کالایاب
شاخص یاب

فکتوم / Factom

  • نرخ فعلی:6.0439
  • بالاترین قیمت روز:6.2118
  • پایین ترین قیمت روز:6.0439
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.19%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.1046
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۹:۰۷
  • نرخ روز گذشته:6.1034
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.98%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0595

نمودار کندل استیک فکتوم / Factom در روز جاری

نمودار کندل استیک فکتوم / Factom در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.0439 ریال10:59:07
6.0441 ریال10:57:08
6.0666 ریال10:56:08
6.0485 ریال10:55:10
6.049 ریال10:54:07
6.0485 ریال10:53:08
6.049 ریال10:44:06
6.0701 ریال10:43:08
6.0481 ریال10:40:12
6.0475 ریال10:30:14
6.0717 ریال10:23:08
6.0734 ریال9:56:09
6.0741 ریال9:54:08
6.0745 ریال9:53:08
6.0551 ریال9:50:11
6.0824 ریال9:42:03
6.0823 ریال9:38:08
6.0845 ریال9:37:08
6.0857 ریال9:35:11
6.0864 ریال9:33:03
6.0787 ریال9:32:09
6.0795 ریال9:30:14
6.0804 ریال9:28:09
6.0809 ریال9:26:03
6.0832 ریال9:25:10
6.0838 ریال9:23:08
6.0873 ریال9:20:06
6.1036 ریال9:19:08
6.1048 ریال9:17:08
6.109 ریال9:14:07
6.1123 ریال9:13:03
6.111 ریال9:11:03
6.1022 ریال8:56:07
6.103 ریال8:55:09
6.1032 ریال8:42:08
6.097 ریال8:34:09
6.0969 ریال8:32:08
6.0982 ریال8:30:13
6.0975 ریال8:27:07
6.0969 ریال8:26:07
6.0972 ریال8:25:04
6.0965 ریال8:24:07
6.0988 ریال8:23:08
6.0997 ریال8:22:07
6.0868 ریال8:20:10
6.089 ریال8:15:09
6.0912 ریال8:14:07
6.0936 ریال8:10:05
6.0944 ریال8:09:08
6.1166 ریال8:05:04
6.1447 ریال8:03:08
6.145 ریال8:00:05
6.1405 ریال7:56:07
6.1406 ریال7:54:07
6.1398 ریال7:51:07
6.1513 ریال7:47:02
6.1524 ریال7:46:07
6.1521 ریال7:36:03
6.1704 ریال7:34:08
6.1512 ریال7:33:09
6.1489 ریال7:30:13
6.1487 ریال7:27:08
6.1486 ریال7:23:07
6.1755 ریال7:20:11
6.1758 ریال7:19:02
6.1756 ریال7:12:07
6.1755 ریال7:10:10
6.1754 ریال7:08:07
6.1764 ریال7:06:07
6.177 ریال7:04:03
6.1767 ریال7:03:08
6.1762 ریال6:51:07
6.1791 ریال6:38:08
6.1802 ریال6:35:38
6.1807 ریال6:34:22
6.1807 ریال6:34:05
6.1535 ریال6:26:15
6.179 ریال6:26:13
6.1789 ریال6:20:16
6.179 ریال6:18:06
6.1792 ریال6:15:09
6.1802 ریال6:14:08
6.1813 ریال6:12:08
6.1842 ریال6:11:10
6.2022 ریال6:09:08
6.1765 ریال6:07:08
6.1764 ریال6:05:04
6.1732 ریال5:58:08
6.1733 ریال5:51:07
6.1743 ریال5:47:11
6.1752 ریال5:44:03
6.1976 ریال5:43:07
6.1975 ریال5:41:08
6.1982 ریال5:39:07
6.1996 ریال5:37:08
6.2006 ریال5:36:09
6.1984 ریال5:35:03
6.189 ریال5:34:08
6.178 ریال5:29:08
6.1611 ریال5:27:07
6.1608 ریال5:25:09
6.162 ریال5:21:07
6.1619 ریال5:19:07
6.1795 ریال5:13:07
6.1789 ریال5:09:03
6.1787 ریال5:08:07
6.1797 ریال5:06:07
6.1817 ریال5:02:08
6.1828 ریال4:58:07
6.184 ریال4:56:07
6.1846 ریال4:55:09
6.1842 ریال4:53:07
6.1632 ریال4:51:07
6.1609 ریال4:49:07
6.1597 ریال4:48:08
6.1623 ریال4:47:07
6.1624 ریال4:46:07
6.1528 ریال4:43:07
6.1526 ریال4:42:07
6.152 ریال4:40:09
6.1516 ریال4:39:07
6.15 ریال4:38:07
6.1494 ریال4:36:07
6.1482 ریال4:34:07
6.1447 ریال4:32:03
6.1413 ریال4:31:08
6.1415 ریال4:30:12
6.142 ریال4:28:07
6.143 ریال4:27:07
6.1492 ریال4:24:08
6.15 ریال4:23:07
6.1539 ریال4:21:07
6.1546 ریال4:19:07
6.1555 ریال4:18:07
6.1562 ریال4:17:07
6.1554 ریال4:16:07
6.1588 ریال4:14:08
6.1576 ریال4:12:07
6.181 ریال4:10:10
6.1926 ریال4:06:07
6.2021 ریال4:05:09
6.2099 ریال4:03:08
6.21 ریال3:58:07
6.2118 ریال3:57:07
6.1931 ریال3:56:07
6.1929 ریال3:54:08
6.1909 ریال3:52:07
6.1874 ریال3:51:07
6.1893 ریال3:49:07
6.1568 ریال3:47:07
6.1459 ریال3:44:08
6.1456 ریال3:43:07
6.1459 ریال3:39:08
6.141 ریال3:37:07
6.1205 ریال3:35:09
6.1134 ریال3:32:03
6.1072 ریال3:23:07
6.0991 ریال3:21:08
6.0962 ریال3:11:07
6.0939 ریال3:10:09
6.0937 ریال3:07:07
6.093 ریال2:54:07
6.0919 ریال2:53:07
6.0877 ریال2:40:09
6.0874 ریال2:38:07
6.0887 ریال2:37:07
6.0876 ریال2:36:08
6.084 ریال2:34:07
6.0838 ریال2:33:08
6.0777 ریال2:24:07
6.076 ریال2:22:07
6.0759 ریال2:16:07
6.0754 ریال2:14:07
6.0654 ریال2:06:07
6.0808 ریال1:56:07
6.0807 ریال1:54:07
6.0797 ریال1:51:07
6.084 ریال1:48:07
6.0864 ریال1:46:07
6.0862 ریال1:44:07
6.0867 ریال1:43:07
6.0887 ریال1:41:07
6.0888 ریال1:40:09
6.0817 ریال1:36:07
6.0821 ریال1:33:07
6.0906 ریال1:30:11
6.0842 ریال1:29:07
6.0854 ریال1:28:07
6.087 ریال1:27:03
6.0861 ریال1:25:08
6.0862 ریال1:23:07
6.0928 ریال1:22:07
6.093 ریال1:18:06
6.0805 ریال1:15:09
6.0776 ریال1:14:03
6.077 ریال1:10:10
6.0762 ریال1:06:08
6.0763 ریال1:03:07
6.0776 ریال0:59:07
6.0763 ریال0:57:07
6.0736 ریال0:56:07
6.0776 ریال0:55:08
6.077 ریال0:54:07
6.0887 ریال0:48:08
6.092 ریال0:47:07
6.0927 ریال0:45:09
6.09 ریال0:44:08
6.0924 ریال0:42:07
6.1041 ریال0:40:10
6.1044 ریال0:38:07
6.1071 ریال0:37:07
6.1085 ریال0:34:07
6.1096 ریال0:33:07
6.1088 ریال0:31:03
6.1124 ریال0:14:07
6.1153 ریال0:13:08
6.1151 ریال0:11:08
6.1155 ریال0:09:03
6.1151 ریال0:08:07
6.1105 ریال0:06:07
6.1046 ریال0:04:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات