کالایاب
شاخص یاب

Mithril

  • نرخ فعلی:0.0416
  • بالاترین قیمت روز:0.0425
  • پایین ترین قیمت روز:0.041
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0413
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۱:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.0417
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک Mithril در روز جاری

نمودار کندل استیک Mithril در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0416 ریال11:01:13
0.0417 ریال11:00:17
0.0416 ریال10:58:08
0.0421 ریال10:55:10
0.042 ریال10:52:07
0.0423 ریال10:51:08
0.0422 ریال10:49:08
0.042 ریال10:48:08
0.0423 ریال10:46:07
0.0422 ریال10:44:06
0.0423 ریال10:43:08
0.042 ریال10:37:08
0.0421 ریال10:35:10
0.042 ریال10:34:09
0.0422 ریال10:11:08
0.0421 ریال10:08:08
0.0422 ریال10:07:09
0.0421 ریال10:03:08
0.042 ریال10:00:16
0.0419 ریال9:58:08
0.042 ریال9:54:08
0.0419 ریال9:53:08
0.042 ریال9:50:11
0.0419 ریال9:46:08
0.042 ریال9:45:10
0.0418 ریال9:35:11
0.0416 ریال9:28:09
0.0417 ریال9:23:08
0.0419 ریال9:19:08
0.0417 ریال9:14:08
0.0418 ریال9:08:08
0.0415 ریال9:00:14
0.0414 ریال8:59:08
0.0419 ریال8:57:08
0.042 ریال8:55:09
0.0417 ریال8:53:08
0.0419 ریال8:52:08
0.0417 ریال8:49:08
0.0419 ریال8:48:08
0.0421 ریال8:47:07
0.0419 ریال8:45:10
0.0421 ریال8:41:07
0.042 ریال8:38:08
0.0421 ریال8:37:08
0.042 ریال8:36:08
0.0418 ریال8:34:09
0.0421 ریال8:32:09
0.042 ریال8:23:08
0.0421 ریال8:14:07
0.042 ریال8:09:08
0.0421 ریال7:56:08
0.042 ریال7:51:08
0.0422 ریال7:41:08
0.0423 ریال7:34:08
0.0421 ریال7:20:11
0.042 ریال6:59:07
0.0418 ریال6:57:07
0.042 ریال6:55:09
0.0421 ریال6:52:07
0.042 ریال6:47:07
0.0424 ریال6:41:07
0.0423 ریال6:40:09
0.0422 ریال6:38:08
0.0423 ریال6:35:48
0.0425 ریال6:34:39
0.0425 ریال6:34:24
0.0422 ریال6:26:15
0.0422 ریال6:26:14
0.042 ریال6:14:08
0.0421 ریال6:07:08
0.042 ریال5:58:08
0.0422 ریال5:49:09
0.0421 ریال5:34:08
0.0423 ریال5:21:07
0.0421 ریال5:08:07
0.0422 ریال4:58:08
0.0424 ریال4:51:07
0.0421 ریال4:48:08
0.0422 ریال4:47:07
0.0423 ریال4:46:07
0.0419 ریال4:43:07
0.0423 ریال4:42:07
0.0419 ریال4:38:07
0.042 ریال4:16:07
0.0419 ریال4:14:08
0.0417 ریال4:10:10
0.0418 ریال4:05:09
0.042 ریال3:54:08
0.0418 ریال3:49:07
0.042 ریال3:35:09
0.0422 ریال3:34:07
0.0421 ریال3:31:08
0.0422 ریال3:18:07
0.0421 ریال3:14:07
0.042 ریال3:11:07
0.0421 ریال3:10:09
0.042 ریال3:07:07
0.0417 ریال3:01:09
0.0418 ریال2:58:07
0.0416 ریال2:56:07
0.0418 ریال2:55:08
0.0416 ریال2:47:07
0.0415 ریال2:46:07
0.0414 ریال2:42:07
0.0417 ریال2:41:07
0.0414 ریال2:40:09
0.0416 ریال2:38:07
0.0413 ریال2:37:07
0.0416 ریال2:36:08
0.0413 ریال2:34:07
0.0415 ریال2:33:08
0.0414 ریال2:31:08
0.0415 ریال2:27:07
0.0413 ریال2:26:07
0.0414 ریال2:24:07
0.0415 ریال2:22:07
0.0413 ریال2:19:07
0.0416 ریال2:17:07
0.0414 ریال2:16:07
0.0416 ریال2:12:07
0.0417 ریال1:48:07
0.0416 ریال1:43:07
0.0417 ریال1:41:07
0.0416 ریال1:40:09
0.0417 ریال1:33:07
0.0411 ریال1:15:09
0.041 ریال1:09:07
0.0411 ریال1:05:21
0.041 ریال1:03:08
0.0413 ریال0:59:07
0.041 ریال0:58:07
0.0413 ریال0:57:07
0.041 ریال0:52:07
0.0416 ریال0:44:08
0.0418 ریال0:35:09
0.0417 ریال0:34:07
0.0418 ریال0:29:07
0.0416 ریال0:26:07
0.0419 ریال0:18:07
0.0416 ریال0:13:08
0.0418 ریال0:11:08
0.0413 ریال0:06:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات