شاخص یاب

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:4451.1
  • بالاترین قیمت روز:4556.3
  • پایین ترین قیمت روز:4288.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:51.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,349
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۲۱:۰۴
  • نرخ روز گذشته:4,347.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:103.6

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4,451.1 ریال5:21:04
4,451.9 ریال5:20:09
4,455.4 ریال5:19:04
4,449.4 ریال5:18:04
4,451.3 ریال5:17:07
4,448.6 ریال5:16:08
4,444.5 ریال5:15:06
4,448 ریال5:14:07
4,455.9 ریال5:13:07
4,449.5 ریال5:12:07
4,437.5 ریال5:11:07
4,429.4 ریال5:10:05
4,424.7 ریال5:09:03
4,413 ریال5:08:04
4,406.4 ریال5:07:06
4,398.7 ریال5:06:06
4,399.1 ریال5:05:07
4,396 ریال5:04:05
4,400.1 ریال5:03:04
4,407.7 ریال5:02:08
4,412.7 ریال5:01:07
4,415.5 ریال5:00:11
4,415.3 ریال4:59:06
4,407.3 ریال4:58:04
4,408.3 ریال4:57:04
4,411.2 ریال4:56:07
4,410.4 ریال4:55:05
4,401.9 ریال4:54:07
4,395.9 ریال4:53:06
4,398.1 ریال4:52:04
4,395.8 ریال4:51:06
4,416.1 ریال4:50:05
4,417.1 ریال4:49:07
4,424.1 ریال4:48:04
4,424.4 ریال4:47:07
4,430.1 ریال4:46:04
4,434.5 ریال4:45:08
4,444.4 ریال4:44:07
4,455.3 ریال4:43:07
4,460.7 ریال4:42:07
4,466.7 ریال4:41:07
4,471.1 ریال4:40:08
4,469.7 ریال4:39:04
4,470.7 ریال4:38:04
4,472 ریال4:37:04
4,468.8 ریال4:36:06
4,458 ریال4:35:05
4,452.2 ریال4:34:03
4,451.7 ریال4:33:07
4,452.9 ریال4:32:05
4,456.1 ریال4:31:04
4,455.7 ریال4:30:10
4,448.9 ریال4:29:03
4,447.4 ریال4:28:06
4,448.8 ریال4:27:07
4,444.5 ریال4:26:03
4,451.7 ریال4:25:05
4,455.4 ریال4:24:03
4,464.8 ریال4:23:07
4,462.1 ریال4:22:07
4,460 ریال4:21:04
4,454.8 ریال4:20:08
4,451.8 ریال4:19:06
4,443 ریال4:18:06
4,444.3 ریال4:17:04
4,429.4 ریال4:16:04
4,441.9 ریال4:15:05
4,446.8 ریال4:14:04
4,450.6 ریال4:13:06
4,451.5 ریال4:12:06
4,456.3 ریال4:11:06
4,463.1 ریال4:10:07
4,483.3 ریال4:09:04
4,490.3 ریال4:08:06
4,492.5 ریال4:07:04
4,503.8 ریال4:06:04
4,505.7 ریال4:05:07
4,509.9 ریال4:04:06
4,510 ریال4:03:07
4,517.4 ریال4:02:07
4,519.6 ریال4:01:07
4,519 ریال4:00:06
4,526.4 ریال3:59:06
4,527.8 ریال3:58:03
4,531.7 ریال3:57:04
4,528.5 ریال3:56:03
4,525 ریال3:55:09
4,519.6 ریال3:54:04
4,518.1 ریال3:53:06
4,506.5 ریال3:52:07
4,508 ریال3:51:04
4,503.7 ریال3:50:06
4,504.5 ریال3:49:06
4,496.7 ریال3:48:07
4,490.8 ریال3:47:07
4,492.4 ریال3:46:06
4,490.5 ریال3:45:08
4,497.1 ریال3:44:03
4,502.3 ریال3:43:07
4,504.3 ریال3:42:04
4,505.4 ریال3:41:07
4,503.3 ریال3:40:05
4,494.1 ریال3:39:03
4,495.7 ریال3:38:06
4,502.4 ریال3:37:06
4,512.6 ریال3:36:06
4,530.1 ریال3:35:05
4,535.6 ریال3:34:03
4,538.2 ریال3:33:06
4,521.7 ریال3:31:04
4,537.5 ریال3:30:09
4,525.7 ریال3:29:06
4,503.5 ریال3:28:03
4,504.9 ریال3:27:04
4,509.1 ریال3:26:03
4,471.2 ریال3:25:04
4,461.8 ریال3:24:06
4,453.3 ریال3:23:06
4,448.5 ریال3:22:06
4,452.6 ریال3:21:06
4,455.5 ریال3:20:05
4,451.7 ریال3:19:06
4,439.2 ریال3:18:03
4,456.9 ریال3:17:03
4,461.5 ریال3:16:03
4,465.9 ریال3:15:07
4,468.2 ریال3:14:03
4,467.6 ریال3:13:06
4,465.6 ریال3:12:06
4,476 ریال3:11:03
4,467.6 ریال3:10:05
4,461.8 ریال3:09:06
4,468.3 ریال3:08:03
4,454.9 ریال3:07:06
4,446.2 ریال3:06:05
4,441.6 ریال3:05:04
4,445.3 ریال3:04:06
4,436.1 ریال3:03:07
4,424.1 ریال3:02:06
4,425.6 ریال3:01:07
4,432.2 ریال3:00:10
4,419.6 ریال2:59:03
4,438.2 ریال2:58:03
4,430.6 ریال2:57:04
4,450.4 ریال2:56:06
4,459.7 ریال2:55:09
4,465.5 ریال2:54:04
4,474.8 ریال2:53:06
4,475.9 ریال2:52:06
4,471.6 ریال2:51:06
4,484.9 ریال2:50:04
4,479.3 ریال2:49:06
4,464.9 ریال2:48:03
4,462.8 ریال2:47:06
4,460.2 ریال2:46:03
4,443.4 ریال2:45:04
4,415.1 ریال2:44:06
4,399.6 ریال2:43:03
4,411.5 ریال2:42:05
4,409 ریال2:41:06
4,381.4 ریال2:40:04
4,373 ریال2:39:06
4,386.2 ریال2:38:06
4,390.3 ریال2:37:06
4,361.7 ریال2:36:05
4,359 ریال2:35:04
4,380.1 ریال2:34:03
4,376 ریال2:33:06
4,370.8 ریال2:32:07
4,397.1 ریال2:31:07
4,416.3 ریال2:30:05
4,421.5 ریال2:29:06
4,428.9 ریال2:28:03
4,421.5 ریال2:27:02
4,422.4 ریال2:26:06
4,422.8 ریال2:25:04
4,426.5 ریال2:24:06
4,436.5 ریال2:23:06
4,436.3 ریال2:22:05
4,426.3 ریال2:21:06
4,433.6 ریال2:20:04
4,433.8 ریال2:19:06
4,434.8 ریال2:18:06
4,416.1 ریال2:17:06
4,428.3 ریال2:16:06
4,439.5 ریال2:15:07
4,466.8 ریال2:14:03
4,474 ریال2:13:05
4,480.7 ریال2:12:03
4,482.6 ریال2:11:05
4,485.5 ریال2:10:08
4,480 ریال2:09:02
4,493.8 ریال2:08:03
4,498.5 ریال2:07:06
4,486 ریال2:06:06
4,474.6 ریال2:05:07
4,461.3 ریال2:04:05
4,450.2 ریال2:03:03
4,448.5 ریال2:02:07
4,441.4 ریال2:01:03
4,441 ریال2:00:10
4,446.4 ریال1:59:06
4,447.2 ریال1:58:03
4,443.5 ریال1:57:06
4,454.5 ریال1:56:06
4,460 ریال1:55:07
4,467.7 ریال1:54:03
4,477.2 ریال1:53:03
4,473.9 ریال1:52:06
4,473.8 ریال1:51:02
4,470.9 ریال1:50:07
4,479.1 ریال1:49:06
4,475.1 ریال1:48:03
4,460.9 ریال1:47:06
4,479 ریال1:46:05
4,485.4 ریال1:45:07
4,494.5 ریال1:44:02
4,494.9 ریال1:43:06
4,500.4 ریال1:42:06
4,506.7 ریال1:41:05
4,504.2 ریال1:40:07
4,510.1 ریال1:39:06
4,527.6 ریال1:38:02
4,521.2 ریال1:37:05
4,500.9 ریال1:36:02
4,500 ریال1:35:07
4,504.5 ریال1:34:06
4,497.4 ریال1:33:02
4,489.4 ریال1:32:06
4,490.8 ریال1:31:06
4,481.5 ریال1:30:08
4,471 ریال1:29:06
4,476.7 ریال1:28:06
4,479.7 ریال1:27:03
4,459.7 ریال1:26:05
4,447.6 ریال1:25:03
4,451.7 ریال1:24:06
4,453.5 ریال1:23:05
4,453.4 ریال1:22:06
4,460.2 ریال1:21:02
4,464 ریال1:20:04
4,468.8 ریال1:19:06
4,481.1 ریال1:18:05
4,467.6 ریال1:17:05
4,467.4 ریال1:16:05
4,459.4 ریال1:15:06
4,472.4 ریال1:14:05
4,492.6 ریال1:13:06
4,489 ریال1:12:05
4,464.9 ریال1:11:02
4,468.2 ریال1:10:02
4,466.6 ریال1:09:05
4,468 ریال1:08:07
4,480.3 ریال1:07:05
4,477.2 ریال1:06:05
4,491 ریال1:05:06
4,505.4 ریال1:04:02
4,509 ریال1:03:05
4,509.7 ریال1:02:06
4,511.4 ریال1:01:06
4,510.5 ریال1:00:09
4,511.7 ریال0:59:05
4,519.5 ریال0:58:06
4,530.5 ریال0:57:05
4,537.5 ریال0:56:05
4,533.4 ریال0:55:06
4,541.8 ریال0:54:05
4,552.9 ریال0:53:05
4,551.4 ریال0:52:05
4,530.6 ریال0:51:03
4,532.2 ریال0:50:07
4,518 ریال0:49:05
4,529.9 ریال0:48:06
4,543.5 ریال0:47:05
4,556.3 ریال0:46:02
4,546.6 ریال0:45:03
4,496.9 ریال0:44:05
4,479.8 ریال0:43:02
4,492.7 ریال0:42:06
4,497.5 ریال0:41:05
4,446 ریال0:40:07
4,435.8 ریال0:39:06
4,420 ریال0:38:03
4,407.4 ریال0:37:05
4,398.8 ریال0:36:05
4,411.6 ریال0:35:07
4,424.3 ریال0:34:02
4,434.1 ریال0:33:05
4,427.3 ریال0:32:02
4,439.5 ریال0:31:02
4,433.2 ریال0:30:07
4,435.2 ریال0:29:05
4,438.5 ریال0:28:05
4,444.7 ریال0:27:06
4,450.2 ریال0:26:06
4,440.1 ریال0:25:06
4,431.7 ریال0:24:05
4,443.4 ریال0:23:05
4,436.8 ریال0:22:05
4,443.5 ریال0:21:05
4,417.7 ریال0:20:03
4,398.5 ریال0:19:05
4,405.1 ریال0:18:05
4,401 ریال0:17:05
4,352.9 ریال0:16:02
4,338 ریال0:15:06
4,352.1 ریال0:14:02
4,358.4 ریال0:13:02
4,361 ریال0:12:05
4,341.6 ریال0:11:02
4,342.3 ریال0:10:07
4,322.8 ریال0:09:05
4,351.2 ریال0:08:05
4,330.8 ریال0:07:05
4,288.5 ریال0:06:02
4,292.2 ریال0:05:02
4,323 ریال0:04:06
4,349 ریال0:03:06
نظرات