شاخص یاب

آردور / Ardor

  • نرخ فعلی:0.05894
  • بالاترین قیمت روز:0.05927
  • پایین ترین قیمت روز:0.05884
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.05902
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۲۵:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.05906
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک آردور / Ardor در روز جاری

نمودار کندل استیک آردور / Ardor در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.05894 ریال2:25:04
0.05892 ریال2:24:03
0.05884 ریال2:23:03
0.05889 ریال2:22:07
0.05884 ریال2:20:08
0.05903 ریال2:19:07
0.05905 ریال2:16:03
0.05898 ریال2:15:07
0.05895 ریال2:13:03
0.05893 ریال2:07:06
0.05888 ریال2:04:07
0.0589 ریال2:02:07
0.05893 ریال2:01:03
0.05894 ریال2:00:06
0.05884 ریال1:59:03
0.05892 ریال1:58:02
0.05897 ریال1:55:04
0.059 ریال1:53:03
0.05903 ریال1:48:03
0.05901 ریال1:47:03
0.05905 ریال1:45:03
0.05904 ریال1:42:03
0.05901 ریال1:41:07
0.05905 ریال1:39:06
0.05909 ریال1:38:06
0.05907 ریال1:37:06
0.0591 ریال1:36:06
0.05909 ریال1:33:06
0.05907 ریال1:31:03
0.05905 ریال1:30:04
0.05908 ریال1:29:06
0.05905 ریال1:27:06
0.05907 ریال1:25:07
0.05894 ریال1:22:06
0.05895 ریال1:19:06
0.05897 ریال1:17:07
0.05903 ریال1:15:08
0.05905 ریال1:14:06
0.0591 ریال1:13:06
0.05904 ریال1:10:07
0.05911 ریال1:08:06
0.05909 ریال1:07:02
0.05911 ریال1:04:02
0.05908 ریال1:01:03
0.05907 ریال0:56:06
0.05908 ریال0:54:02
0.05898 ریال0:53:03
0.05899 ریال0:52:06
0.05908 ریال0:51:06
0.05907 ریال0:49:07
0.05908 ریال0:48:07
0.0591 ریال0:47:06
0.05915 ریال0:45:04
0.05916 ریال0:43:06
0.0592 ریال0:42:07
0.05924 ریال0:41:05
0.05927 ریال0:39:06
0.05904 ریال0:18:06
0.05902 ریال0:02:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات