کالایاب
شاخص یاب

ایتوس / Ethos

  • نرخ فعلی:0.1645
  • بالاترین قیمت روز:0.16485
  • پایین ترین قیمت روز:0.16427
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.16471
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.1648
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک ایتوس / Ethos در روز جاری

نمودار کندل استیک ایتوس / Ethos در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1645 ریال1:23:07
0.16449 ریال1:19:07
0.16451 ریال1:17:07
0.16443 ریال1:14:07
0.16461 ریال1:09:07
0.16449 ریال1:08:07
0.16454 ریال1:03:07
0.16451 ریال1:01:11
0.16454 ریال0:59:07
0.16455 ریال0:58:07
0.16454 ریال0:54:08
0.16456 ریال0:53:07
0.16442 ریال0:51:07
0.16462 ریال0:49:07
0.1648 ریال0:44:07
0.16476 ریال0:43:07
0.1645 ریال0:42:08
0.16442 ریال0:38:07
0.16427 ریال0:36:07
0.16442 ریال0:35:09
0.16477 ریال0:33:07
0.16471 ریال0:27:07
0.16485 ریال0:25:08
0.16473 ریال0:23:08
0.1647 ریال0:18:07
0.16468 ریال0:16:07
0.16464 ریال0:14:07
0.16468 ریال0:11:07
0.16466 ریال0:09:07
0.16461 ریال0:07:07
0.16471 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات