کالایاب
شاخص یاب

او ایکس / 0x

  • نرخ فعلی:0.26196
  • بالاترین قیمت روز:0.26224
  • پایین ترین قیمت روز:0.25909
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.26094
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۳۰:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.26093
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک او ایکس / 0x در روز جاری

نمودار کندل استیک او ایکس / 0x در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.26196 ریال7:30:10
0.2621 ریال7:29:07
0.26209 ریال7:27:07
0.26222 ریال7:26:06
0.26204 ریال7:24:07
0.26221 ریال7:22:07
0.26224 ریال7:19:06
0.26205 ریال7:17:06
0.26203 ریال7:15:08
0.26199 ریال7:13:07
0.262 ریال7:10:08
0.26218 ریال7:09:02
0.26219 ریال7:08:06
0.2622 ریال7:07:02
0.26201 ریال7:04:07
0.26202 ریال7:01:03
0.26219 ریال7:00:11
0.26199 ریال6:59:06
0.26218 ریال6:58:07
0.26203 ریال6:57:07
0.26202 ریال6:56:07
0.26203 ریال6:55:04
0.26202 ریال6:54:02
0.26196 ریال6:51:06
0.26214 ریال6:47:07
0.26194 ریال6:45:09
0.26214 ریال6:43:07
0.26209 ریال6:38:07
0.26214 ریال6:36:06
0.262 ریال6:34:07
0.26212 ریال6:30:04
0.26187 ریال6:29:07
0.26185 ریال6:26:07
0.26215 ریال6:24:03
0.26183 ریال6:22:07
0.26184 ریال6:19:06
0.26192 ریال6:17:07
0.26158 ریال6:14:07
0.26182 ریال6:13:07
0.26183 ریال6:12:06
0.26156 ریال6:11:07
0.26154 ریال6:10:04
0.26155 ریال6:09:07
0.26167 ریال6:08:07
0.2615 ریال6:07:07
0.26154 ریال6:00:13
0.26147 ریال5:59:07
0.26148 ریال5:58:03
0.26135 ریال5:56:07
0.26147 ریال5:54:09
0.26129 ریال5:50:12
0.26126 ریال5:48:07
0.26146 ریال5:45:05
0.26144 ریال5:44:04
0.26132 ریال5:43:07
0.26129 ریال5:41:03
0.26093 ریال5:39:07
0.26097 ریال5:38:06
0.26098 ریال5:37:07
0.26088 ریال5:36:08
0.26119 ریال5:34:09
0.2612 ریال5:33:03
0.26086 ریال5:32:12
0.26083 ریال5:30:14
0.2606 ریال5:28:07
0.26095 ریال5:26:08
0.26057 ریال5:24:07
0.26056 ریال5:22:07
0.2609 ریال5:20:05
0.26049 ریال5:19:08
0.26077 ریال5:15:08
0.26071 ریال5:13:08
0.26103 ریال5:11:07
0.26102 ریال5:08:03
0.25998 ریال5:07:03
0.26067 ریال5:05:03
0.26092 ریال5:02:08
0.26095 ریال5:00:12
0.26052 ریال4:59:06
0.26096 ریال4:58:07
0.26056 ریال4:57:07
0.26087 ریال4:54:07
0.26075 ریال4:53:02
0.26113 ریال4:52:07
0.26112 ریال4:50:04
0.26071 ریال4:48:07
0.261 ریال4:46:07
0.26103 ریال4:44:07
0.261 ریال4:42:06
0.26096 ریال4:40:09
0.26083 ریال4:38:07
0.26094 ریال4:37:07
0.26089 ریال4:34:07
0.2606 ریال4:33:07
0.26047 ریال4:31:07
0.26073 ریال4:27:07
0.26031 ریال4:25:08
0.26027 ریال4:23:07
0.26044 ریال4:20:09
0.26045 ریال4:17:07
0.26031 ریال4:14:07
0.26032 ریال4:12:07
0.26007 ریال4:10:09
0.25999 ریال4:01:08
0.26 ریال3:59:06
0.26002 ریال3:57:07
0.25995 ریال3:54:07
0.25994 ریال3:53:02
0.25971 ریال3:52:07
0.25956 ریال3:46:07
0.25957 ریال3:42:07
0.25962 ریال3:40:04
0.25981 ریال3:38:07
0.25982 ریال3:37:07
0.25984 ریال3:36:07
0.25977 ریال3:34:07
0.25986 ریال3:32:07
0.25981 ریال3:30:10
0.25984 ریال3:28:07
0.25981 ریال3:26:06
0.25976 ریال3:18:02
0.25978 ریال3:13:07
0.25945 ریال3:11:06
0.25933 ریال3:10:09
0.2593 ریال3:09:06
0.25937 ریال3:07:07
0.25966 ریال3:04:07
0.2597 ریال3:02:07
0.25933 ریال3:00:05
0.25936 ریال2:59:07
0.25937 ریال2:57:07
0.25935 ریال2:56:06
0.25934 ریال2:55:08
0.25935 ریال2:54:06
0.25987 ریال2:53:07
0.25997 ریال2:52:07
0.25972 ریال2:50:04
0.25985 ریال2:48:07
0.2605 ریال2:47:02
0.26048 ریال2:45:08
0.26 ریال2:43:07
0.25999 ریال2:40:04
0.26 ریال2:39:06
0.2603 ریال2:38:06
0.26053 ریال2:36:07
0.26055 ریال2:35:04
0.26053 ریال2:34:03
0.2603 ریال2:33:07
0.25996 ریال2:32:07
0.25999 ریال2:30:10
0.25987 ریال2:28:06
0.25993 ریال2:27:06
0.25992 ریال2:26:03
0.25988 ریال2:25:09
0.25987 ریال2:23:07
0.25992 ریال2:21:07
0.25994 ریال2:19:06
0.25943 ریال2:17:07
0.25996 ریال2:14:07
0.25995 ریال2:12:07
0.25971 ریال2:11:07
0.25997 ریال2:10:08
0.25994 ریال2:09:07
0.25996 ریال2:08:07
0.26 ریال2:07:06
0.25994 ریال2:05:08
0.25984 ریال2:03:03
0.25967 ریال2:01:09
0.25965 ریال2:00:13
0.25966 ریال1:59:06
0.25969 ریال1:57:07
0.2597 ریال1:56:03
0.25967 ریال1:55:08
0.25914 ریال1:54:06
0.25991 ریال1:53:07
0.25989 ریال1:52:07
0.25938 ریال1:51:07
0.25911 ریال1:49:07
0.2591 ریال1:48:07
0.25909 ریال1:47:07
0.25925 ریال1:46:07
0.25964 ریال1:43:07
0.25924 ریال1:40:09
0.25941 ریال1:39:07
0.25981 ریال1:37:07
0.25987 ریال1:36:07
0.25986 ریال1:34:03
0.25957 ریال1:32:02
0.2599 ریال1:29:07
0.25961 ریال1:28:03
0.25999 ریال1:27:07
0.25998 ریال1:26:07
0.2596 ریال1:24:03
0.26022 ریال1:21:02
0.25982 ریال1:20:04
0.2601 ریال1:19:07
0.26011 ریال1:17:07
0.26012 ریال1:14:07
0.25974 ریال1:12:07
0.25975 ریال1:11:03
0.25976 ریال1:10:09
0.25985 ریال1:08:07
0.26014 ریال1:07:07
0.25961 ریال1:05:08
0.25997 ریال1:03:07
0.25998 ریال1:01:10
0.25963 ریال0:59:06
0.25999 ریال0:58:06
0.25995 ریال0:57:03
0.25987 ریال0:56:07
0.25979 ریال0:55:08
0.25976 ریال0:54:07
0.25998 ریال0:53:07
0.26016 ریال0:51:07
0.26024 ریال0:49:07
0.26019 ریال0:47:07
0.25979 ریال0:43:07
0.25977 ریال0:42:07
0.25975 ریال0:40:10
0.26024 ریال0:39:03
0.26025 ریال0:37:07
0.26024 ریال0:36:06
0.25991 ریال0:35:09
0.26035 ریال0:33:07
0.26036 ریال0:31:07
0.26001 ریال0:29:06
0.25999 ریال0:27:07
0.26014 ریال0:25:08
0.26027 ریال0:23:07
0.2607 ریال0:20:04
0.26066 ریال0:18:07
0.26065 ریال0:16:06
0.26082 ریال0:14:07
0.26087 ریال0:12:03
0.26081 ریال0:11:07
0.26097 ریال0:09:06
0.26094 ریال0:07:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات