کالایاب
شاخص یاب

بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private

  • نرخ فعلی:1.1105
  • بالاترین قیمت روز:1.1181
  • پایین ترین قیمت روز:1.1091
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1144
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۲:۱۲
  • نرخ روز گذشته:1.115
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0045

نمودار کندل استیک بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1105 ریال17:32:12
1.1133 ریال17:23:12
1.1138 ریال17:06:10
1.1139 ریال17:04:12
1.1141 ریال17:02:13
1.1146 ریال16:59:10
1.1144 ریال16:50:14
1.1127 ریال16:48:11
1.1131 ریال16:46:11
1.1127 ریال16:36:12
1.1125 ریال15:50:14
1.1124 ریال15:48:11
1.1125 ریال15:37:10
1.1117 ریال15:27:11
1.1114 ریال15:22:12
1.1122 ریال15:14:11
1.1124 ریال15:12:12
1.1125 ریال15:07:11
1.1119 ریال15:05:13
1.1132 ریال15:02:13
1.1142 ریال14:55:12
1.115 ریال14:54:11
1.1149 ریال14:53:11
1.115 ریال14:52:11
1.1163 ریال14:51:11
1.1166 ریال14:47:11
1.1164 ریال14:40:14
1.1169 ریال14:20:13
1.117 ریال13:42:11
1.1178 ریال13:31:12
1.1177 ریال13:28:11
1.1178 ریال13:27:11
1.1177 ریال13:26:10
1.1175 ریال13:23:10
1.1163 ریال13:20:14
1.116 ریال13:02:12
1.1159 ریال12:59:11
1.116 ریال12:58:10
1.1159 ریال12:57:11
1.116 ریال12:45:13
1.1163 ریال12:38:11
1.1168 ریال12:34:12
1.1174 ریال12:22:11
1.1176 ریال12:18:11
1.117 ریال11:53:10
1.1168 ریال11:49:11
1.117 ریال11:45:12
1.1181 ریال10:52:10
1.1155 ریال10:50:13
1.116 ریال10:49:10
1.115 ریال10:42:11
1.1154 ریال10:38:10
1.1143 ریال10:36:10
1.1152 ریال10:33:11
1.1141 ریال10:28:11
1.1143 ریال9:52:10
1.1137 ریال9:24:09
1.1144 ریال9:22:10
1.1146 ریال9:14:10
1.115 ریال9:10:11
1.1152 ریال9:06:09
1.1153 ریال8:59:09
1.1154 ریال8:34:10
1.1153 ریال8:14:09
1.1154 ریال7:50:11
1.1155 ریال7:45:10
1.1156 ریال7:30:13
1.1143 ریال7:18:09
1.1144 ریال7:12:08
1.1143 ریال7:02:09
1.1135 ریال6:52:08
1.1118 ریال6:51:08
1.1108 ریال6:15:10
1.1097 ریال6:14:08
1.1096 ریال6:12:09
1.1108 ریال6:07:08
1.1105 ریال6:05:10
1.1102 ریال5:52:09
1.1101 ریال5:43:13
1.11 ریال5:41:12
1.1102 ریال5:35:15
1.1091 ریال5:24:09
1.1107 ریال5:22:08
1.1109 ریال5:00:13
1.1108 ریال4:49:07
1.1107 ریال4:45:09
1.1108 ریال4:37:07
1.1116 ریال4:36:07
1.1106 ریال4:34:08
1.1116 ریال4:32:09
1.1119 ریال4:20:10
1.1115 ریال4:16:07
1.1114 ریال4:04:08
1.1115 ریال4:02:08
1.1114 ریال3:58:08
1.112 ریال3:47:08
1.1118 ریال3:37:07
1.112 ریال3:35:09
1.1119 ریال3:25:09
1.1115 ریال3:15:09
1.1114 ریال3:14:08
1.1115 ریال3:12:08
1.1114 ریال3:08:07
1.1116 ریال3:00:13
1.1114 ریال2:57:07
1.1118 ریال2:49:07
1.112 ریال2:47:07
1.1121 ریال2:44:07
1.112 ریال2:42:07
1.1126 ریال2:40:10
1.112 ریال2:38:07
1.1126 ریال2:36:07
1.112 ریال2:29:08
1.1122 ریال2:27:07
1.1114 ریال2:25:08
1.1116 ریال2:23:07
1.1114 ریال2:22:07
1.1123 ریال2:18:07
1.1119 ریال2:17:07
1.1123 ریال2:15:09
1.1124 ریال2:14:07
1.1119 ریال2:12:07
1.1124 ریال2:10:09
1.1121 ریال2:07:06
1.1114 ریال2:05:09
1.1122 ریال1:55:08
1.1121 ریال1:48:07
1.1117 ریال1:44:06
1.1103 ریال1:38:07
1.1093 ریال1:36:07
1.1097 ریال1:32:07
1.1126 ریال1:24:07
1.113 ریال1:19:07
1.1127 ریال1:17:32
1.1118 ریال1:13:07
1.1126 ریال1:10:09
1.113 ریال1:00:13
1.1126 ریال0:53:07
1.1135 ریال0:48:07
1.1137 ریال0:45:08
1.1144 ریال0:42:07
1.1148 ریال0:38:06
1.1152 ریال0:33:07
1.1151 ریال0:28:07
1.1144 ریال0:21:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات