635 ریال4:34:08
20,637.5 ریال4:34:05
20,635 ریال4:33:48
20,632.5 ریال4:33:43
20,635 ریال4:33:22
20,632.5 ریال4:33:20
20,630 ریال4:33:14
20,625 ریال4:32:54
20,622.5 ریال4:32:51
20,620 ریال4:32:43
20,617.5 ریال4:32:35
20,620 ریال4:32:32
20,622.5 ریال4:32:16
20,620 ریال4:32:04
20,615 ریال4:31:57
20,610 ریال4:31:54
20,615 ریال4:31:52
20,610 ریال4:31:16
20,612.5 ریال4:31:13
20,605 ریال4:31:10
20,610 ریال4:31:07
20,605 ریال4:31:04
20,602.5 ریال4:30:53
20,605 ریال4:30:31
20,610 ریال4:30:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات