شاخص یاب

دلار کانادا / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:81.824
  • بالاترین قیمت روز:81.912
  • پایین ترین قیمت روز:81.804
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:81.804
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۲۷:۱۳
  • نرخ روز گذشته:81.78
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.044

نمودار کندل استیک دلار کانادا / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
81.824 ریال4:27:13
81.912 ریال3:21:13
81.887 ریال2:15:14
81.867 ریال1:12:13
81.857 ریال0:54:12
81.804 ریال0:18:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات