شاخص یاب

کومودو / Komodo

  • نرخ فعلی:0.66493
  • بالاترین قیمت روز:0.66501
  • پایین ترین قیمت روز:0.63751
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.64898
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۱۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.65843
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.99%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0065

نمودار کندل استیک کومودو / Komodo در روز جاری

نمودار کندل استیک کومودو / Komodo در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.66493 ریال5:13:07
0.66496 ریال5:12:03
0.66501 ریال5:11:07
0.66497 ریال5:10:08
0.66475 ریال5:09:02
0.66431 ریال5:08:07
0.66417 ریال5:07:02
0.66473 ریال5:06:06
0.66472 ریال5:05:07
0.66486 ریال5:04:07
0.66471 ریال5:02:07
0.66426 ریال5:01:07
0.65734 ریال4:59:03
0.65796 ریال4:56:03
0.65817 ریال4:55:08
0.65866 ریال4:54:07
0.65819 ریال4:53:06
0.65808 ریال4:52:07
0.658 ریال4:51:03
0.65838 ریال4:49:07
0.65849 ریال4:48:02
0.65684 ریال4:47:08
0.65756 ریال4:45:03
0.65784 ریال4:44:06
0.65801 ریال4:42:02
0.65717 ریال4:39:07
0.65781 ریال4:37:07
0.65799 ریال4:36:02
0.65728 ریال4:35:03
0.65764 ریال4:33:07
0.6577 ریال4:32:07
0.6579 ریال4:31:07
0.65675 ریال4:29:06
0.65757 ریال4:27:06
0.65777 ریال4:26:07
0.66351 ریال4:24:06
0.65826 ریال4:23:07
0.66376 ریال4:22:02
0.66391 ریال4:21:07
0.66398 ریال4:20:08
0.65862 ریال4:19:06
0.65959 ریال4:17:06
0.65853 ریال4:15:07
0.64868 ریال3:04:07
0.64416 ریال3:01:02
0.64751 ریال2:59:07
0.64015 ریال2:58:07
0.64047 ریال2:56:06
0.64054 ریال2:53:07
0.64029 ریال2:52:06
0.6402 ریال2:49:07
0.64011 ریال2:45:09
0.63985 ریال2:32:03
0.64002 ریال2:29:07
0.64039 ریال2:27:07
0.64042 ریال2:25:04
0.64044 ریال2:23:07
0.64023 ریال2:21:06
0.64038 ریال2:18:02
0.64136 ریال2:17:07
0.64127 ریال2:14:03
0.64148 ریال2:12:02
0.64181 ریال2:08:06
0.64179 ریال2:07:07
0.64177 ریال2:05:08
0.64172 ریال2:03:08
0.6413 ریال2:01:07
0.64167 ریال1:58:03
0.64185 ریال1:57:07
0.64212 ریال1:56:03
0.64368 ریال1:54:07
0.6402 ریال1:52:07
0.6413 ریال1:50:08
0.63922 ریال1:48:07
0.63912 ریال1:46:07
0.63898 ریال1:44:07
0.639 ریال1:43:07
0.63861 ریال1:41:07
0.63857 ریال1:40:08
0.63861 ریال1:39:07
0.63865 ریال1:37:02
0.63768 ریال1:36:07
0.63751 ریال1:34:07
0.63789 ریال1:32:06
0.63976 ریال1:30:10
0.63927 ریال1:29:06
0.63971 ریال1:28:07
0.63959 ریال1:27:02
0.64031 ریال1:25:08
0.64202 ریال1:24:07
0.64227 ریال1:22:07
0.64413 ریال1:21:07
0.64477 ریال1:20:04
0.64508 ریال1:18:07
0.64193 ریال1:17:07
0.64148 ریال1:16:07
0.64025 ریال1:15:04
0.64047 ریال1:13:07
0.64053 ریال1:12:06
0.64062 ریال1:10:08
0.64068 ریال1:09:06
0.64076 ریال1:08:02
0.64046 ریال1:07:06
0.64099 ریال1:05:08
0.64051 ریال1:03:06
0.64035 ریال1:01:07
0.64208 ریال1:00:11
0.64258 ریال0:59:06
0.64224 ریال0:58:03
0.64233 ریال0:56:06
0.64295 ریال0:54:06
0.6431 ریال0:53:02
0.64321 ریال0:52:06
0.64351 ریال0:50:04
0.6433 ریال0:49:07
0.64898 ریال0:25:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات