شاخص یاب

لوپرینگ / Loopring

  • نرخ فعلی:0.06466
  • بالاترین قیمت روز:0.06592
  • پایین ترین قیمت روز:0.06045
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.06091
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۰:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.06063
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.004

نمودار کندل استیک لوپرینگ / Loopring در روز جاری

نمودار کندل استیک لوپرینگ / Loopring در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.06466 ریال4:30:11
0.06378 ریال4:27:08
0.06372 ریال4:26:08
0.06362 ریال4:24:08
0.06366 ریال4:22:08
0.06358 ریال4:19:08
0.06362 ریال4:18:03
0.0635 ریال4:14:07
0.06338 ریال4:13:04
0.06299 ریال4:12:08
0.06262 ریال4:11:04
0.06287 ریال4:09:04
0.06271 ریال4:08:08
0.06248 ریال4:07:08
0.06274 ریال4:05:09
0.0627 ریال4:04:03
0.06271 ریال4:01:08
0.0632 ریال4:00:11
0.06354 ریال3:59:07
0.06353 ریال3:58:08
0.06333 ریال3:57:07
0.06338 ریال3:56:07
0.06345 ریال3:55:09
0.064 ریال3:54:07
0.06388 ریال3:53:08
0.06356 ریال3:52:08
0.06374 ریال3:50:09
0.06358 ریال3:47:04
0.06339 ریال3:46:07
0.06271 ریال3:45:09
0.06255 ریال3:43:07
0.06247 ریال3:42:07
0.06206 ریال3:39:08
0.06207 ریال3:38:06
0.06231 ریال3:37:07
0.06253 ریال3:33:03
0.06208 ریال3:31:08
0.06176 ریال3:29:07
0.0618 ریال3:27:07
0.06186 ریال3:23:07
0.06166 ریال3:22:07
0.06142 ریال3:21:07
0.06143 ریال3:20:09
0.06167 ریال3:18:07
0.06174 ریال3:17:06
0.06192 ریال3:14:07
0.06196 ریال3:13:06
0.06197 ریال3:12:07
0.06214 ریال3:10:09
0.06223 ریال3:09:07
0.06198 ریال3:08:03
0.06206 ریال3:07:07
0.06208 ریال3:04:07
0.0632 ریال2:57:07
0.06358 ریال2:56:06
0.06386 ریال2:55:08
0.06392 ریال2:54:07
0.0644 ریال2:53:03
0.06453 ریال2:51:07
0.06494 ریال2:49:07
0.06502 ریال2:48:09
0.06494 ریال2:45:08
0.0646 ریال2:44:03
0.06534 ریال2:43:03
0.06592 ریال2:42:03
0.06584 ریال2:41:07
0.06533 ریال2:40:04
0.06502 ریال2:39:07
0.06316 ریال2:38:06
0.06263 ریال2:36:07
0.06255 ریال2:34:07
0.06288 ریال2:33:07
0.06278 ریال2:30:10
0.06337 ریال2:29:07
0.06376 ریال2:28:02
0.06408 ریال2:27:06
0.06405 ریال2:26:02
0.06401 ریال2:25:08
0.06314 ریال2:24:07
0.06208 ریال2:23:02
0.06224 ریال2:21:06
0.06154 ریال2:20:08
0.06149 ریال2:18:07
0.06161 ریال2:16:03
0.0612 ریال2:09:07
0.06153 ریال2:08:03
0.06156 ریال2:07:07
0.06166 ریال2:01:05
0.06162 ریال1:56:03
0.0615 ریال1:53:06
0.06166 ریال1:44:03
0.0612 ریال1:41:02
0.06097 ریال1:31:07
0.06109 ریال1:25:08
0.06093 ریال1:24:06
0.06097 ریال1:23:06
0.06101 ریال0:58:06
0.06077 ریال0:57:06
0.06071 ریال0:53:06
0.06045 ریال0:44:06
0.06067 ریال0:43:02
0.06047 ریال0:42:06
0.06081 ریال0:30:09
0.06074 ریال0:12:06
0.06091 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات