شاخص یاب

Centrality

  • نرخ فعلی:0.024073
  • بالاترین قیمت روز:0.024131
  • پایین ترین قیمت روز:0.02394
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.02394
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.023937
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک Centrality در روز جاری

نمودار کندل استیک Centrality در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.024073 ریال5:03:07
0.024062 ریال5:01:08
0.024073 ریال4:53:06
0.024062 ریال4:46:07
0.024066 ریال4:45:07
0.024059 ریال4:43:07
0.024066 ریال4:36:06
0.024049 ریال4:34:07
0.02406 ریال4:33:07
0.024049 ریال4:29:06
0.024014 ریال4:26:07
0.024049 ریال4:25:08
0.024033 ریال4:24:06
0.024049 ریال4:21:07
0.024061 ریال4:15:08
0.024066 ریال4:10:08
0.024061 ریال4:07:06
0.024057 ریال4:03:07
0.024069 ریال4:00:10
0.024057 ریال3:58:07
0.024069 ریال3:56:07
0.024073 ریال3:51:06
0.024084 ریال3:49:07
0.024109 ریال3:47:07
0.024083 ریال3:45:08
0.024125 ریال3:43:07
0.024109 ریال3:42:07
0.024131 ریال3:39:07
0.024125 ریال3:37:07
0.024131 ریال3:34:07
0.024111 ریال3:33:07
0.024113 ریال3:31:08
0.024107 ریال3:30:09
0.024113 ریال3:27:07
0.024116 ریال3:26:06
0.024099 ریال3:24:07
0.024085 ریال3:22:06
0.024104 ریال3:20:09
0.02409 ریال3:19:06
0.024085 ریال3:18:06
0.02409 ریال3:17:07
0.024054 ریال3:16:06
0.024121 ریال3:15:08
0.024113 ریال3:14:07
0.024037 ریال3:12:07
0.024113 ریال3:11:06
0.024116 ریال3:06:06
0.024098 ریال3:04:06
0.024101 ریال3:03:07
0.024098 ریال3:01:08
0.024101 ریال2:56:06
0.024099 ریال2:55:07
0.024101 ریال2:54:06
0.024099 ریال2:53:06
0.024094 ریال2:44:07
0.024104 ریال2:43:07
0.024066 ریال2:41:07
0.024057 ریال2:40:08
0.024066 ریال2:39:06
0.024057 ریال2:37:07
0.024022 ریال2:35:12
0.024044 ریال2:34:07
0.02404 ریال2:33:07
0.024022 ریال2:30:09
0.024015 ریال2:16:07
0.024016 ریال2:15:08
0.023964 ریال2:13:07
0.02394 ریال1:56:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات