شاخص یاب

بیت کوین / دلار

  • نرخ فعلی:3669.6
  • بالاترین قیمت روز:3695.7
  • پایین ترین قیمت روز:3653
  • بیشترین مقدار نوسان روز:24.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.71%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,653
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۲۰:۴۸
  • نرخ روز گذشته:3,708.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:39

نمودار کندل استیک بیت کوین / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,669.6 ریال6:20:48
3,667.5 ریال6:16:50
3,669.2 ریال6:12:47
3,672.9 ریال6:08:46
3,671.1 ریال6:00:58
3,671 ریال5:56:46
3,671.2 ریال5:52:47
3,680 ریال5:44:45
3,679.9 ریال5:40:47
3,679.1 ریال5:32:52
3,679 ریال5:20:47
3,682 ریال5:16:45
3,683.5 ریال5:12:47
3,682.3 ریال5:08:45
3,679.2 ریال5:04:48
3,675.3 ریال4:56:45
3,667.4 ریال4:52:45
3,667 ریال4:48:47
3,667.6 ریال4:44:48
3,667.8 ریال4:40:48
3,669 ریال4:36:46
3,673.7 ریال4:32:50
3,673.8 ریال4:28:45
3,670 ریال4:24:51
3,675 ریال4:20:46
3,678.2 ریال4:12:44
3,678.1 ریال4:04:50
3,680.2 ریال4:00:56
3,681.9 ریال3:56:45
3,679.7 ریال3:52:45
3,678.9 ریال3:48:45
3,676.6 ریال3:44:50
3,676.5 ریال3:40:48
3,675.5 ریال3:36:45
3,677.6 ریال3:32:48
3,676 ریال3:28:47
3,679 ریال3:24:45
3,680.8 ریال3:20:50
3,676 ریال3:16:46
3,672.8 ریال3:12:45
3,670.3 ریال3:08:47
3,674.1 ریال3:04:49
3,669 ریال3:00:55
3,665.9 ریال2:56:45
3,664.4 ریال2:52:46
3,665.3 ریال2:48:47
3,664 ریال2:44:47
3,663.9 ریال2:40:46
3,663.5 ریال2:36:47
3,662.6 ریال2:32:50
3,663.2 ریال2:28:46
3,664.8 ریال2:24:45
3,662.8 ریال2:20:50
3,660.9 ریال2:16:45
3,665.4 ریال2:12:45
3,667.9 ریال2:08:46
3,668.5 ریال2:04:51
3,665.8 ریال2:01:04
3,667.3 ریال1:56:50
3,667.2 ریال1:52:47
3,668.4 ریال1:48:45
3,668.3 ریال1:44:48
3,669.5 ریال1:40:49
3,665.9 ریال1:36:46
3,676.7 ریال1:32:54
3,669.4 ریال1:28:45
3,676.9 ریال1:24:49
3,677 ریال1:20:48
3,673.1 ریال1:16:46
3,673.7 ریال1:12:48
3,672.4 ریال1:08:49
3,674.5 ریال1:04:48
3,672.2 ریال1:00:51
3,674.9 ریال0:56:44
3,695.7 ریال0:52:45
3,671.5 ریال0:48:47
3,668.1 ریال0:44:48
3,668.3 ریال0:41:01
3,666.5 ریال0:36:46
3,663.1 ریال0:32:48
3,657.7 ریال0:28:46
3,662.2 ریال0:24:46
3,659.3 ریال0:20:52
3,658 ریال0:16:47
3,657.5 ریال0:12:52
3,655 ریال0:08:48
3,653 ریال0:04:53
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات