کالایاب
شاخص یاب

کومودو / Komodo

  • نرخ فعلی:1.05807
  • بالاترین قیمت روز:1.05807
  • پایین ترین قیمت روز:1.05031
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.05755
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۰۶:۰۷
  • نرخ روز گذشته:1.05883
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک کومودو / Komodo در روز جاری

نمودار کندل استیک کومودو / Komodo در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.05807 ریال4:06:07
1.05509 ریال4:00:12
1.05483 ریال3:54:06
1.05477 ریال3:47:07
1.05501 ریال3:39:07
1.05541 ریال3:32:07
1.05373 ریال3:20:08
1.05355 ریال3:15:08
1.05394 ریال3:09:07
1.05588 ریال3:03:07
1.05655 ریال2:58:07
1.05663 ریال2:53:06
1.05449 ریال2:49:07
1.05314 ریال2:43:07
1.05308 ریال2:38:07
1.05481 ریال2:32:07
1.05419 ریال2:28:03
1.05377 ریال2:24:06
1.05341 ریال2:19:07
1.05031 ریال2:12:07
1.05049 ریال2:05:08
1.05113 ریال2:01:08
1.05101 ریال1:58:07
1.05081 ریال1:52:06
1.05128 ریال1:42:03
1.05125 ریال1:38:07
1.05357 ریال1:33:07
1.05116 ریال1:30:10
1.0514 ریال1:25:08
1.05273 ریال1:20:09
1.05307 ریال1:16:07
1.05204 ریال1:10:09
1.05108 ریال1:04:07
1.05309 ریال1:00:13
1.0565 ریال0:52:07
1.05693 ریال0:46:07
1.05776 ریال0:40:09
1.05789 ریال0:34:07
1.0576 ریال0:30:10
1.05759 ریال0:26:07
1.05755 ریال0:21:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات