شاخص یاب

بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private

  • نرخ فعلی:1.326
  • بالاترین قیمت روز:1.3842
  • پایین ترین قیمت روز:1.323
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.89%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3767
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۰۳:۰۸
  • نرخ روز گذشته:1.3649
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.93%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0389

نمودار کندل استیک بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.326 ریال4:03:08
1.3258 ریال4:01:09
1.3256 ریال3:51:07
1.3259 ریال3:50:09
1.3256 ریال3:48:07
1.3263 ریال3:45:09
1.3262 ریال3:43:07
1.3249 ریال3:42:07
1.3236 ریال3:40:09
1.3249 ریال3:37:07
1.3256 ریال3:35:10
1.3242 ریال3:34:07
1.3243 ریال3:32:08
1.3242 ریال3:26:08
1.3246 ریال3:21:07
1.3247 ریال3:11:07
1.3263 ریال3:09:07
1.326 ریال3:06:07
1.3253 ریال3:04:07
1.3261 ریال3:02:07
1.3249 ریال3:00:10
1.3253 ریال2:59:07
1.3255 ریال2:57:08
1.325 ریال2:56:06
1.3264 ریال2:55:08
1.3251 ریال2:54:07
1.3242 ریال2:52:06
1.325 ریال2:51:07
1.3242 ریال2:49:07
1.3241 ریال2:48:09
1.3242 ریال2:47:07
1.3241 ریال2:41:07
1.324 ریال2:33:07
1.3232 ریال2:24:07
1.3231 ریال2:19:07
1.323 ریال2:07:07
1.3276 ریال2:03:07
1.3277 ریال1:59:07
1.3276 ریال1:57:07
1.3277 ریال1:55:08
1.3276 ریال1:53:06
1.3255 ریال1:52:07
1.3271 ریال1:51:07
1.3255 ریال1:35:08
1.3257 ریال1:34:07
1.3255 ریال1:33:07
1.3257 ریال1:31:07
1.3259 ریال1:30:10
1.3254 ریال1:28:07
1.325 ریال1:27:07
1.3254 ریال1:26:06
1.325 ریال1:24:06
1.3268 ریال1:23:06
1.325 ریال1:22:06
1.3268 ریال1:20:08
1.3342 ریال1:13:07
1.3341 ریال1:12:06
1.344 ریال1:11:06
1.3342 ریال1:10:08
1.334 ریال1:09:06
1.3441 ریال1:07:09
1.3436 ریال1:04:06
1.3452 ریال1:00:10
1.3378 ریال0:56:06
1.3704 ریال0:53:06
1.3714 ریال0:52:07
1.3704 ریال0:51:06
1.3714 ریال0:49:07
1.3704 ریال0:48:07
1.3842 ریال0:42:07
1.3541 ریال0:30:09
1.3767 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات