کالایاب
شاخص یاب

آردور / Ardor

  • نرخ فعلی:0.0714
  • بالاترین قیمت روز:0.0714
  • پایین ترین قیمت روز:0.07085
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.07108
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۳۲:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.07061
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک آردور / Ardor در روز جاری

نمودار کندل استیک آردور / Ardor در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0714 ریال8:32:07
0.07115 ریال4:52:03
0.07117 ریال4:48:07
0.07123 ریال4:40:09
0.07125 ریال4:25:08
0.07126 ریال4:15:08
0.07125 ریال4:06:07
0.07122 ریال4:00:12
0.07119 ریال3:39:07
0.07122 ریال3:32:07
0.0712 ریال3:20:08
0.07119 ریال3:15:08
0.07121 ریال3:09:07
0.07125 ریال2:49:07
0.07121 ریال2:38:07
0.07122 ریال2:32:07
0.07121 ریال2:28:03
0.07116 ریال2:24:06
0.07114 ریال2:19:07
0.07092 ریال2:12:07
0.07097 ریال1:58:07
0.07092 ریال1:52:06
0.07093 ریال1:38:07
0.0709 ریال1:30:10
0.07088 ریال1:25:08
0.07095 ریال1:20:09
0.07093 ریال1:16:07
0.07085 ریال1:04:07
0.07095 ریال1:00:13
0.07103 ریال0:52:07
0.0711 ریال0:46:07
0.07115 ریال0:30:10
0.07113 ریال0:26:07
0.07108 ریال0:21:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات