شاخص یاب

Mithril

  • نرخ فعلی:0.0528
  • بالاترین قیمت روز:0.0546
  • پایین ترین قیمت روز:0.0518
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0518
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.0529
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک Mithril در روز جاری

نمودار کندل استیک Mithril در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0528 ریال6:16:10
0.0538 ریال5:25:09
0.0544 ریال5:20:09
0.0535 ریال5:07:07
0.0531 ریال5:03:08
0.053 ریال4:26:07
0.0532 ریال4:24:07
0.053 ریال4:21:07
0.0532 ریال4:18:07
0.0537 ریال4:10:08
0.054 ریال3:55:08
0.0543 ریال3:50:09
0.0536 ریال3:26:06
0.0546 ریال3:23:07
0.0543 ریال3:18:07
0.0533 ریال3:16:06
0.0543 ریال3:15:07
0.0533 ریال3:13:07
0.0529 ریال3:03:07
0.0534 ریال3:01:07
0.0529 ریال3:00:10
0.0534 ریال2:58:07
0.0527 ریال2:56:06
0.0526 ریال2:55:07
0.0527 ریال2:51:06
0.0526 ریال2:31:07
0.053 ریال2:05:08
0.0526 ریال2:03:08
0.0525 ریال1:59:07
0.0524 ریال1:56:07
0.0525 ریال1:54:06
0.0524 ریال1:39:06
0.0523 ریال1:37:08
0.0524 ریال1:36:07
0.0523 ریال1:34:07
0.0521 ریال1:30:09
0.0523 ریال1:29:07
0.0521 ریال1:19:07
0.052 ریال1:18:06
0.0521 ریال1:14:07
0.052 ریال1:13:07
0.0521 ریال0:58:07
0.0523 ریال0:56:06
0.0521 ریال0:54:07
0.0522 ریال0:53:06
0.0521 ریال0:49:07
0.0519 ریال0:44:07
0.0518 ریال0:43:07
0.0521 ریال0:41:07
0.0518 ریال0:40:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات