شاخص یاب

ای او اس / EOS

  • نرخ فعلی:2.4662
  • بالاترین قیمت روز:2.4926
  • پایین ترین قیمت روز:2.4612
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.4612
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۴۹:۰۹
  • نرخ روز گذشته:2.4571
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0091

نمودار کندل استیک ای او اس / EOS در روز جاری

نمودار کندل استیک ای او اس / EOS در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.4662 ریال5:49:09
2.466 ریال5:48:07
2.4659 ریال5:47:08
2.4655 ریال5:46:02
2.4656 ریال5:45:04
2.4657 ریال5:44:03
2.4656 ریال5:43:07
2.4664 ریال5:42:06
2.4661 ریال5:41:06
2.4676 ریال5:40:08
2.4689 ریال5:39:02
2.4686 ریال5:38:07
2.4688 ریال5:37:02
2.4689 ریال5:36:03
2.4685 ریال5:35:07
2.4682 ریال5:34:03
2.4679 ریال5:33:07
2.4661 ریال5:32:08
2.4644 ریال5:31:07
2.4646 ریال5:30:09
2.4647 ریال5:29:06
2.4646 ریال5:28:03
2.4644 ریال5:27:07
2.4643 ریال5:26:06
2.4645 ریال5:25:08
2.4639 ریال5:23:06
2.4627 ریال5:22:06
2.4626 ریال5:21:07
2.4629 ریال5:19:02
2.4631 ریال5:18:06
2.4634 ریال5:17:07
2.4638 ریال5:16:06
2.4637 ریال5:15:08
2.4649 ریال5:14:07
2.4644 ریال5:13:07
2.4638 ریال5:12:02
2.4641 ریال5:11:07
2.4638 ریال5:10:08
2.4627 ریال5:09:02
2.4635 ریال5:08:02
2.4637 ریال5:07:07
2.4663 ریال5:06:06
2.4661 ریال5:04:07
2.4651 ریال5:03:06
2.4648 ریال5:01:07
2.4674 ریال5:00:10
2.4694 ریال4:59:06
2.469 ریال4:58:06
2.4699 ریال4:57:03
2.471 ریال4:56:07
2.4744 ریال4:55:08
2.4747 ریال4:54:05
2.4751 ریال4:53:06
2.4752 ریال4:52:06
2.4754 ریال4:51:07
2.4751 ریال4:48:07
2.4746 ریال4:47:07
2.4749 ریال4:46:07
2.4753 ریال4:45:07
2.475 ریال4:44:02
2.4749 ریال4:43:06
2.4742 ریال4:42:07
2.4741 ریال4:41:07
2.4739 ریال4:40:03
2.473 ریال4:39:02
2.4723 ریال4:38:06
2.4724 ریال4:37:02
2.4722 ریال4:36:06
2.4719 ریال4:35:07
2.4716 ریال4:34:07
2.47 ریال4:33:07
2.4672 ریال4:32:02
2.4675 ریال4:31:02
2.4687 ریال4:30:04
2.4684 ریال4:29:06
2.4687 ریال4:28:03
2.4688 ریال4:27:02
2.4687 ریال4:26:07
2.4674 ریال4:25:07
2.4629 ریال4:24:06
2.4632 ریال4:23:06
2.4631 ریال4:22:03
2.464 ریال4:21:07
2.4661 ریال4:20:03
2.4668 ریال4:19:03
2.4694 ریال4:18:06
2.4705 ریال4:17:06
2.4746 ریال4:16:02
2.4743 ریال4:15:08
2.4748 ریال4:14:03
2.4749 ریال4:13:06
2.4752 ریال4:12:06
2.4748 ریال4:11:06
2.4761 ریال4:10:08
2.4755 ریال4:09:02
2.4763 ریال4:08:04
2.476 ریال4:07:06
2.4757 ریال4:05:03
2.4754 ریال4:04:03
2.4766 ریال4:03:06
2.4774 ریال4:01:07
2.4773 ریال4:00:10
2.4771 ریال3:59:06
2.4781 ریال3:58:07
2.478 ریال3:57:06
2.479 ریال3:56:07
2.4789 ریال3:55:02
2.4807 ریال3:54:07
2.4808 ریال3:53:07
2.4813 ریال3:52:06
2.4799 ریال3:51:06
2.4832 ریال3:50:03
2.4845 ریال3:47:07
2.4866 ریال3:46:02
2.4904 ریال3:45:08
2.4908 ریال3:44:03
2.4912 ریال3:42:07
2.4913 ریال3:41:03
2.4921 ریال3:40:04
2.4918 ریال3:39:07
2.4926 ریال3:38:07
2.4919 ریال3:37:07
2.4901 ریال3:36:07
2.4913 ریال3:34:07
2.4917 ریال3:33:07
2.4859 ریال3:32:02
2.487 ریال3:31:07
2.4847 ریال3:30:09
2.484 ریال3:29:07
2.4829 ریال3:28:07
2.4814 ریال3:27:07
2.4811 ریال3:26:06
2.4818 ریال3:25:08
2.4816 ریال3:24:07
2.4805 ریال3:23:05
2.4797 ریال3:22:06
2.4791 ریال3:20:08
2.4783 ریال3:19:06
2.4784 ریال3:18:06
2.4775 ریال3:17:07
2.4789 ریال3:16:06
2.4759 ریال3:15:08
2.4762 ریال3:14:07
2.4773 ریال3:13:06
2.477 ریال3:12:07
2.4776 ریال3:11:06
2.4849 ریال3:10:04
2.4873 ریال3:09:02
2.4856 ریال3:08:06
2.4855 ریال3:07:06
2.4877 ریال3:06:06
2.4875 ریال3:04:06
2.4869 ریال3:03:07
2.4864 ریال3:01:07
2.4856 ریال3:00:04
2.4846 ریال2:59:07
2.4852 ریال2:58:06
2.4848 ریال2:57:06
2.4866 ریال2:56:06
2.4867 ریال2:55:07
2.4861 ریال2:54:06
2.4862 ریال2:53:06
2.4903 ریال2:52:03
2.4909 ریال2:51:06
2.4914 ریال2:49:06
2.4906 ریال2:48:02
2.4902 ریال2:47:06
2.4893 ریال2:46:06
2.4901 ریال2:44:07
2.4912 ریال2:43:06
2.4908 ریال2:42:06
2.4882 ریال2:41:06
2.4869 ریال2:40:08
2.4862 ریال2:39:06
2.4865 ریال2:38:06
2.4866 ریال2:37:07
2.4873 ریال2:35:11
2.4868 ریال2:34:07
2.4863 ریال2:33:07
2.4864 ریال2:32:07
2.4867 ریال2:31:03
2.4886 ریال2:30:09
2.4895 ریال2:29:06
2.4897 ریال2:27:06
2.4833 ریال2:26:06
2.4826 ریال2:25:03
2.4794 ریال2:24:03
2.4787 ریال2:23:02
2.4784 ریال2:21:06
2.479 ریال2:20:08
2.4785 ریال2:19:06
2.4784 ریال2:18:02
2.4771 ریال2:17:06
2.4751 ریال2:16:06
2.4749 ریال2:15:08
2.4747 ریال2:14:03
2.4738 ریال2:13:07
2.4734 ریال2:12:07
2.4718 ریال2:11:06
2.4714 ریال2:10:04
2.4709 ریال2:08:06
2.472 ریال2:07:07
2.4713 ریال2:06:07
2.4719 ریال2:04:07
2.4725 ریال2:03:07
2.472 ریال2:01:07
2.4717 ریال2:00:11
2.4715 ریال1:59:03
2.4707 ریال1:58:03
2.4699 ریال1:57:06
2.4692 ریال1:56:07
2.4612 ریال0:04:02
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات