کالایاب
شاخص یاب

لوپرینگ / Loopring

  • نرخ فعلی:0.0574
  • بالاترین قیمت روز:0.05932
  • پایین ترین قیمت روز:0.05651
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.05909
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۲۷:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.05899
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.77%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0016

نمودار کندل استیک لوپرینگ / Loopring در روز جاری

نمودار کندل استیک لوپرینگ / Loopring در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0574 ریال19:27:08
0.05721 ریال19:15:10
0.0572 ریال19:14:08
0.05721 ریال19:13:09
0.0572 ریال19:12:03
0.057 ریال19:11:08
0.05701 ریال19:10:11
0.057 ریال19:01:05
0.05701 ریال18:53:09
0.0569 ریال18:33:03
0.05692 ریال18:32:09
0.0566 ریال18:24:08
0.05661 ریال18:22:03
0.0567 ریال18:19:07
0.0566 ریال18:17:08
0.0567 ریال18:10:11
0.05689 ریال18:09:03
0.0569 ریال18:04:08
0.05651 ریال18:03:08
0.05701 ریال18:01:10
0.0573 ریال17:55:09
0.05759 ریال17:53:09
0.05701 ریال17:51:08
0.0573 ریال17:49:09
0.05701 ریال17:48:08
0.0574 ریال17:47:03
0.0573 ریال17:46:03
0.05691 ریال17:45:06
0.05711 ریال17:43:08
0.0572 ریال17:31:11
0.05731 ریال17:29:08
0.05741 ریال17:28:03
0.05731 ریال17:25:11
0.05721 ریال17:24:09
0.05731 ریال17:16:03
0.0577 ریال17:12:03
0.05773 ریال17:09:09
0.05772 ریال17:07:08
0.0577 ریال16:31:09
0.05751 ریال16:25:10
0.0576 ریال16:22:08
0.05751 ریال16:20:11
0.0577 ریال16:19:08
0.05751 ریال16:16:03
0.0575 ریال16:09:24
0.05789 ریال14:16:07
0.05809 ریال14:02:08
0.05789 ریال14:00:16
0.0578 ریال13:38:03
0.0577 ریال13:31:09
0.0578 ریال13:28:08
0.05819 ریال13:20:11
0.0578 ریال13:18:08
0.0577 ریال12:55:05
0.05799 ریال12:50:13
0.0578 ریال12:42:09
0.0577 ریال12:04:10
0.0578 ریال11:54:08
0.05781 ریال11:52:08
0.0578 ریال11:33:10
0.0579 ریال11:30:15
0.05781 ریال11:29:08
0.0579 ریال11:28:08
0.0578 ریال11:25:05
0.0582 ریال11:22:08
0.05821 ریال11:20:11
0.0582 ریال11:18:03
0.0579 ریال11:13:08
0.05829 ریال11:10:11
0.05849 ریال11:08:08
0.058 ریال11:06:07
0.0586 ریال11:02:03
0.0585 ریال11:01:13
0.0584 ریال10:59:07
0.05839 ریال10:57:08
0.058 ریال10:56:08
0.05829 ریال10:55:10
0.0582 ریال10:48:08
0.05839 ریال10:46:07
0.05859 ریال10:43:08
0.05829 ریال10:07:09
0.05791 ریال9:58:08
0.058 ریال9:54:08
0.0581 ریال9:53:08
0.05791 ریال9:50:11
0.059 ریال9:46:08
0.05899 ریال9:45:10
0.0588 ریال9:30:14
0.05899 ریال9:28:09
0.0589 ریال9:26:03
0.05909 ریال8:48:07
0.05851 ریال8:29:08
0.05861 ریال8:24:07
0.0589 ریال8:18:08
0.05919 ریال8:10:05
0.0592 ریال8:07:03
0.05882 ریال7:52:07
0.05884 ریال7:29:08
0.0588 ریال7:10:10
0.05881 ریال6:58:07
0.0593 ریال6:41:07
0.05932 ریال6:40:09
0.05893 ریال6:38:08
0.05901 ریال6:35:45
0.05904 ریال6:31:06
0.05904 ریال6:30:43
0.059 ریال6:23:07
0.05903 ریال6:20:16
0.05923 ریال6:18:06
0.05912 ریال6:11:10
0.05874 ریال6:09:08
0.05922 ریال6:07:08
0.05902 ریال6:05:04
0.05862 ریال6:04:08
0.05861 ریال5:59:03
0.05862 ریال5:56:08
0.05883 ریال5:54:07
0.0589 ریال5:53:08
0.05891 ریال5:51:07
0.05859 ریال5:49:08
0.05861 ریال5:39:07
0.0588 ریال5:34:08
0.05851 ریال5:30:05
0.05841 ریال5:29:08
0.05861 ریال5:11:07
0.05871 ریال5:06:07
0.05861 ریال4:34:07
0.05881 ریال4:24:08
0.05859 ریال4:23:07
0.05869 ریال3:39:08
0.05859 ریال3:37:07
0.05899 ریال3:10:09
0.0587 ریال2:58:07
0.0586 ریال2:56:07
0.05858 ریال2:54:07
0.05839 ریال2:43:07
0.0582 ریال2:33:08
0.0581 ریال2:09:03
0.05829 ریال1:36:07
0.05839 ریال1:30:11
0.0582 ریال1:29:07
0.0587 ریال0:55:08
0.05881 ریال0:36:08
0.0588 ریال0:34:07
0.05909 ریال0:04:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات