شاخص یاب

داجی کوین / Dogecoin

  • نرخ فعلی:0.002061
  • بالاترین قیمت روز:0.002071
  • پایین ترین قیمت روز:0.002057
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.002066
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.002062
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک داجی کوین / Dogecoin در روز جاری

نمودار کندل استیک داجی کوین / Dogecoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.002061 ریال6:16:10
0.00206 ریال6:14:07
0.002061 ریال6:12:08
0.00206 ریال6:08:03
0.002059 ریال6:07:07
0.00206 ریال6:06:07
0.002059 ریال6:04:08
0.00206 ریال6:02:04
0.002059 ریال6:00:06
0.00206 ریال5:57:08
0.002059 ریال5:54:08
0.00206 ریال5:52:03
0.002061 ریال5:50:09
0.002059 ریال5:47:07
0.00206 ریال5:45:11
0.002059 ریال5:42:07
0.002061 ریال5:41:07
0.002059 ریال5:40:09
0.002061 ریال5:39:04
0.00206 ریال5:36:08
0.002061 ریال5:26:03
0.00206 ریال5:25:08
0.002059 ریال5:21:07
0.002061 ریال5:20:08
0.00206 ریال5:19:07
0.002059 ریال5:17:07
0.00206 ریال5:15:07
0.002059 ریال5:14:07
0.002062 ریال5:13:03
0.002057 ریال5:11:07
0.002059 ریال5:07:07
0.002061 ریال5:04:07
0.002062 ریال5:03:07
0.00206 ریال4:57:07
0.002058 ریال4:56:07
0.002059 ریال4:52:07
0.002058 ریال4:49:08
0.002059 ریال4:46:06
0.002061 ریال4:44:07
0.002059 ریال4:43:02
0.00206 ریال4:41:06
0.002062 ریال4:32:07
0.002063 ریال4:30:05
0.002062 ریال4:21:07
0.002063 ریال4:20:04
0.002062 ریال4:18:07
0.002061 ریال4:10:08
0.002062 ریال4:09:06
0.002061 ریال4:08:02
0.002062 ریال4:07:02
0.002061 ریال4:04:03
0.002063 ریال3:55:08
0.002064 ریال3:52:06
0.002063 ریال3:51:02
0.002064 ریال3:50:09
0.002063 ریال3:43:07
0.002062 ریال3:41:06
0.002063 ریال3:39:07
0.002064 ریال3:38:07
0.002062 ریال3:37:06
0.002063 ریال3:36:02
0.002062 ریال3:35:07
0.002065 ریال3:34:06
0.002064 ریال3:32:07
0.002066 ریال3:26:06
0.002064 ریال3:20:04
0.002066 ریال3:18:07
0.002064 ریال3:10:08
0.002062 ریال3:07:07
0.00206 ریال3:03:07
0.002062 ریال3:01:07
0.00206 ریال2:52:03
0.002059 ریال2:30:08
0.00206 ریال2:29:06
0.002059 ریال2:25:10
0.002058 ریال2:18:07
0.002059 ریال2:17:07
0.002058 ریال2:16:06
0.002059 ریال2:15:07
0.002058 ریال2:14:06
0.002061 ریال2:13:02
0.002059 ریال2:10:08
0.002058 ریال2:09:02
0.002059 ریال2:07:08
0.002062 ریال2:05:08
0.002061 ریال2:04:07
0.002064 ریال2:03:07
0.002063 ریال2:00:04
0.002064 ریال1:55:03
0.002063 ریال1:54:06
0.002064 ریال1:47:02
0.002063 ریال1:46:06
0.002062 ریال1:44:07
0.002063 ریال1:41:06
0.002064 ریال1:34:07
0.002065 ریال1:31:06
0.002066 ریال1:30:09
0.002068 ریال1:28:06
0.002069 ریال1:27:06
0.002068 ریال1:25:08
0.002069 ریال1:22:07
0.002068 ریال1:17:06
0.002067 ریال1:16:06
0.002068 ریال1:15:08
0.002067 ریال1:14:07
0.002069 ریال1:11:07
0.002068 ریال1:10:08
0.002067 ریال1:09:06
0.002068 ریال1:08:07
0.002067 ریال1:04:06
0.002069 ریال0:57:02
0.00207 ریال0:55:04
0.002071 ریال0:53:06
0.002063 ریال0:46:03
0.002064 ریال0:45:08
0.002065 ریال0:43:07
0.002064 ریال0:41:06
0.002065 ریال0:40:08
0.002066 ریال0:12:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات