شاخص یاب

گولم / Golem

  • نرخ فعلی:0.06517
  • بالاترین قیمت روز:0.06546
  • پایین ترین قیمت روز:0.06361
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.06361
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۵۱:۵۲
  • نرخ روز گذشته:0.06342
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.76%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0018

نمودار کندل استیک گولم / Golem در روز جاری

نمودار کندل استیک گولم / Golem در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.06517 ریال6:51:52
0.06527 ریال6:49:29
0.06488 ریال6:43:08
0.06469 ریال6:41:10
0.06439 ریال6:33:08
0.06449 ریال6:31:09
0.06517 ریال6:30:06
0.06498 ریال6:28:03
0.06546 ریال6:27:10
0.06527 ریال6:26:07
0.06526 ریال6:25:08
0.06507 ریال6:21:03
0.06546 ریال6:20:05
0.06497 ریال6:18:10
0.06526 ریال6:17:07
0.06507 ریال6:16:10
0.06536 ریال6:12:08
0.06526 ریال6:09:07
0.06507 ریال6:07:07
0.06478 ریال6:04:08
0.06516 ریال6:03:03
0.06526 ریال6:02:04
0.06487 ریال6:00:07
0.06477 ریال5:58:07
0.06497 ریال5:57:08
0.06506 ریال5:56:08
0.06458 ریال5:55:08
0.06468 ریال5:54:08
0.06506 ریال5:50:09
0.06477 ریال5:48:07
0.06506 ریال5:47:07
0.06477 ریال5:45:11
0.06487 ریال5:39:04
0.06496 ریال5:37:07
0.06468 ریال5:36:08
0.06458 ریال5:35:09
0.06468 ریال5:34:08
0.06458 ریال5:29:08
0.06477 ریال5:27:08
0.06496 ریال5:26:03
0.06487 ریال5:25:08
0.06486 ریال5:24:03
0.06467 ریال5:23:07
0.06448 ریال5:21:07
0.06467 ریال5:18:07
0.06448 ریال5:17:07
0.06477 ریال5:16:06
0.06448 ریال5:13:03
0.06438 ریال5:12:03
0.06448 ریال5:11:08
0.06467 ریال5:10:08
0.06448 ریال5:08:07
0.06438 ریال5:03:07
0.06448 ریال4:59:02
0.06457 ریال4:57:07
0.06438 ریال4:56:07
0.06429 ریال4:55:10
0.0641 ریال4:51:07
0.06419 ریال4:49:08
0.06409 ریال4:48:07
0.06437 ریال4:46:06
0.06428 ریال4:42:07
0.06399 ریال4:39:07
0.0639 ریال4:35:04
0.06409 ریال4:32:07
0.06399 ریال4:31:07
0.06409 ریال4:29:07
0.06399 ریال4:28:07
0.0639 ریال4:26:07
0.06409 ریال4:25:08
0.06399 ریال4:22:03
0.06418 ریال4:21:07
0.06399 ریال4:14:07
0.06418 ریال4:11:07
0.06409 ریال4:09:06
0.06399 ریال4:04:03
0.0638 ریال3:57:03
0.06361 ریال3:55:08
0.0637 ریال3:53:07
0.0638 ریال3:52:06
0.0637 ریال3:51:02
0.0638 ریال3:45:08
0.0639 ریال3:41:07
0.06399 ریال3:40:08
0.0638 ریال3:39:07
0.0639 ریال3:35:08
0.0637 ریال3:31:06
0.06371 ریال3:29:07
0.0638 ریال3:28:06
0.06399 ریال3:22:03
0.06409 ریال3:20:04
0.06361 ریال3:19:03
0.0639 ریال3:13:07
0.06399 ریال3:12:09
0.06409 ریال3:01:07
0.0639 ریال2:39:06
0.06371 ریال2:32:06
0.0639 ریال2:23:07
0.06371 ریال2:19:07
0.0638 ریال2:17:07
0.0639 ریال2:14:06
0.0638 ریال2:11:06
0.0639 ریال2:10:08
0.06399 ریال2:09:03
0.0639 ریال2:07:08
0.06399 ریال2:03:08
0.0639 ریال2:00:05
0.06399 ریال1:57:07
0.06418 ریال1:47:02
0.06409 ریال1:46:06
0.06428 ریال1:45:08
0.06418 ریال1:41:06
0.06428 ریال1:40:04
0.06418 ریال1:36:07
0.06437 ریال1:34:07
0.06418 ریال1:28:06
0.06428 ریال1:27:06
0.06409 ریال1:25:08
0.06418 ریال1:24:07
0.06409 ریال1:18:06
0.06399 ریال1:14:07
0.06409 ریال1:11:07
0.06399 ریال1:09:07
0.06418 ریال1:08:07
0.06399 ریال1:04:06
0.06409 ریال1:03:06
0.06418 ریال1:01:07
0.06399 ریال1:00:10
0.06409 ریال0:58:06
0.06418 ریال0:57:02
0.06428 ریال0:54:07
0.06447 ریال0:53:06
0.0639 ریال0:43:07
0.06399 ریال0:42:02
0.06409 ریال0:40:08
0.06361 ریال0:04:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات