شاخص یاب

کو کوین شیرز / KuCoin Shares

  • نرخ فعلی:0.47
  • بالاترین قیمت روز:0.472
  • پایین ترین قیمت روز:0.46785
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.46785
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۰۷:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.4939
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0239

نمودار کندل استیک کو کوین شیرز / KuCoin Shares در روز جاری

نمودار کندل استیک کو کوین شیرز / KuCoin Shares در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.47 ریال6:07:07
0.4705 ریال5:29:08
0.4704 ریال5:14:07
0.472 ریال5:13:03
0.4705 ریال5:12:03
0.472 ریال1:54:06
0.4681 ریال1:52:06
0.46813 ریال1:44:07
0.4681 ریال1:29:07
0.46813 ریال1:26:07
0.4681 ریال1:24:07
0.46813 ریال1:21:07
0.4681 ریال1:11:07
0.46813 ریال1:08:07
0.4681 ریال1:03:06
0.472 ریال0:53:06
0.4714 ریال0:40:08
0.46785 ریال0:12:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات