شاخص یاب

آایترنتی / Aeternity

  • نرخ فعلی:0.4265
  • بالاترین قیمت روز:0.4285
  • پایین ترین قیمت روز:0.4251
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4255
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۱۳:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.4251
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک آایترنتی / Aeternity در روز جاری

نمودار کندل استیک آایترنتی / Aeternity در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4265 ریال4:13:04
0.427 ریال4:10:06
0.4273 ریال4:09:04
0.4267 ریال4:08:08
0.4275 ریال4:07:08
0.4267 ریال4:05:09
0.4265 ریال4:00:11
0.4273 ریال3:59:07
0.4265 ریال3:54:07
0.4273 ریال3:47:04
0.4276 ریال3:46:07
0.4275 ریال3:45:09
0.4281 ریال3:42:07
0.4273 ریال3:37:07
0.4279 ریال3:35:10
0.4272 ریال3:34:07
0.4266 ریال3:31:08
0.4265 ریال3:30:05
0.4264 ریال3:29:07
0.4261 ریال3:24:07
0.426 ریال3:19:07
0.4259 ریال3:15:05
0.4258 ریال3:13:06
0.4285 ریال3:12:07
0.4259 ریال3:11:07
0.4282 ریال3:10:09
0.4259 ریال3:09:07
0.4285 ریال3:07:07
0.4279 ریال3:06:07
0.4258 ریال3:01:03
0.4259 ریال2:54:07
0.4278 ریال2:52:06
0.427 ریال2:49:07
0.4257 ریال2:47:07
0.4256 ریال2:46:07
0.4255 ریال2:43:03
0.4251 ریال2:35:04
0.4252 ریال2:27:06
0.4253 ریال2:17:07
0.4252 ریال2:14:06
0.426 ریال2:08:02
0.4265 ریال2:06:07
0.427 ریال1:59:07
0.4265 ریال1:57:06
0.427 ریال1:55:08
0.4251 ریال1:09:06
0.4269 ریال1:08:03
0.4256 ریال1:07:09
0.4251 ریال0:46:06
0.4255 ریال0:42:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات