شاخص یاب

دیجیکس داو / DigixDAO

  • نرخ فعلی:17.367
  • بالاترین قیمت روز:18.358
  • پایین ترین قیمت روز:17.35
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.88
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:18.35
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۶:۰۷
  • نرخ روز گذشته:18.354
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.68%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.987

نمودار کندل استیک دیجیکس داو / DigixDAO در روز جاری

نمودار کندل استیک دیجیکس داو / DigixDAO در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17.367 ریال13:16:07
17.35 ریال13:03:08
17.356 ریال12:57:07
17.364 ریال12:54:07
17.356 ریال12:53:07
17.364 ریال12:52:07
17.388 ریال12:39:07
17.391 ریال12:08:07
18.271 ریال11:54:07
18.279 ریال10:30:11
18.282 ریال10:29:07
18.279 ریال10:28:07
18.282 ریال9:25:08
18.284 ریال9:03:07
18.314 ریال8:41:07
18.323 ریال8:01:07
18.324 ریال8:00:11
18.342 ریال7:34:03
18.328 ریال6:27:07
18.327 ریال6:00:12
18.328 ریال5:58:13
18.339 ریال5:37:02
18.338 ریال5:22:06
18.34 ریال5:20:04
18.343 ریال5:06:06
18.358 ریال5:04:07
18.343 ریال4:25:07
18.346 ریال3:30:09
18.34 ریال2:49:06
18.35 ریال2:31:03
18.351 ریال2:30:09
18.35 ریال2:24:03
18.346 ریال2:13:07
18.35 ریال1:56:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات