شاخص یاب

آی او اس توکن / IOStoken

  • نرخ فعلی:0.00599
  • بالاترین قیمت روز:0.006237
  • پایین ترین قیمت روز:0.005974
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.006237
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۱۸:۰۳
  • نرخ روز گذشته:0.006252
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک آی او اس توکن / IOStoken در روز جاری

نمودار کندل استیک آی او اس توکن / IOStoken در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00599 ریال5:18:03
0.005989 ریال5:17:07
0.00599 ریال5:16:07
0.005989 ریال5:13:07
0.00599 ریال5:12:03
0.005982 ریال5:11:07
0.005981 ریال5:10:08
0.005976 ریال5:08:07
0.00598 ریال5:07:02
0.005977 ریال5:06:06
0.005978 ریال5:05:07
0.005974 ریال5:04:07
0.00598 ریال5:02:07
0.005983 ریال5:01:07
0.005984 ریال4:59:02
0.005975 ریال4:58:07
0.005992 ریال4:56:03
0.005991 ریال4:53:06
0.005992 ریال4:52:07
0.005991 ریال4:51:03
0.005994 ریال4:44:06
0.00599 ریال4:42:02
0.005991 ریال4:40:08
0.005989 ریال4:39:07
0.005991 ریال4:38:07
0.005988 ریال4:37:07
0.005991 ریال4:34:07
0.005992 ریال4:33:07
0.005989 ریال4:32:07
0.005995 ریال4:31:07
0.006001 ریال4:29:06
0.006023 ریال4:24:06
0.00602 ریال4:23:07
0.006019 ریال4:22:02
0.006021 ریال4:21:07
0.006039 ریال4:20:08
0.006029 ریال4:19:06
0.00603 ریال4:17:06
0.005998 ریال4:15:07
0.006058 ریال3:04:07
0.006054 ریال3:01:02
0.006056 ریال2:59:07
0.006043 ریال2:58:07
0.006037 ریال2:56:06
0.006032 ریال2:53:07
0.006013 ریال2:52:06
0.006012 ریال2:49:07
0.006015 ریال2:45:09
0.006011 ریال2:44:07
0.006016 ریال2:41:06
0.006011 ریال2:39:07
0.006009 ریال2:38:03
0.005998 ریال2:32:03
0.005997 ریال2:30:09
0.005998 ریال2:26:07
0.005999 ریال2:22:08
0.006011 ریال2:21:06
0.006014 ریال2:19:06
0.006009 ریال2:18:02
0.006011 ریال2:17:07
0.006 ریال2:16:02
0.006005 ریال2:15:07
0.006044 ریال2:14:03
0.006048 ریال2:13:06
0.006056 ریال2:12:02
0.006045 ریال2:11:06
0.006048 ریال2:10:09
0.006035 ریال2:09:07
0.006033 ریال2:08:06
0.006009 ریال2:07:07
0.006008 ریال2:05:08
0.006003 ریال2:03:08
0.006001 ریال2:01:07
0.006 ریال1:58:03
0.005999 ریال1:56:03
0.005997 ریال1:54:07
0.005996 ریال1:53:06
0.006002 ریال1:50:08
0.006003 ریال1:48:07
0.006001 ریال1:46:07
0.005998 ریال1:45:08
0.005996 ریال1:44:07
0.006004 ریال1:43:07
0.006005 ریال1:42:03
0.005997 ریال1:41:07
0.005989 ریال1:40:08
0.00599 ریال1:39:07
0.005991 ریال1:38:06
0.005989 ریال1:37:02
0.005986 ریال1:36:07
0.00599 ریال1:32:06
0.005995 ریال1:30:10
0.00599 ریال1:28:07
0.005995 ریال1:25:08
0.005998 ریال1:24:07
0.005995 ریال1:22:07
0.005998 ریال1:20:04
0.005996 ریال1:18:07
0.005994 ریال1:15:04
0.005995 ریال1:13:06
0.005994 ریال1:12:06
0.005998 ریال1:10:08
0.005992 ریال1:09:06
0.005991 ریال1:08:02
0.005987 ریال1:07:06
0.005986 ریال1:03:06
0.005983 ریال1:01:07
0.006043 ریال1:00:11
0.006046 ریال0:59:06
0.006027 ریال0:56:06
0.006025 ریال0:54:06
0.006006 ریال0:50:04
0.006008 ریال0:49:07
0.00612 ریال0:25:08
0.006237 ریال0:03:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات