کالایاب
شاخص یاب

دیجیکس داو / DigixDAO

  • نرخ فعلی:17.457
  • بالاترین قیمت روز:18.048
  • پایین ترین قیمت روز:17.101
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.69
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.39%
  • نرخ بازگشایی بازار:17.844
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۲۷:۰۹
  • نرخ روز گذشته:17.903
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.446

نمودار کندل استیک دیجیکس داو / DigixDAO در روز جاری

نمودار کندل استیک دیجیکس داو / DigixDAO در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17.457 ریال18:27:09
17.477 ریال18:26:08
17.457 ریال18:23:09
17.653 ریال17:38:09
17.657 ریال17:37:09
17.653 ریال17:35:10
17.657 ریال16:19:08
17.654 ریال16:13:08
17.654 ریال16:12:32
17.658 ریال16:11:09
17.658 ریال16:09:29
18.039 ریال13:43:08
18.048 ریال13:40:11
17.357 ریال11:48:09
17.36 ریال11:33:10
17.356 ریال11:31:10
17.36 ریال11:30:15
17.356 ریال11:24:09
17.342 ریال11:23:08
17.356 ریال11:22:08
17.342 ریال11:20:11
17.328 ریال10:23:08
17.303 ریال10:21:08
17.328 ریال10:20:11
17.303 ریال10:19:07
17.291 ریال10:11:08
17.239 ریال10:03:08
17.198 ریال10:00:16
17.184 ریال9:53:08
17.19 ریال9:50:11
17.176 ریال9:46:08
17.164 ریال9:38:08
17.153 ریال9:28:09
17.147 ریال9:14:08
17.125 ریال7:20:11
17.124 ریال7:18:07
17.125 ریال7:16:08
17.124 ریال6:52:07
17.101 ریال6:26:15
17.101 ریال6:26:14
17.785 ریال3:01:09
17.801 ریال2:19:07
17.747 ریال2:17:07
17.801 ریال2:16:07
17.747 ریال2:14:07
17.801 ریال2:13:08
17.747 ریال1:58:07
17.757 ریال1:53:07
17.771 ریال1:33:07
17.751 ریال1:23:07
17.776 ریال1:13:07
17.8 ریال0:58:07
17.844 ریال0:57:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات