شاخص یاب

اتریوم کلاسیک / Ethereum Classic

  • نرخ فعلی:4.4372
  • بالاترین قیمت روز:4.4983
  • پایین ترین قیمت روز:4.184
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.6%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.3247
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۲۰:۰۸
  • نرخ روز گذشته:4.3337
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1035

نمودار کندل استیک اتریوم کلاسیک / Ethereum Classic در روز جاری

نمودار کندل استیک اتریوم کلاسیک / Ethereum Classic در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.4372 ریال5:20:08
4.4118 ریال5:19:02
4.4027 ریال5:18:03
4.4112 ریال5:17:07
4.3951 ریال5:16:06
4.4294 ریال5:15:08
4.4121 ریال5:13:07
4.3776 ریال5:12:03
4.4109 ریال5:11:07
4.3935 ریال5:10:08
4.3686 ریال5:09:02
4.369 ریال5:08:07
4.3684 ریال5:07:02
4.3854 ریال5:06:06
4.3939 ریال5:05:07
4.3864 ریال5:04:07
4.3949 ریال5:02:07
4.3784 ریال5:01:07
4.4031 ریال4:59:02
4.4032 ریال4:58:07
4.4197 ریال4:56:03
4.3861 ریال4:55:08
4.4031 ریال4:54:07
4.3857 ریال4:53:06
4.428 ریال4:52:07
4.4456 ریال4:51:03
4.4285 ریال4:50:09
4.4465 ریال4:49:07
4.4467 ریال4:48:02
4.4637 ریال4:47:08
4.4716 ریال4:46:06
4.481 ریال4:45:03
4.4465 ریال4:44:06
4.4983 ریال4:43:03
4.447 ریال4:42:02
4.456 ریال4:40:08
4.4898 ریال4:39:07
4.4643 ریال4:38:07
4.482 ریال4:37:07
4.4915 ریال4:36:02
4.4824 ریال4:35:03
4.4567 ریال4:34:07
4.4733 ریال4:33:07
4.4974 ریال4:32:07
4.4564 ریال4:31:07
4.4396 ریال4:29:06
4.4566 ریال4:27:06
4.4306 ریال4:26:07
4.4394 ریال4:25:07
4.4312 ریال4:24:06
4.4481 ریال4:23:07
4.4226 ریال4:22:02
4.4235 ریال4:21:07
4.3989 ریال4:20:08
4.4216 ریال4:19:06
4.3683 ریال4:17:06
4.3675 ریال4:15:07
4.2856 ریال3:04:07
4.2814 ریال3:01:02
4.2634 ریال2:59:07
4.3061 ریال2:58:07
4.3046 ریال2:56:06
4.3021 ریال2:53:07
4.3032 ریال2:52:06
4.2854 ریال2:49:07
4.2669 ریال2:45:09
4.2916 ریال2:44:07
4.2831 ریال2:42:07
4.2919 ریال2:41:06
4.2916 ریال2:40:08
4.3006 ریال2:39:07
4.2999 ریال2:38:03
4.3337 ریال2:37:02
4.2997 ریال2:36:06
4.3166 ریال2:33:07
4.2823 ریال2:32:03
4.2894 ریال2:31:02
4.2559 ریال2:30:09
4.273 ریال2:29:07
4.2976 ریال2:27:07
4.247 ریال2:26:07
4.2896 ریال2:25:03
4.2636 ریال2:24:02
4.2557 ریال2:23:07
4.2569 ریال2:22:08
4.2652 ریال2:21:06
4.2648 ریال2:19:06
4.2469 ریال2:18:02
4.2391 ریال2:17:07
4.2649 ریال2:16:02
4.2395 ریال2:15:07
4.2556 ریال2:14:03
4.2737 ریال2:13:06
4.274 ریال2:12:02
4.2648 ریال2:11:06
4.2495 ریال2:10:09
4.2922 ریال2:09:07
4.2676 ریال2:08:06
4.2752 ریال2:07:07
4.2762 ریال2:05:08
4.3104 ریال2:03:07
4.2937 ریال2:01:07
4.2845 ریال2:00:11
4.2841 ریال1:59:06
4.2753 ریال1:58:03
4.3006 ریال1:57:07
4.2761 ریال1:56:03
4.2924 ریال1:55:03
4.2587 ریال1:54:07
4.267 ریال1:53:06
4.2852 ریال1:52:07
4.2774 ریال1:50:08
4.3037 ریال1:48:07
4.3132 ریال1:46:07
4.304 ریال1:45:08
4.3027 ریال1:44:07
4.2854 ریال1:43:07
4.2664 ریال1:42:03
4.2829 ریال1:41:07
4.291 ریال1:40:08
4.2823 ریال1:39:07
4.2918 ریال1:38:06
4.2565 ریال1:37:02
4.2958 ریال1:36:07
4.2786 ریال1:34:07
4.2782 ریال1:32:06
4.2777 ریال1:31:03
4.2602 ریال1:30:10
4.2356 ریال1:29:06
4.2433 ریال1:28:07
4.2462 ریال1:27:02
4.2548 ریال1:26:06
4.2712 ریال1:25:08
4.2202 ریال1:24:07
4.2369 ریال1:23:06
4.2458 ریال1:22:07
4.2371 ریال1:21:06
4.2461 ریال1:20:04
4.2373 ریال1:18:07
4.2205 ریال1:17:07
4.2011 ریال1:16:06
4.184 ریال1:15:04
4.193 ریال1:13:06
4.1929 ریال1:12:06
4.2179 ریال1:10:08
4.2095 ریال1:09:06
4.2353 ریال1:08:02
4.2361 ریال1:07:06
4.2276 ریال1:05:08
4.2124 ریال1:03:06
4.2355 ریال1:01:07
4.2347 ریال1:00:11
4.2523 ریال0:59:06
4.2675 ریال0:58:03
4.2603 ریال0:57:06
4.2687 ریال0:56:06
4.2684 ریال0:55:07
4.2518 ریال0:54:06
4.3025 ریال0:53:02
4.2779 ریال0:52:06
4.2792 ریال0:50:03
4.2957 ریال0:49:07
4.3018 ریال0:25:08
4.3247 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات