کالایاب
شاخص یاب

گولم / Golem

  • نرخ فعلی:0.0814
  • بالاترین قیمت روز:0.0848
  • پایین ترین قیمت روز:0.0791
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.08131
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۴:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.08071
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.85%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک گولم / Golem در روز جاری

نمودار کندل استیک گولم / Golem در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0814 ریال11:14:08
0.0815 ریال11:13:08
0.0814 ریال11:12:08
0.0815 ریال11:10:11
0.0814 ریال11:05:10
0.0815 ریال11:02:02
0.0814 ریال11:01:13
0.0812 ریال10:56:08
0.081 ریال10:51:08
0.0811 ریال10:46:07
0.0812 ریال10:43:08
0.0813 ریال10:40:12
0.0811 ریال10:34:09
0.0812 ریال10:30:14
0.0811 ریال10:28:08
0.0812 ریال10:27:08
0.0813 ریال10:25:05
0.0812 ریال10:23:08
0.0813 ریال10:20:11
0.0812 ریال10:19:07
0.0811 ریال10:18:07
0.0813 ریال10:15:04
0.0814 ریال10:14:08
0.0815 ریال10:11:08
0.0818 ریال10:08:08
0.0814 ریال10:07:09
0.0816 ریال10:03:08
0.0817 ریال10:00:16
0.0818 ریال9:59:03
0.0817 ریال9:54:08
0.0821 ریال9:48:03
0.0824 ریال9:46:08
0.0822 ریال9:45:10
0.0826 ریال9:43:03
0.0824 ریال9:42:03
0.0825 ریال9:40:11
0.0824 ریال9:37:08
0.0825 ریال9:33:03
0.0824 ریال9:32:09
0.0825 ریال9:30:14
0.0823 ریال9:28:09
0.0824 ریال9:26:03
0.0825 ریال9:25:10
0.0827 ریال9:23:08
0.0825 ریال9:20:06
0.0823 ریال9:19:08
0.0827 ریال9:14:07
0.083 ریال9:13:03
0.0829 ریال9:11:02
0.0828 ریال9:10:10
0.0829 ریال9:00:14
0.0835 ریال8:59:08
0.0836 ریال8:58:03
0.0837 ریال8:56:07
0.0842 ریال8:52:08
0.0841 ریال8:51:03
0.084 ریال8:50:13
0.0842 ریال8:49:08
0.0844 ریال8:48:07
0.0845 ریال8:47:07
0.0842 ریال8:46:07
0.0848 ریال8:42:08
0.0845 ریال8:41:07
0.0844 ریال8:39:03
0.0843 ریال8:38:08
0.0842 ریال8:37:08
0.0843 ریال8:36:08
0.0845 ریال8:35:04
0.0844 ریال8:34:09
0.0846 ریال8:33:08
0.0845 ریال8:32:08
0.0839 ریال8:30:13
0.0843 ریال8:29:08
0.0846 ریال8:27:07
0.0839 ریال8:26:07
0.0838 ریال8:25:04
0.0837 ریال8:24:07
0.0836 ریال8:23:08
0.0838 ریال8:22:07
0.0835 ریال8:20:10
0.0831 ریال8:14:07
0.083 ریال8:12:08
0.0831 ریال8:10:05
0.0821 ریال8:07:03
0.082 ریال8:05:04
0.0818 ریال8:03:08
0.0819 ریال7:59:03
0.0821 ریال7:52:07
0.0817 ریال7:51:07
0.0818 ریال7:47:02
0.0817 ریال7:41:08
0.0816 ریال7:39:08
0.0814 ریال7:33:09
0.0815 ریال7:27:08
0.0816 ریال7:25:09
0.0813 ریال7:23:07
0.0815 ریال7:20:11
0.0812 ریال7:19:02
0.0811 ریال7:18:07
0.0805 ریال7:16:08
0.0804 ریال7:15:09
0.0802 ریال7:08:07
0.0799 ریال7:06:07
0.08 ریال7:03:08
0.0802 ریال7:01:09
0.08 ریال6:59:07
0.0802 ریال6:58:07
0.0801 ریال6:57:07
0.0802 ریال6:56:08
0.0801 ریال6:55:08
0.08 ریال6:52:07
0.0801 ریال6:49:07
0.08 ریال6:47:07
0.0801 ریال6:45:04
0.08 ریال6:40:09
0.0799 ریال6:34:03
0.0796 ریال6:31:06
0.0796 ریال6:30:41
0.0799 ریال6:26:14
0.0797 ریال6:26:12
0.0798 ریال6:20:16
0.0799 ریال6:18:06
0.0797 ریال6:15:09
0.0798 ریال6:14:08
0.0796 ریال6:09:08
0.0798 ریال6:07:08
0.0797 ریال5:49:08
0.0796 ریال5:39:07
0.0795 ریال5:37:08
0.0794 ریال5:36:09
0.0795 ریال5:32:03
0.0797 ریال5:30:05
0.0794 ریال5:29:08
0.0792 ریال5:21:07
0.0794 ریال5:19:07
0.0793 ریال5:17:07
0.0794 ریال5:15:08
0.0791 ریال5:13:07
0.0792 ریال5:08:07
0.0794 ریال5:04:08
0.0793 ریال5:02:08
0.0798 ریال4:59:08
0.0797 ریال4:58:07
0.0796 ریال4:57:07
0.0797 ریال4:56:07
0.0798 ریال4:55:09
0.0804 ریال4:51:07
0.0806 ریال4:49:07
0.0803 ریال4:48:08
0.0805 ریال4:47:07
0.0808 ریال4:43:07
0.0807 ریال4:42:07
0.0805 ریال4:39:07
0.0806 ریال4:38:07
0.0805 ریال4:32:03
0.0804 ریال4:24:08
0.0801 ریال4:21:07
0.0804 ریال4:14:07
0.0805 ریال4:13:02
0.0808 ریال4:12:07
0.0807 ریال4:10:10
0.0808 ریال4:08:07
0.0806 ریال4:06:07
0.0807 ریال4:03:08
0.0808 ریال3:58:07
0.0807 ریال3:57:07
0.0809 ریال3:56:07
0.081 ریال3:47:07
0.0809 ریال3:44:07
0.0807 ریال3:39:07
0.0809 ریال3:37:07
0.0806 ریال3:35:09
0.0808 ریال3:32:03
0.0809 ریال3:31:08
0.0808 ریال3:28:07
0.0804 ریال3:20:09
0.0802 ریال3:18:07
0.0807 ریال3:14:07
0.0808 ریال3:09:02
0.0807 ریال3:08:07
0.0806 ریال3:05:09
0.0805 ریال3:01:09
0.0806 ریال2:53:07
0.0808 ریال2:51:07
0.0807 ریال2:50:10
0.0808 ریال2:49:07
0.0807 ریال2:48:03
0.0805 ریال2:46:07
0.0806 ریال2:44:07
0.0805 ریال2:43:07
0.0802 ریال2:42:07
0.0805 ریال2:41:07
0.0804 ریال2:40:09
0.0805 ریال2:38:07
0.0806 ریال2:37:07
0.0805 ریال2:36:08
0.0803 ریال2:35:09
0.0808 ریال2:31:08
0.0809 ریال2:24:07
0.081 ریال2:22:07
0.0809 ریال2:21:07
0.0808 ریال2:16:07
0.0807 ریال2:14:07
0.0808 ریال2:06:07
0.081 ریال2:02:03
0.0814 ریال2:01:09
0.0813 ریال1:58:07
0.0811 ریال1:54:07
0.0812 ریال1:51:07
0.0806 ریال1:48:07
0.0803 ریال1:38:08
0.0805 ریال1:36:07
0.0806 ریال1:34:07
0.0808 ریال1:33:07
0.0803 ریال1:23:07
0.0804 ریال1:22:07
0.0803 ریال1:19:07
0.08 ریال1:10:10
0.0803 ریال1:09:07
0.0804 ریال1:06:08
0.08051 ریال1:05:21
0.08071 ریال1:03:07
0.08081 ریال1:01:11
0.08091 ریال0:57:07
0.08081 ریال0:56:07
0.08071 ریال0:55:08
0.08091 ریال0:50:09
0.08101 ریال0:49:07
0.08111 ریال0:47:07
0.08121 ریال0:46:07
0.08141 ریال0:42:07
0.08151 ریال0:40:10
0.08101 ریال0:36:08
0.08111 ریال0:35:09
0.08121 ریال0:34:07
0.08111 ریال0:33:07
0.08101 ریال0:31:03
0.08111 ریال0:29:07
0.08121 ریال0:26:07
0.08111 ریال0:23:02
0.08131 ریال0:22:02
0.08111 ریال0:21:07
0.08131 ریال0:13:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات