شاخص یاب

برنج

  • نرخ فعلی:10.933
  • بالاترین قیمت روز:10.933
  • پایین ترین قیمت روز:10.863
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.55%
  • نرخ بازگشایی بازار:10.863
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۳۰:۰۷
  • نرخ روز گذشته:10.855
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.72%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.078

نمودار کندل استیک برنج در روز جاری

نمودار کندل استیک برنج در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10.933 ریال6:30:07
10.93 ریال6:29:59
10.933 ریال6:24:06
10.93 ریال6:23:12
10.928 ریال6:22:10
10.923 ریال6:18:35
10.92 ریال6:18:32
10.923 ریال6:18:30
10.92 ریال6:16:58
10.91 ریال6:16:55
10.923 ریال6:16:52
10.92 ریال6:16:50
10.91 ریال6:16:31
10.908 ریال6:15:51
10.905 ریال6:15:28
10.908 ریال6:13:43
10.903 ریال6:12:13
10.895 ریال6:12:09
10.903 ریال6:12:06
10.895 ریال6:05:37
10.89 ریال6:01:47
10.883 ریال6:00:11
10.885 ریال5:57:04
10.873 ریال5:56:49
10.89 ریال5:56:46
10.873 ریال4:32:38
10.875 ریال4:32:35
10.873 ریال4:32:28
10.863 ریال4:32:25
10.875 ریال4:32:21
10.863 ریال4:30:16
نظرات