کالایاب
شاخص یاب

بیت شیرز / BitShares

  • نرخ فعلی:0.05188
  • بالاترین قیمت روز:0.05227
  • پایین ترین قیمت روز:0.05187
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0519
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۳۴:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.052
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک بیت شیرز / BitShares در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت شیرز / BitShares در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.05188 ریال8:34:07
0.05199 ریال8:32:07
0.05219 ریال5:04:07
0.05218 ریال4:56:03
0.05225 ریال4:52:03
0.05217 ریال4:40:09
0.05208 ریال4:35:08
0.05218 ریال4:30:05
0.05227 ریال4:25:08
0.05218 ریال4:21:07
0.05211 ریال4:06:07
0.05202 ریال4:00:12
0.05219 ریال3:54:06
0.05201 ریال3:39:07
0.05192 ریال3:32:07
0.05191 ریال3:15:08
0.052 ریال3:09:07
0.05201 ریال2:58:07
0.052 ریال2:28:03
0.05199 ریال2:24:06
0.0519 ریال2:19:06
0.05188 ریال2:12:07
0.05189 ریال2:01:08
0.05187 ریال1:52:06
0.05188 ریال1:38:07
0.05189 ریال1:16:07
0.05188 ریال1:04:07
0.05189 ریال0:52:07
0.0519 ریال0:21:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات