شاخص یاب

رئال برزیل / دلار

  • نرخ فعلی:0.2675
  • بالاترین قیمت روز:0.2675
  • پایین ترین قیمت روز:0.2672
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2675
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۰۶:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.2672
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک رئال برزیل / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رئال برزیل / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2675 ریال6:06:11
0.2672 ریال5:27:10
0.2675 ریال5:26:08
0.2672 ریال5:13:08
0.2675 ریال5:12:11
0.2672 ریال5:09:10
0.2675 ریال5:08:08
0.2672 ریال4:44:08
0.2675 ریال4:42:10
نظرات