کالایاب
شاخص یاب

ای او اس / EOS

  • نرخ فعلی:3.7082
  • بالاترین قیمت روز:3.7176
  • پایین ترین قیمت روز:3.6844
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.31%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.6891
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۸:۰۸
  • نرخ روز گذشته:3.685
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.63%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0232

نمودار کندل استیک ای او اس / EOS در روز جاری

نمودار کندل استیک ای او اس / EOS در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.7082 ریال11:48:08
3.7084 ریال11:46:07
3.7083 ریال11:44:07
3.7089 ریال11:42:07
3.7088 ریال11:40:10
3.7093 ریال11:38:06
3.71 ریال11:36:07
3.7094 ریال11:34:08
3.7101 ریال11:32:08
3.7113 ریال11:30:10
3.7116 ریال11:28:03
3.7115 ریال11:27:07
3.7094 ریال11:25:08
3.7092 ریال11:23:07
3.712 ریال11:21:07
3.7121 ریال11:19:07
3.7127 ریال11:16:06
3.7126 ریال11:15:08
3.713 ریال11:13:07
3.7123 ریال11:12:03
3.7119 ریال11:10:04
3.7128 ریال11:09:07
3.7105 ریال11:03:03
3.7126 ریال11:00:12
3.7095 ریال10:59:02
3.7065 ریال10:57:07
3.7054 ریال10:55:04
3.7044 ریال10:54:07
3.7014 ریال10:52:07
3.6996 ریال10:49:07
3.7 ریال10:47:07
3.701 ریال10:45:08
3.7002 ریال10:42:07
3.7007 ریال10:40:04
3.7004 ریال10:39:07
3.7001 ریال10:37:07
3.7009 ریال10:35:09
3.7008 ریال10:33:07
3.7011 ریال10:31:08
3.7022 ریال10:29:06
3.7024 ریال10:27:07
3.7021 ریال10:25:08
3.7024 ریال10:22:06
3.7032 ریال10:20:07
3.7033 ریال10:19:07
3.7038 ریال10:17:02
3.7043 ریال10:15:08
3.705 ریال10:13:07
3.7051 ریال10:10:09
3.7043 ریال10:09:07
3.7021 ریال10:06:07
3.703 ریال10:04:07
3.7017 ریال10:00:11
3.7003 ریال9:59:06
3.7012 ریال9:57:07
3.7021 ریال9:54:07
3.7028 ریال9:53:07
3.7036 ریال9:51:07
3.7022 ریال9:47:06
3.7019 ریال9:45:08
3.7 ریال9:43:03
3.7003 ریال9:42:07
3.7002 ریال9:39:07
3.6989 ریال9:37:06
3.6979 ریال9:36:03
3.697 ریال9:35:08
3.6961 ریال9:33:07
3.6952 ریال9:31:08
3.6962 ریال9:28:07
3.6968 ریال9:27:07
3.6895 ریال9:24:07
3.6891 ریال9:21:07
3.6871 ریال9:19:06
3.6863 ریال9:16:06
3.6862 ریال9:15:03
3.6904 ریال9:14:07
3.6909 ریال9:12:03
3.6941 ریال9:10:09
3.6934 ریال9:08:06
3.6933 ریال9:05:08
3.6937 ریال9:03:06
3.6952 ریال8:59:06
3.6948 ریال8:58:07
3.6938 ریال8:56:07
3.6933 ریال8:53:06
3.6945 ریال8:52:07
3.6919 ریال8:50:09
3.6915 ریال8:48:07
3.692 ریال8:46:07
3.6916 ریال8:44:06
3.6915 ریال8:42:07
3.6924 ریال8:40:04
3.6929 ریال8:39:06
3.694 ریال8:37:02
3.6938 ریال8:36:07
3.6958 ریال8:34:08
3.6954 ریال8:30:09
3.6969 ریال8:28:02
3.6981 ریال8:26:06
3.6986 ریال8:24:07
3.6996 ریال8:22:07
3.7003 ریال8:19:06
3.6977 ریال8:17:07
3.6925 ریال8:14:07
3.6909 ریال8:11:07
3.696 ریال8:07:07
3.6952 ریال8:01:03
3.6966 ریال8:00:10
3.6963 ریال7:58:07
3.6969 ریال7:56:06
3.698 ریال7:54:07
3.699 ریال7:52:06
3.6992 ریال7:50:09
3.6994 ریال7:48:07
3.6995 ریال7:46:06
3.7002 ریال7:43:07
3.7005 ریال7:41:07
3.7002 ریال7:39:07
3.7012 ریال7:37:07
3.7023 ریال7:35:03
3.7046 ریال7:33:08
3.7053 ریال7:30:10
3.7057 ریال7:28:07
3.7067 ریال7:27:07
3.7071 ریال7:25:03
3.7062 ریال7:23:07
3.7053 ریال7:21:07
3.7054 ریال7:19:07
3.7045 ریال7:17:07
3.7055 ریال7:14:07
3.7063 ریال7:13:07
3.7053 ریال7:12:03
3.7056 ریال7:10:08
3.706 ریال7:09:07
3.7059 ریال7:08:07
3.7033 ریال7:06:07
3.703 ریال7:04:08
3.7025 ریال7:01:08
3.7027 ریال6:59:06
3.7034 ریال6:57:02
3.7024 ریال6:55:07
3.7033 ریال6:53:07
3.7042 ریال6:52:07
3.7015 ریال6:50:08
3.701 ریال6:48:06
3.7008 ریال6:46:06
3.6982 ریال6:43:07
3.6979 ریال6:40:09
3.6973 ریال6:39:02
3.6989 ریال6:38:07
3.7004 ریال6:36:06
3.703 ریال6:34:07
3.7046 ریال6:32:07
3.7034 ریال6:30:05
3.7026 ریال6:29:06
3.7018 ریال6:28:06
3.7033 ریال6:26:07
3.7039 ریال6:23:07
3.704 ریال6:21:07
3.7043 ریال6:19:02
3.7049 ریال6:18:07
3.7058 ریال6:16:02
3.7067 ریال6:14:07
3.7085 ریال6:13:07
3.7092 ریال6:11:06
3.7101 ریال6:09:07
3.7085 ریال6:05:08
3.7087 ریال6:00:15
3.7088 ریال5:58:08
3.7091 ریال5:56:06
3.7087 ریال5:54:07
3.7089 ریال5:52:07
3.7086 ریال5:50:10
3.7088 ریال5:48:07
3.708 ریال5:46:07
3.7089 ریال5:44:08
3.7085 ریال5:42:07
3.7113 ریال5:39:08
3.7134 ریال5:38:07
3.7118 ریال5:36:11
3.7088 ریال5:34:07
3.7092 ریال5:32:07
3.7094 ریال5:30:11
3.7095 ریال5:27:07
3.709 ریال5:26:07
3.7085 ریال5:24:07
3.7071 ریال5:20:09
3.7058 ریال5:18:07
3.7046 ریال5:16:07
3.7052 ریال5:14:07
3.7051 ریال5:12:09
3.7062 ریال5:11:07
3.7069 ریال5:10:09
3.7054 ریال5:09:07
3.7025 ریال5:06:07
3.7002 ریال5:03:07
3.6995 ریال4:59:06
3.7008 ریال4:58:07
3.7019 ریال4:57:07
3.702 ریال4:55:08
3.7034 ریال4:54:03
3.7031 ریال4:53:02
3.7038 ریال4:52:03
3.7055 ریال4:50:09
3.7049 ریال4:48:07
3.7045 ریال4:46:07
3.7071 ریال4:44:07
3.7041 ریال4:42:07
3.7108 ریال4:40:05
3.7123 ریال4:39:03
3.7133 ریال4:38:07
3.7144 ریال4:36:07
3.715 ریال4:33:03
3.7142 ریال4:32:07
3.7138 ریال4:30:10
3.7145 ریال4:28:07
3.7155 ریال4:25:08
3.716 ریال4:22:07
3.7166 ریال4:19:07
3.7174 ریال4:17:06
3.7176 ریال4:15:04
3.7165 ریال4:14:08
3.7136 ریال4:12:06
3.7159 ریال4:08:07
3.7143 ریال4:04:07
3.7152 ریال4:01:03
3.7159 ریال4:00:13
3.7152 ریال3:59:07
3.7146 ریال3:58:02
3.7139 ریال3:57:06
3.7131 ریال3:56:07
3.7142 ریال3:55:08
3.7167 ریال3:54:06
3.7162 ریال3:53:07
3.7171 ریال3:52:07
3.7151 ریال3:49:07
3.7135 ریال3:46:07
3.7146 ریال3:44:07
3.7157 ریال3:42:07
3.7149 ریال3:40:09
3.7148 ریال3:37:06
3.7145 ریال3:36:07
3.7144 ریال3:35:08
3.7127 ریال3:34:03
3.7125 ریال3:32:08
3.7108 ریال3:30:10
3.711 ریال3:28:06
3.7097 ریال3:26:06
3.7089 ریال3:24:06
3.7079 ریال3:22:07
3.7067 ریال3:20:08
3.7055 ریال3:18:02
3.7021 ریال3:17:07
3.7045 ریال3:15:08
3.7039 ریال3:13:03
3.7038 ریال3:12:07
3.7063 ریال3:10:09
3.7052 ریال3:08:03
3.7042 ریال3:07:07
3.7038 ریال3:05:08
3.7062 ریال3:03:07
3.7063 ریال3:00:13
3.7038 ریال2:59:02
3.7039 ریال2:58:07
3.7057 ریال2:57:07
3.7042 ریال2:56:07
3.705 ریال2:55:08
3.7052 ریال2:54:07
3.7057 ریال2:53:06
3.6998 ریال2:52:06
3.7047 ریال2:51:07
3.7046 ریال2:49:07
3.7063 ریال2:46:06
3.7068 ریال2:45:04
3.7066 ریال2:44:06
3.7087 ریال2:42:07
3.7073 ریال2:40:09
3.7062 ریال2:38:07
3.7118 ریال2:36:07
3.7121 ریال2:34:07
3.7123 ریال2:33:07
3.7135 ریال2:31:08
3.7066 ریال2:30:11
3.7067 ریال2:28:06
3.7066 ریال2:26:03
3.7088 ریال2:25:08
3.7084 ریال2:23:07
3.7081 ریال2:21:06
3.7078 ریال2:19:06
3.7082 ریال2:17:02
3.7031 ریال2:16:07
3.702 ریال2:14:07
3.7044 ریال2:12:07
3.7058 ریال2:11:07
3.7039 ریال2:10:08
3.7172 ریال2:08:07
3.7089 ریال2:06:03
3.7076 ریال2:04:07
3.7051 ریال2:01:09
3.704 ریال2:00:12
3.7038 ریال1:59:02
3.7045 ریال1:58:07
3.7032 ریال1:57:06
3.703 ریال1:56:07
3.7032 ریال1:55:08
3.705 ریال1:54:03
3.7054 ریال1:53:06
3.7052 ریال1:52:07
3.7039 ریال1:51:06
3.7027 ریال1:50:09
3.7034 ریال1:48:07
3.7025 ریال1:46:07
3.6998 ریال1:44:07
3.6991 ریال1:42:03
3.6986 ریال1:40:08
3.6982 ریال1:39:07
3.6964 ریال1:36:07
3.6961 ریال1:35:08
3.6964 ریال1:34:03
3.696 ریال1:33:02
3.6957 ریال1:31:08
3.6958 ریال1:30:10
3.6956 ریال1:28:07
3.6958 ریال1:27:07
3.6957 ریال1:25:03
3.6954 ریال1:24:07
3.6947 ریال1:22:07
3.6938 ریال1:20:09
3.694 ریال1:18:02
3.6943 ریال1:17:06
3.6941 ریال1:15:04
3.694 ریال1:13:06
3.6939 ریال1:12:07
3.6932 ریال1:11:07
3.692 ریال1:10:09
3.6917 ریال1:09:07
3.6915 ریال1:07:03
3.691 ریال1:05:08
3.6907 ریال1:03:02
3.6908 ریال1:02:03
3.6912 ریال1:01:10
3.6909 ریال0:59:06
3.6901 ریال0:58:07
3.6898 ریال0:56:07
3.6897 ریال0:55:08
3.6899 ریال0:54:07
3.6898 ریال0:53:06
3.6893 ریال0:52:07
3.6896 ریال0:50:08
3.6889 ریال0:48:06
3.6898 ریال0:45:08
3.6888 ریال0:43:07
3.6879 ریال0:41:06
3.688 ریال0:39:06
3.6868 ریال0:37:07
3.686 ریال0:35:08
3.6858 ریال0:33:07
3.6865 ریال0:30:10
3.6849 ریال0:27:07
3.6846 ریال0:25:08
3.6868 ریال0:23:07
3.686 ریال0:20:09
3.6846 ریال0:14:06
3.6844 ریال0:12:07
3.6865 ریال0:09:07
3.6891 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات