کالایاب
شاخص یاب

مید سیف کوین / MaidSafeCoin

  • نرخ فعلی:0.12774
  • بالاترین قیمت روز:0.12826
  • پایین ترین قیمت روز:0.12734
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.12734
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۲۵:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.12765
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک مید سیف کوین / MaidSafeCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک مید سیف کوین / MaidSafeCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.12774 ریال4:25:08
0.12789 ریال4:21:07
0.12768 ریال4:15:08
0.12764 ریال4:06:07
0.12765 ریال4:00:12
0.12763 ریال3:54:06
0.12784 ریال3:47:07
0.12763 ریال3:39:07
0.12761 ریال3:32:07
0.12763 ریال3:20:08
0.12786 ریال3:15:08
0.12826 ریال3:09:07
0.12782 ریال2:58:07
0.12781 ریال2:53:06
0.12789 ریال2:49:07
0.12766 ریال2:43:07
0.12792 ریال2:38:07
0.12808 ریال2:32:07
0.12775 ریال2:28:03
0.12761 ریال2:24:07
0.12751 ریال2:19:07
0.12765 ریال2:12:07
0.12746 ریال2:05:08
0.12744 ریال2:01:08
0.12753 ریال1:58:07
0.12802 ریال1:52:06
0.12761 ریال1:46:07
0.12758 ریال1:42:03
0.12746 ریال1:38:07
0.12755 ریال1:33:07
0.12747 ریال1:30:10
0.12744 ریال1:20:09
0.12758 ریال1:16:07
0.12746 ریال1:10:09
0.1276 ریال1:04:07
0.12761 ریال1:00:13
0.1277 ریال0:52:07
0.12764 ریال0:46:07
0.12773 ریال0:40:09
0.12753 ریال0:34:07
0.12734 ریال0:21:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات