شاخص یاب

بایت کوین / Bytecoin

  • نرخ فعلی:0.000625
  • بالاترین قیمت روز:0.000625
  • پایین ترین قیمت روز:0.000611
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00062
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۹:۰۲
  • نرخ روز گذشته:0.000628
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.48%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک بایت کوین / Bytecoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بایت کوین / Bytecoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.000625 ریال5:09:02
0.000622 ریال5:05:07
0.000619 ریال5:04:07
0.000616 ریال5:02:07
0.000614 ریال5:01:07
0.000616 ریال4:59:02
0.000615 ریال4:58:07
0.000613 ریال4:55:08
0.000611 ریال4:50:09
0.000615 ریال4:42:02
0.000613 ریال4:40:08
0.000615 ریال4:39:07
0.000613 ریال4:38:07
0.000616 ریال4:34:07
0.000615 ریال4:29:06
0.000614 ریال4:27:06
0.000615 ریال4:24:06
0.000613 ریال4:23:07
0.000616 ریال4:22:02
0.000615 ریال4:21:07
0.000613 ریال4:15:07
0.000615 ریال3:01:02
0.000613 ریال2:59:07
0.000615 ریال2:58:07
0.000614 ریال2:45:09
0.000613 ریال2:42:07
0.000614 ریال2:31:02
0.000613 ریال2:29:07
0.000615 ریال2:27:07
0.000613 ریال2:25:03
0.000614 ریال2:18:02
0.000612 ریال2:16:02
0.000613 ریال2:15:07
0.000617 ریال2:14:03
0.000615 ریال2:13:06
0.000614 ریال2:12:02
0.000613 ریال2:10:09
0.000614 ریال2:09:07
0.000611 ریال2:08:06
0.000621 ریال2:07:07
0.000622 ریال2:05:08
0.00062 ریال2:03:08
0.000622 ریال2:01:07
0.00062 ریال1:56:03
0.000622 ریال1:53:06
0.000621 ریال1:50:08
0.000618 ریال1:48:07
0.000617 ریال1:46:07
0.000616 ریال1:37:02
0.000615 ریال1:36:07
0.000616 ریال1:34:07
0.000614 ریال1:32:06
0.000616 ریال1:31:03
0.000614 ریال1:30:10
0.000616 ریال1:28:07
0.000614 ریال1:27:02
0.000615 ریال1:26:06
0.000616 ریال1:23:06
0.000615 ریال1:22:07
0.000614 ریال1:18:07
0.000613 ریال1:17:07
0.000614 ریال1:16:06
0.000612 ریال1:15:04
0.000613 ریال1:13:06
0.000614 ریال1:12:06
0.000615 ریال1:10:08
0.000614 ریال1:07:06
0.000616 ریال1:05:08
0.000613 ریال1:03:06
0.000614 ریال1:00:11
0.000618 ریال0:52:06
0.000612 ریال0:49:07
0.00062 ریال0:25:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات