صفحات مرتبط
شاخص یاب

شاخص بورس تهران

  • نرخ فعلی:173,557.0
  • بالاترین قیمت روز:178,648.0
  • پایین ترین قیمت روز:173,326.0
  • بیشترین مقدار نوسان روز:594
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.94%
  • نرخ بازگشایی بازار:178,648
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۲:۰۲
  • نرخ روز گذشته:178,819
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5,262

نمودار کندل استیک شاخص بورس تهران در روز جاری

نمودار کندل استیک شاخص بورس تهران در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
173,557 ریال12:42:02
173,558 ریال12:34:02
173,401 ریال12:27:02
173,374 ریال12:24:02
173,367 ریال12:17:01
173,371 ریال12:08:02
173,348 ریال12:03:01
173,361 ریال11:58:02
173,367 ریال11:54:03
173,354 ریال11:48:02
173,358 ریال11:43:02
173,346 ریال11:38:02
173,326 ریال11:32:02
173,333 ریال11:27:02
173,363 ریال11:23:02
173,389 ریال11:19:02
173,372 ریال11:12:02
173,370 ریال11:08:02
173,425 ریال11:03:02
173,645 ریال10:57:03
173,702 ریال10:54:01
173,778 ریال10:47:02
173,829 ریال10:44:02
173,919 ریال10:39:02
173,969 ریال10:33:04
174,033 ریال10:28:02
174,153 ریال10:22:02
174,308 ریال10:19:02
174,518 ریال10:12:02
174,750 ریال10:08:02
174,971 ریال10:03:02
175,247 ریال9:57:02
175,500 ریال9:52:02
175,812 ریال9:47:01
176,132 ریال9:42:02
176,582 ریال9:39:02
176,916 ریال9:34:02
177,510 ریال9:27:02
177,720 ریال9:23:02
178,060 ریال9:18:02
178,332 ریال9:12:03
178,544 ریال9:08:02
178,648 ریال9:07:02
نظرات