شاخص یاب

Elastos

  • نرخ فعلی:2.2008
  • بالاترین قیمت روز:2.2568
  • پایین ترین قیمت روز:2.2006
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.209
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۳۳:۰۸
  • نرخ روز گذشته:2.1985
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0023

نمودار کندل استیک Elastos در روز جاری

نمودار کندل استیک Elastos در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.2008 ریال6:33:08
2.2269 ریال6:27:10
2.2239 ریال6:26:07
2.2243 ریال6:25:09
2.2239 ریال6:19:07
2.2262 ریال6:18:10
2.2239 ریال6:17:07
2.2171 ریال6:11:07
2.2172 ریال6:01:09
2.2302 ریال5:59:07
2.2172 ریال5:58:07
2.2302 ریال5:56:08
2.2325 ریال5:55:08
2.2302 ریال5:54:08
2.2168 ریال5:48:07
2.2293 ریال5:47:07
2.2168 ریال5:46:08
2.2293 ریال5:40:09
2.2264 ریال5:37:07
2.2256 ریال5:36:08
2.2264 ریال5:35:09
2.2256 ریال5:34:08
2.2264 ریال5:33:08
2.2256 ریال5:32:08
2.2269 ریال5:31:08
2.2286 ریال5:30:10
2.2258 ریال5:29:08
2.2267 ریال5:28:07
2.2252 ریال5:27:08
2.2286 ریال5:25:09
2.2256 ریال5:20:09
2.2218 ریال5:19:07
2.2328 ریال5:18:07
2.2336 ریال5:16:07
2.2328 ریال5:15:08
2.235 ریال5:14:07
2.2326 ریال5:11:08
2.2249 ریال5:10:08
2.2317 ریال5:09:07
2.2249 ریال5:07:07
2.2237 ریال5:03:08
2.2287 ریال5:01:08
2.2281 ریال4:58:07
2.226 ریال4:57:07
2.231 ریال4:56:07
2.2183 ریال4:55:10
2.2273 ریال4:53:07
2.231 ریال4:52:07
2.2183 ریال4:51:07
2.2202 ریال4:49:08
2.2242 ریال4:48:07
2.2202 ریال4:46:07
2.2176 ریال4:45:09
2.2218 ریال4:44:07
2.2167 ریال4:41:06
2.2179 ریال4:39:07
2.2125 ریال4:38:06
2.2167 ریال4:37:07
2.2267 ریال4:33:07
2.2256 ریال4:32:07
2.2077 ریال4:31:07
2.2267 ریال4:29:07
2.2273 ریال4:26:07
2.2411 ریال4:24:07
2.2345 ریال4:21:07
2.2411 ریال4:18:07
2.2431 ریال4:16:06
2.2443 ریال4:14:07
2.2431 ریال4:05:08
2.2445 ریال4:03:08
2.2482 ریال4:01:07
2.2445 ریال4:00:12
2.2415 ریال3:59:07
2.2507 ریال3:58:07
2.2511 ریال3:55:08
2.2549 ریال3:53:07
2.252 ریال3:52:06
2.2549 ریال3:50:09
2.2558 ریال3:46:07
2.2557 ریال3:45:08
2.2568 ریال3:44:07
2.2558 ریال3:43:07
2.2549 ریال3:41:07
2.2548 ریال3:40:08
2.2564 ریال3:39:07
2.2511 ریال3:38:07
2.2549 ریال3:37:06
2.2511 ریال3:35:08
2.2498 ریال3:31:06
2.2525 ریال3:29:07
2.2498 ریال3:28:06
2.2509 ریال3:26:06
2.2529 ریال3:24:07
2.2479 ریال3:23:07
2.2477 ریال3:18:07
2.248 ریال3:16:06
2.2472 ریال3:15:07
2.248 ریال3:13:07
2.2452 ریال3:12:09
2.2473 ریال3:09:07
2.2439 ریال3:08:06
2.2452 ریال3:07:07
2.2449 ریال3:03:07
2.2454 ریال3:01:07
2.2467 ریال3:00:10
2.2454 ریال2:58:07
2.244 ریال2:56:06
2.2438 ریال2:55:07
2.244 ریال2:54:07
2.2445 ریال2:53:06
2.2452 ریال2:51:06
2.2359 ریال2:48:07
2.2361 ریال2:47:07
2.2359 ریال2:46:06
2.2374 ریال2:45:08
2.2355 ریال2:44:07
2.2361 ریال2:43:06
2.2396 ریال2:42:06
2.2383 ریال2:41:06
2.2414 ریال2:40:09
2.2383 ریال2:39:06
2.233 ریال2:36:06
2.2321 ریال2:34:06
2.233 ریال2:31:07
2.2309 ریال2:30:08
2.2312 ریال2:29:06
2.229 ریال2:25:11
2.2306 ریال2:23:07
2.2302 ریال2:21:07
2.2306 ریال2:19:07
2.2302 ریال2:16:06
2.2308 ریال2:14:06
2.2305 ریال2:12:06
2.2308 ریال2:11:06
2.2273 ریال2:05:08
2.2309 ریال2:03:08
2.2341 ریال1:59:07
2.2295 ریال1:57:07
2.2313 ریال1:56:07
2.2329 ریال1:54:06
2.211 ریال1:45:08
2.2141 ریال1:44:07
2.2156 ریال1:41:06
2.2117 ریال1:39:06
2.221 ریال1:37:08
2.2117 ریال1:36:07
2.2113 ریال1:34:07
2.2121 ریال1:31:06
2.2132 ریال1:30:09
2.2113 ریال1:29:07
2.2132 ریال1:28:06
2.2121 ریال1:27:06
2.2084 ریال1:26:07
2.2132 ریال1:25:08
2.2121 ریال1:24:07
2.2087 ریال1:23:07
2.2084 ریال1:22:07
2.2071 ریال1:21:07
2.2084 ریال1:19:07
2.2139 ریال1:18:06
2.2071 ریال1:17:06
2.2135 ریال1:15:08
2.2105 ریال1:14:07
2.2139 ریال1:13:07
2.2052 ریال1:11:07
2.2099 ریال1:10:08
2.2052 ریال1:09:07
2.2099 ریال1:08:07
2.2051 ریال1:06:07
2.2048 ریال1:04:06
2.2038 ریال1:03:06
2.2059 ریال1:01:07
2.2156 ریال1:00:10
2.2059 ریال0:59:06
2.2156 ریال0:58:07
2.2088 ریال0:56:06
2.2079 ریال0:54:07
2.2053 ریال0:53:06
2.2079 ریال0:50:11
2.2076 ریال0:49:07
2.2025 ریال0:48:07
2.2006 ریال0:47:07
2.2025 ریال0:45:08
2.203 ریال0:44:07
2.2077 ریال0:43:07
2.208 ریال0:41:07
2.2063 ریال0:40:08
2.209 ریال0:12:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات