شاخص یاب

فکتوم / Factom

  • نرخ فعلی:6.2624
  • بالاترین قیمت روز:6.3142
  • پایین ترین قیمت روز:6.1904
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.197
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۲۲:۰۷
  • نرخ روز گذشته:6.2002
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0622

نمودار کندل استیک فکتوم / Factom در روز جاری

نمودار کندل استیک فکتوم / Factom در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.2624 ریال6:22:07
6.2641 ریال6:17:07
6.2643 ریال6:16:10
6.2642 ریال6:14:07
6.2634 ریال6:12:08
6.2636 ریال6:11:07
6.2616 ریال6:09:07
6.2648 ریال6:07:07
6.2482 ریال6:04:08
6.2191 ریال6:02:04
6.2188 ریال6:01:08
6.197 ریال5:57:08
6.1969 ریال5:56:08
6.1951 ریال5:55:08
6.1958 ریال5:54:08
6.2121 ریال5:53:08
6.212 ریال5:42:07
6.2121 ریال5:41:07
6.2122 ریال5:40:09
6.2233 ریال5:39:04
6.2481 ریال5:37:07
6.2479 ریال5:36:08
6.2477 ریال5:35:09
6.2474 ریال5:34:08
6.2481 ریال5:33:08
6.2478 ریال5:32:08
6.2652 ریال5:29:08
6.2655 ریال5:27:08
6.2657 ریال5:25:08
6.2656 ریال5:24:03
6.2652 ریال5:21:07
6.2703 ریال5:18:07
6.2704 ریال5:17:07
6.2723 ریال5:16:06
6.2717 ریال5:15:07
6.2727 ریال5:11:08
6.2707 ریال5:08:07
6.266 ریال5:07:07
6.2644 ریال5:04:07
6.2293 ریال5:03:07
6.237 ریال5:01:08
6.2373 ریال5:00:06
6.2362 ریال4:59:02
6.2359 ریال4:57:07
6.2341 ریال4:56:07
6.2244 ریال4:55:10
6.2233 ریال4:53:07
6.2235 ریال4:52:07
6.2267 ریال4:51:07
6.2264 ریال4:49:08
6.2326 ریال4:46:06
6.2273 ریال4:45:09
6.2278 ریال4:44:07
6.2284 ریال4:42:07
6.2281 ریال4:40:09
6.2243 ریال4:39:07
6.2253 ریال4:38:06
6.2266 ریال4:37:06
6.2327 ریال4:36:03
6.2325 ریال4:34:03
6.2314 ریال4:33:07
6.2315 ریال4:32:07
6.2094 ریال4:31:07
6.1967 ریال4:28:07
6.1904 ریال4:24:07
6.1989 ریال4:21:07
6.2041 ریال4:19:07
6.2372 ریال4:18:07
6.2089 ریال4:16:06
6.2091 ریال4:15:08
6.209 ریال4:14:07
6.2088 ریال4:13:06
6.2087 ریال4:12:07
6.2086 ریال4:09:06
6.2081 ریال4:04:03
6.2097 ریال4:03:07
6.2106 ریال4:01:07
6.2108 ریال4:00:12
6.2148 ریال3:59:07
6.2123 ریال3:58:07
6.2022 ریال3:57:03
6.2053 ریال3:55:08
6.203 ریال3:53:07
6.2035 ریال3:52:06
6.2104 ریال3:51:02
6.212 ریال3:50:09
6.1994 ریال3:41:07
6.1992 ریال3:39:07
6.2017 ریال3:38:07
6.1975 ریال3:37:06
6.1977 ریال3:35:08
6.2107 ریال3:32:07
6.2101 ریال3:31:06
6.2055 ریال3:29:07
6.2103 ریال3:28:06
6.2106 ریال3:27:06
6.2111 ریال3:23:07
6.2147 ریال3:22:03
6.212 ریال3:20:04
6.2086 ریال3:18:07
6.2061 ریال3:17:02
6.2064 ریال3:16:06
6.2029 ریال3:15:07
6.2007 ریال3:12:09
6.2005 ریال3:10:08
6.1963 ریال3:09:06
6.201 ریال3:07:07
6.221 ریال3:04:07
6.2171 ریال3:03:07
6.2198 ریال3:01:07
6.214 ریال3:00:10
6.2089 ریال2:58:07
6.2091 ریال2:57:03
6.2103 ریال2:56:06
6.2093 ریال2:54:07
6.208 ریال2:53:06
6.2046 ریال2:51:06
6.2095 ریال2:48:07
6.2113 ریال2:46:06
6.2102 ریال2:44:06
6.2108 ریال2:43:06
6.2116 ریال2:42:06
6.2122 ریال2:41:06
6.2127 ریال2:40:09
6.2134 ریال2:38:03
6.2148 ریال2:36:06
6.2154 ریال2:35:03
6.216 ریال2:34:06
6.2149 ریال2:33:03
6.238 ریال2:29:06
6.2366 ریال2:28:03
6.2508 ریال2:27:07
6.2559 ریال2:25:11
6.2574 ریال2:24:06
6.2578 ریال2:23:07
6.2566 ریال2:22:02
6.2546 ریال2:21:07
6.2487 ریال2:19:07
6.2536 ریال2:17:07
6.2673 ریال2:16:06
6.266 ریال2:13:02
6.2612 ریال2:11:06
6.2678 ریال2:10:08
6.2689 ریال2:09:03
6.2647 ریال2:07:08
6.2951 ریال2:05:08
6.2918 ریال2:04:07
6.2903 ریال2:00:05
6.2939 ریال1:59:07
6.2913 ریال1:57:07
6.286 ریال1:56:07
6.2863 ریال1:55:04
6.2868 ریال1:54:06
6.246 ریال1:45:08
6.2463 ریال1:44:07
6.2424 ریال1:42:02
6.2513 ریال1:41:06
6.2935 ریال1:40:04
6.2883 ریال1:39:06
6.2868 ریال1:37:08
6.2873 ریال1:36:07
6.3077 ریال1:34:07
6.3142 ریال1:31:06
6.3017 ریال1:29:07
6.3096 ریال1:28:06
6.3133 ریال1:27:06
6.3115 ریال1:26:07
6.2817 ریال1:25:08
6.2822 ریال1:23:07
6.2847 ریال1:21:07
6.2802 ریال1:19:07
6.28 ریال1:17:06
6.275 ریال1:14:07
6.2896 ریال1:13:07
6.292 ریال1:12:06
6.2884 ریال1:09:07
6.2902 ریال1:08:07
6.2684 ریال1:04:06
6.2713 ریال1:03:06
6.2695 ریال1:01:07
6.2714 ریال1:00:10
6.2645 ریال0:59:06
6.2362 ریال0:58:06
6.2281 ریال0:56:06
6.242 ریال0:55:04
6.255 ریال0:53:06
6.2214 ریال0:52:03
6.2223 ریال0:49:07
6.2214 ریال0:48:07
6.2165 ریال0:41:07
6.2159 ریال0:40:08
6.197 ریال0:12:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات