صفحات مرتبط

روی

  • نرخ فعلی:3051.25
  • بالاترین قیمت روز:3106.5
  • پایین ترین قیمت روز:3043
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۳:۵۹
  • نرخ روز گذشته:3,051.25
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات