کالایاب
شاخص یاب

لایت کوین / Litecoin

  • نرخ فعلی:60.165
  • بالاترین قیمت روز:60.683
  • پایین ترین قیمت روز:59.716
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.79%
  • نرخ بازگشایی بازار:60.082
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۲:۰۸
  • نرخ روز گذشته:60.077
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.088

نمودار کندل استیک لایت کوین / Litecoin در روز جاری

نمودار کندل استیک لایت کوین / Litecoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
60.165 ریال11:32:08
60.213 ریال11:30:10
60.223 ریال11:28:03
60.199 ریال11:27:07
60.16 ریال11:25:08
60.157 ریال11:23:07
60.24 ریال11:21:07
60.242 ریال11:19:07
60.288 ریال11:16:06
60.283 ریال11:15:08
60.265 ریال11:13:07
60.258 ریال11:12:03
60.257 ریال11:10:04
60.284 ریال11:09:07
60.225 ریال11:06:07
60.216 ریال11:03:03
60.275 ریال11:00:12
60.232 ریال10:59:02
60.165 ریال10:57:07
60.149 ریال10:55:04
60.186 ریال10:54:07
60.116 ریال10:52:07
60.051 ریال10:49:07
60.022 ریال10:47:07
60.013 ریال10:45:08
59.941 ریال10:42:07
59.929 ریال10:40:04
59.909 ریال10:39:07
59.906 ریال10:37:07
59.923 ریال10:35:09
59.938 ریال10:33:07
59.922 ریال10:31:08
59.947 ریال10:29:06
59.938 ریال10:27:07
59.941 ریال10:22:06
59.991 ریال10:20:07
60.003 ریال10:19:07
60.048 ریال10:17:02
60.044 ریال10:15:08
60.048 ریال10:13:07
60.038 ریال10:10:09
60.053 ریال10:09:07
60.039 ریال10:06:07
60.075 ریال10:04:07
60.068 ریال10:00:11
60.078 ریال9:59:06
60.072 ریال9:57:07
60.119 ریال9:54:07
60.126 ریال9:53:07
60.042 ریال9:51:07
60.048 ریال9:49:07
60.044 ریال9:47:06
60.062 ریال9:45:08
60.03 ریال9:43:03
59.944 ریال9:42:07
59.966 ریال9:39:06
59.931 ریال9:37:06
59.916 ریال9:36:03
59.897 ریال9:35:08
59.856 ریال9:31:08
59.877 ریال9:28:07
59.889 ریال9:27:07
59.787 ریال9:21:07
59.734 ریال9:19:06
59.735 ریال9:16:06
59.744 ریال9:15:03
59.736 ریال9:14:07
59.731 ریال9:12:03
59.747 ریال9:10:09
59.729 ریال9:08:06
59.716 ریال9:05:08
59.749 ریال9:03:06
59.769 ریال8:59:06
59.783 ریال8:58:07
59.858 ریال8:56:07
59.855 ریال8:53:06
59.869 ریال8:52:07
59.84 ریال8:50:09
59.788 ریال8:48:07
59.753 ریال8:46:07
59.729 ریال8:44:06
59.744 ریال8:42:07
59.793 ریال8:40:04
59.791 ریال8:39:06
59.788 ریال8:37:02
59.82 ریال8:36:07
59.887 ریال8:34:08
59.875 ریال8:30:09
59.909 ریال8:28:02
59.986 ریال8:26:06
59.983 ریال8:22:07
59.989 ریال8:19:06
59.946 ریال8:17:07
59.824 ریال8:14:07
59.778 ریال8:11:07
59.84 ریال8:07:06
59.835 ریال8:04:07
59.86 ریال8:01:03
59.837 ریال8:00:10
59.867 ریال7:58:07
59.887 ریال7:56:06
59.872 ریال7:54:07
59.847 ریال7:52:06
59.934 ریال7:50:09
59.945 ریال7:48:07
59.937 ریال7:46:06
59.958 ریال7:44:02
59.979 ریال7:43:07
59.95 ریال7:41:07
59.982 ریال7:39:07
59.98 ریال7:37:07
60.011 ریال7:35:03
60.04 ریال7:33:08
60.05 ریال7:30:10
60.058 ریال7:28:07
60.074 ریال7:27:07
60.091 ریال7:25:03
60.09 ریال7:23:07
60.142 ریال7:21:07
60.139 ریال7:19:07
60.115 ریال7:17:07
60.142 ریال7:14:07
60.144 ریال7:13:07
60.119 ریال7:09:07
60.154 ریال7:08:07
60.156 ریال7:06:07
60.147 ریال7:04:08
60.141 ریال7:01:08
60.107 ریال6:59:06
60.109 ریال6:57:02
60.116 ریال6:55:07
60.11 ریال6:53:07
60.098 ریال6:52:07
60.053 ریال6:50:08
60.047 ریال6:48:06
60.032 ریال6:46:06
60.013 ریال6:43:07
60.011 ریال6:40:09
59.998 ریال6:39:02
60.011 ریال6:36:06
60.018 ریال6:34:07
60.059 ریال6:32:07
60.062 ریال6:30:05
60.067 ریال6:29:06
60.044 ریال6:28:06
60.082 ریال6:26:07
60.117 ریال6:23:07
60.159 ریال6:21:07
60.149 ریال6:19:02
60.131 ریال6:18:07
60.137 ریال6:16:02
60.147 ریال6:14:07
60.16 ریال6:13:07
60.162 ریال6:11:06
60.199 ریال6:09:07
60.183 ریال6:05:08
60.189 ریال6:02:07
60.183 ریال6:00:15
60.189 ریال5:58:08
60.21 ریال5:56:06
60.218 ریال5:54:07
60.203 ریال5:52:07
60.196 ریال5:50:10
60.235 ریال5:48:07
60.227 ریال5:46:07
60.273 ریال5:44:08
60.29 ریال5:42:07
60.256 ریال5:39:08
60.304 ریال5:38:07
60.29 ریال5:36:11
60.279 ریال5:34:07
60.29 ریال5:32:07
60.268 ریال5:30:11
60.294 ریال5:27:07
60.253 ریال5:26:07
60.216 ریال5:24:07
60.169 ریال5:22:08
60.182 ریال5:20:09
60.175 ریال5:18:07
60.163 ریال5:16:07
60.172 ریال5:14:07
60.171 ریال5:12:09
60.183 ریال5:10:09
60.133 ریال5:09:07
60.103 ریال5:06:07
59.998 ریال5:03:07
60.083 ریال4:59:06
60.126 ریال4:58:07
60.18 ریال4:57:07
60.215 ریال4:55:08
60.245 ریال4:54:03
60.252 ریال4:53:02
60.272 ریال4:52:03
60.262 ریال4:50:09
60.286 ریال4:48:07
60.316 ریال4:46:07
60.319 ریال4:44:07
60.359 ریال4:42:07
60.402 ریال4:40:04
60.433 ریال4:39:03
60.494 ریال4:38:07
60.505 ریال4:36:07
60.478 ریال4:33:03
60.458 ریال4:32:07
60.461 ریال4:30:10
60.441 ریال4:28:07
60.464 ریال4:25:08
60.529 ریال4:22:07
60.517 ریال4:19:07
60.536 ریال4:17:06
60.534 ریال4:15:04
60.552 ریال4:14:08
60.524 ریال4:12:06
60.589 ریال4:08:07
60.551 ریال4:04:07
60.558 ریال4:01:03
60.578 ریال4:00:13
60.57 ریال3:59:07
60.585 ریال3:58:02
60.608 ریال3:57:06
60.568 ریال3:56:07
60.575 ریال3:55:08
60.683 ریال3:54:06
60.672 ریال3:53:07
60.666 ریال3:52:07
60.475 ریال3:49:07
60.457 ریال3:46:07
60.456 ریال3:44:07
60.437 ریال3:42:07
60.42 ریال3:40:09
60.399 ریال3:39:07
60.407 ریال3:38:07
60.401 ریال3:37:06
60.397 ریال3:36:07
60.416 ریال3:35:08
60.429 ریال3:34:03
60.461 ریال3:32:08
60.422 ریال3:30:10
60.444 ریال3:28:06
60.382 ریال3:26:06
60.37 ریال3:24:06
60.374 ریال3:22:07
60.377 ریال3:20:08
60.373 ریال3:18:02
60.325 ریال3:17:07
60.321 ریال3:13:03
60.338 ریال3:12:07
60.36 ریال3:10:09
60.324 ریال3:08:03
60.288 ریال3:07:07
60.331 ریال3:05:08
60.432 ریال3:03:07
60.43 ریال3:00:13
60.363 ریال2:59:02
60.292 ریال2:58:07
60.299 ریال2:57:07
60.278 ریال2:56:07
60.256 ریال2:55:08
60.261 ریال2:54:07
60.283 ریال2:53:06
60.191 ریال2:52:06
60.2 ریال2:51:07
60.21 ریال2:49:07
60.227 ریال2:46:06
60.259 ریال2:45:04
60.275 ریال2:44:06
60.357 ریال2:42:07
60.31 ریال2:40:09
60.34 ریال2:38:07
60.377 ریال2:36:07
60.379 ریال2:34:07
60.438 ریال2:33:07
60.469 ریال2:31:08
60.464 ریال2:30:11
60.453 ریال2:28:06
60.488 ریال2:26:03
60.512 ریال2:25:08
60.492 ریال2:23:07
60.473 ریال2:21:06
60.47 ریال2:19:06
60.452 ریال2:17:02
60.472 ریال2:16:07
60.424 ریال2:14:07
60.476 ریال2:12:07
60.533 ریال2:11:07
60.494 ریال2:10:08
60.641 ریال2:08:07
60.338 ریال2:06:03
60.265 ریال2:04:07
60.258 ریال2:01:09
60.219 ریال2:00:12
60.212 ریال1:59:02
60.23 ریال1:58:07
60.228 ریال1:57:06
60.209 ریال1:56:07
60.229 ریال1:55:08
60.25 ریال1:54:03
60.249 ریال1:53:06
60.253 ریال1:52:07
60.246 ریال1:51:06
60.235 ریال1:50:09
60.219 ریال1:48:07
60.162 ریال1:46:07
60.126 ریال1:44:07
60.127 ریال1:42:03
60.113 ریال1:40:08
60.12 ریال1:39:07
60.109 ریال1:36:07
60.069 ریال1:35:08
60.061 ریال1:34:03
60.054 ریال1:33:02
60.05 ریال1:31:08
60.063 ریال1:30:10
60.06 ریال1:28:07
60.069 ریال1:27:07
60.068 ریال1:25:03
60.081 ریال1:24:07
60.052 ریال1:22:07
60.05 ریال1:20:09
60.065 ریال1:18:02
60.064 ریال1:17:06
60.05 ریال1:15:04
60.044 ریال1:13:06
60.039 ریال1:12:07
60.026 ریال1:11:07
60.049 ریال1:10:09
60.064 ریال1:09:07
60.056 ریال1:08:07
60.051 ریال1:07:03
60.077 ریال1:05:08
60.079 ریال1:03:02
60.076 ریال1:02:03
60.072 ریال0:59:06
60.071 ریال0:58:07
60.105 ریال0:57:06
60.101 ریال0:56:07
60.117 ریال0:55:08
60.111 ریال0:54:07
60.109 ریال0:53:06
60.107 ریال0:52:07
60.102 ریال0:51:03
60.112 ریال0:50:08
60.121 ریال0:48:06
60.118 ریال0:45:08
60.117 ریال0:43:07
60.106 ریال0:41:06
60.104 ریال0:39:06
60.11 ریال0:37:07
60.119 ریال0:35:08
60.122 ریال0:33:07
60.084 ریال0:30:10
60.069 ریال0:27:07
60.067 ریال0:25:08
60.111 ریال0:23:07
60.103 ریال0:20:09
60.08 ریال0:18:07
60.13 ریال0:14:06
60.125 ریال0:12:07
60.101 ریال0:09:07
60.082 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات