کالایاب
شاخص یاب

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:4045.7
  • بالاترین قیمت روز:4054.4
  • پایین ترین قیمت روز:4019.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,025.2
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۰:۱۰
  • نرخ روز گذشته:4,028
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:17.7

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4,045.7 ریال11:30:10
4,048.5 ریال11:27:07
4,045.7 ریال11:25:08
4,045.4 ریال11:23:07
4,045.6 ریال11:19:07
4,047.2 ریال11:16:06
4,047.3 ریال11:15:08
4,046.1 ریال11:13:07
4,050 ریال11:12:03
4,046 ریال11:10:04
4,049.9 ریال11:09:07
4,042 ریال11:06:07
4,046.5 ریال11:03:03
4,046.4 ریال11:00:12
4,044 ریال10:59:02
4,043.4 ریال10:57:07
4,041.8 ریال10:55:04
4,041.1 ریال10:54:07
4,040.7 ریال10:52:07
4,036.7 ریال10:49:07
4,036.2 ریال10:47:07
4,035.3 ریال10:45:08
4,035.9 ریال10:42:07
4,035.8 ریال10:40:04
4,035.7 ریال10:39:07
4,038.9 ریال10:37:07
4,039 ریال10:35:09
4,039.2 ریال10:33:07
4,035.7 ریال10:31:08
4,036.2 ریال10:29:06
4,039.1 ریال10:27:07
4,036.1 ریال10:25:08
4,038.4 ریال10:22:06
4,034.5 ریال10:20:07
4,038.4 ریال10:19:06
4,036.9 ریال10:17:02
4,037.7 ریال10:15:08
4,034 ریال10:13:07
4,033.3 ریال10:10:09
4,039.9 ریال10:09:07
4,034.9 ریال10:04:07
4,035.1 ریال9:59:06
4,039.6 ریال9:57:07
4,036.3 ریال9:54:07
4,035 ریال9:53:07
4,036.1 ریال9:51:07
4,034.9 ریال9:49:07
4,034.8 ریال9:47:06
4,034.9 ریال9:45:08
4,035.6 ریال9:43:03
4,032.5 ریال9:42:07
4,033.6 ریال9:39:06
4,031.6 ریال9:37:06
4,031.3 ریال9:36:03
4,031 ریال9:35:08
4,030.9 ریال9:31:08
4,030.7 ریال9:28:07
4,031.1 ریال9:27:07
4,031.3 ریال9:19:06
4,032.3 ریال9:16:06
4,030 ریال9:15:03
4,030.1 ریال9:14:07
4,034.5 ریال9:12:03
4,032.4 ریال9:10:09
4,032.9 ریال9:08:06
4,032.8 ریال9:05:08
4,034.9 ریال9:03:06
4,030.2 ریال8:58:07
4,034.1 ریال8:56:07
4,034 ریال8:53:06
4,030.1 ریال8:52:07
4,033 ریال8:50:09
4,029.9 ریال8:48:07
4,032.9 ریال8:46:07
4,035.9 ریال8:44:06
4,036.1 ریال8:40:04
4,033.1 ریال8:39:06
4,030.8 ریال8:37:02
4,031.7 ریال8:36:07
4,032.4 ریال8:34:08
4,037.5 ریال8:30:09
4,040 ریال8:26:06
4,037.5 ریال8:24:07
4,037.3 ریال8:22:07
4,038 ریال8:19:06
4,035.8 ریال8:17:07
4,037.3 ریال8:14:07
4,033.7 ریال8:11:07
4,037.2 ریال8:07:06
4,034.2 ریال8:04:07
4,037.7 ریال8:01:03
4,034.9 ریال8:00:10
4,037.3 ریال7:58:07
4,037.2 ریال7:56:06
4,037.4 ریال7:54:07
4,037.6 ریال7:50:09
4,037.5 ریال7:48:07
4,035 ریال7:46:06
4,036.6 ریال7:44:02
4,036.8 ریال7:43:07
4,036.7 ریال7:41:07
4,041.3 ریال7:39:07
4,041.5 ریال7:37:07
4,037.9 ریال7:35:03
4,042 ریال7:33:07
4,042.2 ریال7:30:10
4,041.5 ریال7:28:07
4,040 ریال7:27:07
4,041.3 ریال7:25:03
4,041.6 ریال7:23:07
4,043.6 ریال7:21:07
4,043.8 ریال7:19:07
4,045 ریال7:17:07
4,045.2 ریال7:14:07
4,045.3 ریال7:13:07
4,045.2 ریال7:12:03
4,045.3 ریال7:10:08
4,045.4 ریال7:09:07
4,045.5 ریال7:08:07
4,045.3 ریال7:06:07
4,042.4 ریال7:04:08
4,044 ریال7:01:08
4,042.6 ریال6:57:02
4,043.8 ریال6:53:07
4,042.8 ریال6:52:07
4,039.4 ریال6:50:08
4,040.2 ریال6:48:06
4,041.9 ریال6:46:06
4,038.8 ریال6:40:09
4,038.9 ریال6:38:07
4,040.3 ریال6:36:06
4,040.2 ریال6:34:07
4,040.1 ریال6:32:07
4,040.2 ریال6:29:06
4,041.8 ریال6:28:06
4,043.4 ریال6:26:07
4,042.7 ریال6:23:07
4,043 ریال6:21:07
4,043.1 ریال6:19:02
4,043.3 ریال6:18:07
4,043 ریال6:16:02
4,045.1 ریال6:14:07
4,045.3 ریال6:13:07
4,045.5 ریال6:11:06
4,041.4 ریال6:09:07
4,045 ریال6:05:08
4,044.8 ریال6:00:13
4,044.6 ریال5:58:08
4,041.9 ریال5:56:06
4,042.6 ریال5:54:07
4,041.7 ریال5:52:07
4,040.8 ریال5:46:07
4,041.5 ریال5:44:08
4,042.5 ریال5:42:07
4,043.8 ریال5:39:08
4,042.6 ریال5:38:07
4,042.2 ریال5:36:11
4,041.8 ریال5:34:07
4,038.3 ریال5:32:07
4,038.4 ریال5:30:11
4,038.1 ریال5:27:07
4,033.5 ریال5:26:07
4,036.9 ریال5:24:07
4,036 ریال5:22:08
4,032.2 ریال5:20:09
4,032.3 ریال5:18:07
4,032.4 ریال5:16:07
4,031.2 ریال5:14:07
4,031.1 ریال5:12:09
4,030.6 ریال5:11:07
4,030.5 ریال5:10:09
4,031 ریال5:09:07
4,028.6 ریال5:06:07
4,029.2 ریال5:03:07
4,030.5 ریال4:59:06
4,035.9 ریال4:58:07
4,036.9 ریال4:57:07
4,032.3 ریال4:55:08
4,037.6 ریال4:54:03
4,037.8 ریال4:53:02
4,037.5 ریال4:52:03
4,039.8 ریال4:50:09
4,040 ریال4:48:07
4,042.4 ریال4:46:07
4,041 ریال4:44:07
4,040.3 ریال4:42:07
4,050.8 ریال4:40:04
4,050.6 ریال4:39:03
4,049.1 ریال4:38:07
4,049.5 ریال4:36:07
4,053.3 ریال4:33:03
4,048.6 ریال4:32:07
4,050.9 ریال4:30:10
4,050.6 ریال4:28:07
4,049.7 ریال4:25:08
4,053.7 ریال4:22:07
4,052.5 ریال4:19:07
4,052.8 ریال4:17:06
4,054.4 ریال4:15:04
4,052.9 ریال4:14:07
4,052.8 ریال4:12:06
4,052.4 ریال4:08:07
4,047.1 ریال4:04:07
4,051.6 ریال4:01:03
4,050.8 ریال4:00:13
4,049.7 ریال3:59:07
4,050.2 ریال3:58:02
4,050.4 ریال3:57:06
4,050.2 ریال3:56:07
4,050.4 ریال3:55:08
4,051.1 ریال3:54:06
4,047.7 ریال3:53:07
4,049.8 ریال3:52:07
4,043.4 ریال3:49:07
4,041 ریال3:46:07
4,039.4 ریال3:44:07
4,044 ریال3:42:07
4,042.9 ریال3:39:07
4,042.8 ریال3:38:07
4,039.5 ریال3:37:06
4,041.1 ریال3:36:06
4,041.2 ریال3:35:08
4,038.6 ریال3:34:03
4,041 ریال3:32:08
4,041.1 ریال3:30:10
4,041.4 ریال3:28:06
4,041.3 ریال3:26:06
4,041.2 ریال3:24:06
4,041.1 ریال3:22:07
4,039.5 ریال3:18:02
4,035.9 ریال3:17:07
4,035.2 ریال3:13:03
4,033.8 ریال3:12:07
4,035.5 ریال3:10:09
4,041.2 ریال3:08:03
4,040.8 ریال3:07:07
4,039 ریال3:05:08
4,039.4 ریال3:00:13
4,040.4 ریال2:59:02
4,040.1 ریال2:58:07
4,035.4 ریال2:57:07
4,034.7 ریال2:56:07
4,033.7 ریال2:55:08
4,033.6 ریال2:54:07
4,034.3 ریال2:53:06
4,033.9 ریال2:52:06
4,038.1 ریال2:51:07
4,034.5 ریال2:49:07
4,037.7 ریال2:46:06
4,037.9 ریال2:45:04
4,037.8 ریال2:44:06
4,039.8 ریال2:42:07
4,041.8 ریال2:40:09
4,039.5 ریال2:38:07
4,042.9 ریال2:36:07
4,039.7 ریال2:34:07
4,041.2 ریال2:33:07
4,038.9 ریال2:31:08
4,038.5 ریال2:30:11
4,040 ریال2:28:06
4,040.1 ریال2:26:03
4,045.4 ریال2:25:08
4,049.7 ریال2:21:06
4,043.5 ریال2:19:06
4,043.3 ریال2:17:02
4,041 ریال2:16:07
4,042.5 ریال2:14:07
4,039.5 ریال2:12:07
4,038.7 ریال2:11:07
4,039.8 ریال2:10:08
4,044.9 ریال2:08:07
4,035.4 ریال2:06:03
4,027.2 ریال2:04:07
4,026.7 ریال2:01:09
4,026.2 ریال2:00:12
4,027 ریال1:59:02
4,026.1 ریال1:58:07
4,025.8 ریال1:57:06
4,025.9 ریال1:56:07
4,028.7 ریال1:55:08
4,029.6 ریال1:54:03
4,032.9 ریال1:53:06
4,029.4 ریال1:51:06
4,029.1 ریال1:50:09
4,031.4 ریال1:48:07
4,030.3 ریال1:46:07
4,022.4 ریال1:44:07
4,022 ریال1:42:03
4,025.1 ریال1:40:08
4,021.9 ریال1:39:07
4,021.3 ریال1:36:07
4,023.8 ریال1:35:08
4,019.3 ریال1:34:03
4,023.9 ریال1:33:02
4,023.8 ریال1:31:08
4,019.3 ریال1:30:10
4,022.6 ریال1:28:07
4,023.6 ریال1:27:07
4,024.1 ریال1:25:03
4,023 ریال1:24:07
4,022.9 ریال1:22:07
4,022.6 ریال1:20:09
4,022.9 ریال1:18:02
4,022.5 ریال1:15:04
4,024.6 ریال1:13:06
4,026 ریال1:11:07
4,023.2 ریال1:09:07
4,023.1 ریال1:08:07
4,023.4 ریال1:07:03
4,023.6 ریال1:05:08
4,023.3 ریال1:02:03
4,025 ریال1:01:10
4,025.5 ریال0:59:06
4,026.9 ریال0:58:07
4,025.4 ریال0:56:07
4,022.6 ریال0:55:08
4,022.5 ریال0:53:06
4,022.3 ریال0:50:08
4,022 ریال0:48:06
4,021.6 ریال0:45:08
4,021.3 ریال0:43:07
4,023.2 ریال0:41:06
4,023 ریال0:39:06
4,019.8 ریال0:37:07
4,019.9 ریال0:35:08
4,024.9 ریال0:33:07
4,023.9 ریال0:30:10
4,020 ریال0:27:07
4,023.8 ریال0:25:08
4,021.4 ریال0:23:07
4,024.9 ریال0:20:09
4,023.1 ریال0:18:07
4,027.7 ریال0:14:06
4,025.1 ریال0:12:07
4,025 ریال0:09:07
4,025.2 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات