شاخص یاب

بینانس کوین / Binance Coin

  • نرخ فعلی:6.4579
  • بالاترین قیمت روز:6.5089
  • پایین ترین قیمت روز:6.4134
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.69%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.4581
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۴۵:۰۸
  • نرخ روز گذشته:6.4457
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0122

نمودار کندل استیک بینانس کوین / Binance Coin در روز جاری

نمودار کندل استیک بینانس کوین / Binance Coin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.4579 ریال3:45:08
6.4602 ریال3:43:07
6.4596 ریال3:42:07
6.4738 ریال3:39:07
6.4698 ریال3:37:07
6.4728 ریال3:35:10
6.489 ریال3:34:07
6.5087 ریال3:33:03
6.5043 ریال3:32:08
6.4797 ریال3:31:08
6.4716 ریال3:30:05
6.4597 ریال3:29:07
6.4672 ریال3:27:07
6.4593 ریال3:26:07
6.4573 ریال3:25:08
6.4559 ریال3:24:07
6.455 ریال3:23:07
6.4531 ریال3:22:07
6.4589 ریال3:21:07
6.4532 ریال3:20:09
6.4521 ریال3:19:06
6.4485 ریال3:18:07
6.439 ریال3:17:06
6.4389 ریال3:16:07
6.4384 ریال3:15:04
6.4398 ریال3:14:07
6.4464 ریال3:13:06
6.4486 ریال3:12:07
6.4441 ریال3:11:07
6.445 ریال3:10:09
6.4463 ریال3:09:07
6.4533 ریال3:08:03
6.4509 ریال3:07:07
6.4473 ریال3:06:07
6.4591 ریال3:04:07
6.4602 ریال3:02:07
6.4542 ریال3:01:03
6.4566 ریال3:00:10
6.4564 ریال2:59:07
6.4567 ریال2:58:03
6.4675 ریال2:56:06
6.473 ریال2:55:08
6.4669 ریال2:54:07
6.465 ریال2:53:03
6.4606 ریال2:52:06
6.4512 ریال2:51:07
6.4508 ریال2:49:07
6.4494 ریال2:48:09
6.4437 ریال2:47:07
6.438 ریال2:46:07
6.4398 ریال2:45:08
6.4571 ریال2:44:03
6.451 ریال2:43:03
6.4613 ریال2:42:03
6.4639 ریال2:41:06
6.4614 ریال2:40:04
6.4665 ریال2:39:07
6.4716 ریال2:38:06
6.4695 ریال2:37:03
6.4682 ریال2:36:07
6.4743 ریال2:35:04
6.4745 ریال2:34:07
6.4627 ریال2:33:07
6.4761 ریال2:32:03
6.4722 ریال2:30:09
6.4757 ریال2:29:07
6.472 ریال2:28:02
6.4785 ریال2:27:06
6.4633 ریال2:26:02
6.463 ریال2:25:08
6.4806 ریال2:24:07
6.487 ریال2:23:02
6.4877 ریال2:22:07
6.4858 ریال2:20:08
6.49 ریال2:19:07
6.4894 ریال2:18:07
6.4917 ریال2:17:07
6.5006 ریال2:16:02
6.5004 ریال2:15:07
6.4998 ریال2:14:06
6.4958 ریال2:13:06
6.5047 ریال2:11:07
6.5064 ریال2:09:07
6.4989 ریال2:08:02
6.499 ریال2:07:07
6.4994 ریال2:06:07
6.4987 ریال2:04:07
6.4938 ریال2:03:07
6.4982 ریال2:01:05
6.5089 ریال2:00:05
6.5061 ریال1:59:06
6.507 ریال1:58:07
6.4965 ریال1:57:06
6.4934 ریال1:56:03
6.4996 ریال1:55:08
6.4957 ریال1:54:03
6.5055 ریال1:53:06
6.5079 ریال1:52:07
6.5087 ریال1:51:07
6.5061 ریال1:49:07
6.5006 ریال1:48:07
6.495 ریال1:47:06
6.4925 ریال1:46:07
6.497 ریال1:45:08
6.484 ریال1:44:03
6.4796 ریال1:43:02
6.4794 ریال1:42:06
6.4762 ریال1:41:02
6.48 ریال1:40:07
6.465 ریال1:39:07
6.4661 ریال1:38:07
6.4575 ریال1:37:03
6.4594 ریال1:36:06
6.4541 ریال1:35:08
6.4694 ریال1:34:07
6.4675 ریال1:33:07
6.4577 ریال1:32:03
6.4555 ریال1:30:09
6.4515 ریال1:29:03
6.4541 ریال1:28:07
6.4525 ریال1:27:06
6.4555 ریال1:24:06
6.4524 ریال1:22:06
6.452 ریال1:21:02
6.4605 ریال1:20:08
6.4733 ریال1:19:06
6.4605 ریال1:17:06
6.4533 ریال1:16:06
6.4472 ریال1:15:08
6.45 ریال1:14:06
6.4469 ریال1:13:07
6.4448 ریال1:12:06
6.4414 ریال1:11:06
6.4412 ریال1:10:08
6.4433 ریال1:09:06
6.4357 ریال1:08:02
6.4329 ریال1:07:09
6.4342 ریال1:05:03
6.436 ریال1:04:06
6.4372 ریال1:03:06
6.4405 ریال1:01:08
6.4399 ریال1:00:10
6.443 ریال0:59:06
6.4437 ریال0:58:06
6.4386 ریال0:57:06
6.4401 ریال0:56:06
6.4357 ریال0:55:03
6.4403 ریال0:54:02
6.4385 ریال0:53:06
6.4367 ریال0:52:06
6.4342 ریال0:51:06
6.4284 ریال0:49:07
6.4257 ریال0:48:07
6.4237 ریال0:47:03
6.42 ریال0:46:06
6.4235 ریال0:45:07
6.4203 ریال0:44:06
6.4204 ریال0:43:02
6.4134 ریال0:42:06
6.4461 ریال0:30:09
6.47 ریال0:12:06
6.4581 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات