کالایاب
شاخص یاب

آیون / Aion

  • نرخ فعلی:0.13915
  • بالاترین قیمت روز:0.13919
  • پایین ترین قیمت روز:0.13827
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.13916
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۶:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.13876
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک آیون / Aion در روز جاری

نمودار کندل استیک آیون / Aion در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.13915 ریال1:26:07
0.13874 ریال1:23:07
0.13896 ریال1:19:07
0.13916 ریال1:17:07
0.13878 ریال1:14:07
0.13898 ریال1:12:07
0.13897 ریال1:09:07
0.13898 ریال1:08:07
0.13897 ریال1:05:08
0.13895 ریال1:03:07
0.13896 ریال1:01:11
0.13895 ریال0:59:06
0.13896 ریال0:58:06
0.13875 ریال0:54:07
0.13832 ریال0:49:07
0.13827 ریال0:44:07
0.13908 ریال0:38:07
0.1391 ریال0:36:07
0.13919 ریال0:23:07
0.13918 ریال0:09:06
0.13916 ریال0:07:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات