کالایاب
شاخص یاب

Centrality

  • نرخ فعلی:0.026441
  • بالاترین قیمت روز:0.026473
  • پایین ترین قیمت روز:0.026391
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.02641
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۲۶:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.026406
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Centrality در روز جاری

نمودار کندل استیک Centrality در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.026441 ریال7:26:07
0.02645 ریال6:47:07
0.026447 ریال6:45:09
0.026454 ریال6:40:09
0.026455 ریال6:36:07
0.026458 ریال6:34:07
0.026463 ریال6:29:07
0.026465 ریال6:26:07
0.026473 ریال6:03:07
0.026472 ریال5:59:08
0.02647 ریال5:57:29
0.026471 ریال5:55:09
0.02647 ریال5:52:07
0.026461 ریال5:30:14
0.026469 ریال4:27:07
0.02647 ریال4:14:07
0.026464 ریال4:10:09
0.026467 ریال4:01:09
0.02647 ریال3:59:06
0.026467 ریال3:57:07
0.02647 ریال3:54:07
0.026399 ریال3:49:07
0.026398 ریال3:36:07
0.026408 ریال3:34:07
0.026398 ریال3:32:08
0.026408 ریال3:22:07
0.026396 ریال3:20:09
0.026397 ریال3:16:07
0.026395 ریال3:09:07
0.026393 ریال3:07:07
0.026419 ریال2:57:07
0.02642 ریال2:56:07
0.026419 ریال2:55:08
0.02642 ریال2:46:07
0.026423 ریال2:45:08
0.026424 ریال2:42:07
0.026423 ریال2:36:07
0.026419 ریال2:33:08
0.026418 ریال2:32:07
0.026419 ریال2:27:06
0.026414 ریال2:23:07
0.026412 ریال2:21:07
0.026414 ریال2:17:07
0.026424 ریال2:13:07
0.026414 ریال2:08:07
0.026412 ریال2:07:06
0.026409 ریال2:05:08
0.026411 ریال2:01:09
0.026409 ریال1:59:06
0.026413 ریال1:57:07
0.026408 ریال1:55:09
0.026413 ریال1:54:07
0.026406 ریال1:53:07
0.026405 ریال1:52:07
0.026408 ریال1:51:07
0.026407 ریال1:49:07
0.026406 ریال1:48:07
0.026404 ریال1:42:07
0.026397 ریال1:40:09
0.026398 ریال1:37:07
0.026406 ریال1:36:07
0.026404 ریال1:27:07
0.026403 ریال1:26:07
0.026404 ریال1:23:07
0.026406 ریال1:17:07
0.02641 ریال1:14:07
0.026409 ریال1:09:07
0.02641 ریال1:08:07
0.026408 ریال1:05:08
0.026405 ریال1:03:07
0.026406 ریال1:01:11
0.026405 ریال0:59:07
0.026407 ریال0:58:06
0.026404 ریال0:54:07
0.026391 ریال0:53:07
0.026401 ریال0:49:07
0.026391 ریال0:38:07
0.026395 ریال0:36:07
0.026412 ریال0:23:07
0.02641 ریال0:09:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات