شاخص یاب

بنکور / Bancor

  • نرخ فعلی:0.5447
  • بالاترین قیمت روز:0.55861
  • پایین ترین قیمت روز:0.5302
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.7%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.55861
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۲۸:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.5582
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.48%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0135

نمودار کندل استیک بنکور / Bancor در روز جاری

نمودار کندل استیک بنکور / Bancor در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5447 ریال5:28:07
0.5438 ریال5:20:08
0.5447 ریال5:17:07
0.5434 ریال5:16:07
0.5428 ریال5:15:08
0.5432 ریال5:13:07
0.5433 ریال5:11:07
0.5417 ریال5:10:08
0.5421 ریال5:08:07
0.5430 ریال5:05:07
0.5439 ریال5:04:07
0.5436 ریال5:02:07
0.5419 ریال5:01:07
0.5433 ریال4:58:07
0.5440 ریال4:55:08
0.5433 ریال4:54:07
0.5431 ریال4:53:06
0.5430 ریال4:50:09
0.5431 ریال4:49:07
0.5434 ریال4:47:08
0.5425 ریال4:44:06
0.5421 ریال4:33:07
0.5441 ریال4:32:07
0.5426 ریال4:29:06
0.5420 ریال4:26:07
0.5443 ریال4:25:07
0.5445 ریال4:24:06
0.5420 ریال4:23:07
0.5443 ریال4:21:07
0.5421 ریال4:19:06
0.5405 ریال4:17:06
0.5398 ریال4:15:08
0.5400 ریال3:04:07
0.5396 ریال2:56:06
0.5395 ریال2:53:07
0.5389 ریال2:52:06
0.5369 ریال2:49:07
0.5386 ریال2:45:09
0.5363 ریال2:41:06
0.5370 ریال2:40:09
0.5373 ریال2:36:06
0.5346 ریال2:33:07
0.5368 ریال2:29:07
0.5356 ریال2:23:07
0.5374 ریال2:19:06
0.5368 ریال2:17:07
0.5388 ریال2:10:09
0.5365 ریال2:09:07
0.5356 ریال2:08:07
0.5365 ریال2:07:07
0.5356 ریال2:00:11
0.5302 ریال1:59:06
0.5375 ریال1:57:07
0.5302 ریال1:54:07
0.5366 ریال1:53:06
0.5344 ریال1:52:07
0.5349 ریال1:50:08
0.5357 ریال1:44:07
0.5382 ریال1:43:07
0.5374 ریال1:41:07
0.5354 ریال1:38:06
0.5355 ریال1:32:07
0.5361 ریال1:30:10
0.5371 ریال1:25:08
0.5353 ریال1:24:07
0.5372 ریال1:23:06
0.5353 ریال1:21:07
0.5387 ریال1:18:07
0.5381 ریال1:17:07
0.5355 ریال1:16:07
0.5384 ریال1:13:07
0.5365 ریال1:12:07
0.5384 ریال1:10:08
0.5365 ریال1:09:06
0.5384 ریال1:07:06
0.5374 ریال1:05:08
0.5356 ریال1:03:06
0.5370 ریال1:01:08
0.5332 ریال1:00:11
0.5362 ریال0:59:06
0.5387 ریال0:57:06
0.5370 ریال0:55:08
0.5387 ریال0:54:06
0.5383 ریال0:52:06
0.5406 ریال0:49:07
0.5504 ریال0:25:08
0.55861 ریال0:03:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات