شاخص یاب

لیسک / Lisk

  • نرخ فعلی:1.6854
  • بالاترین قیمت روز:1.6906
  • پایین ترین قیمت روز:1.5821
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.6448
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۵۳:۰۶
  • نرخ روز گذشته:1.6503
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0351

نمودار کندل استیک لیسک / Lisk در روز جاری

نمودار کندل استیک لیسک / Lisk در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.6854 ریال4:53:06
1.6233 ریال4:52:04
1.5821 ریال4:49:07
1.6119 ریال4:45:09
1.6417 ریال4:30:10
1.6331 ریال4:26:03
1.6329 ریال4:23:07
1.6327 ریال4:12:06
1.6337 ریال3:47:07
1.6333 ریال3:08:03
1.631 ریال2:31:07
1.6351 ریال2:06:07
1.6365 ریال2:05:07
1.6385 ریال1:54:03
1.6393 ریال1:48:03
1.6424 ریال1:46:05
1.6732 ریال1:21:02
1.673 ریال1:19:06
1.6717 ریال1:18:05
1.6704 ریال0:44:05
1.6702 ریال0:43:02
1.6698 ریال0:40:07
1.6702 ریال0:39:06
1.6906 ریال0:31:02
1.6355 ریال0:28:05
1.6508 ریال0:19:05
1.6448 ریال0:06:02
نظرات