کالایاب
شاخص یاب

لیسک / Lisk

  • نرخ فعلی:1.5633
  • بالاترین قیمت روز:1.5861
  • پایین ترین قیمت روز:1.5143
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5227
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۲۸:۰۳
  • نرخ روز گذشته:1.5175
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0458

نمودار کندل استیک لیسک / Lisk در روز جاری

نمودار کندل استیک لیسک / Lisk در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5633 ریال11:28:03
1.5818 ریال11:23:07
1.5861 ریال11:13:07
1.5796 ریال11:10:04
1.5601 ریال11:06:07
1.5536 ریال10:55:04
1.5521 ریال9:33:07
1.5563 ریال9:31:08
1.5596 ریال9:08:06
1.5597 ریال8:56:07
1.5513 ریال8:46:07
1.5573 ریال8:44:06
1.5551 ریال8:34:08
1.5563 ریال8:30:10
1.5585 ریال8:11:07
1.5586 ریال7:56:06
1.5534 ریال7:46:07
1.5578 ریال7:44:02
1.5542 ریال7:43:07
1.5607 ریال7:30:10
1.558 ریال7:14:07
1.5515 ریال7:12:03
1.5554 ریال6:48:06
1.5522 ریال6:32:07
1.5579 ریال6:30:05
1.5513 ریال6:28:06
1.5445 ریال6:16:02
1.549 ریال6:13:07
1.5524 ریال5:46:07
1.5525 ریال5:30:12
1.5486 ریال5:20:09
1.5487 ریال5:18:07
1.5557 ریال5:16:07
1.5488 ریال4:59:07
1.5349 ریال4:53:02
1.5403 ریال4:46:07
1.5366 ریال4:36:07
1.5365 ریال4:32:07
1.5328 ریال4:30:10
1.5369 ریال3:55:08
1.5385 ریال3:54:06
1.5316 ریال3:44:07
1.5343 ریال3:36:07
1.5344 ریال3:32:08
1.5235 ریال3:28:06
1.5218 ریال3:22:07
1.5245 ریال2:52:06
1.5226 ریال2:44:06
1.5154 ریال2:31:08
1.5155 ریال2:28:06
1.5143 ریال2:06:03
1.5165 ریال1:46:07
1.515 ریال1:33:02
1.5148 ریال0:54:07
1.5149 ریال0:35:08
1.5154 ریال0:33:07
1.5227 ریال0:09:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات