شاخص یاب

موناکو / Monaco

  • نرخ فعلی:2.2302
  • بالاترین قیمت روز:2.263
  • پایین ترین قیمت روز:2.2302
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.46%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.2539
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۶:۰۷
  • نرخ روز گذشته:2.2499
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.88%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0197

نمودار کندل استیک موناکو / Monaco در روز جاری

نمودار کندل استیک موناکو / Monaco در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.2302 ریال13:26:07
2.2386 ریال9:00:09
2.2542 ریال8:22:07
2.2552 ریال7:49:06
2.258 ریال7:48:07
2.2552 ریال7:47:07
2.258 ریال6:59:06
2.2493 ریال6:51:06
2.263 ریال6:50:10
2.2493 ریال6:48:07
2.263 ریال6:09:07
2.2628 ریال6:08:07
2.263 ریال6:07:06
2.2628 ریال5:50:10
2.2358 ریال5:48:07
2.2401 ریال5:33:08
2.2394 ریال5:27:07
2.2616 ریال5:26:06
2.2426 ریال5:23:07
2.2518 ریال5:22:06
2.2616 ریال5:21:07
2.2518 ریال4:46:07
2.2587 ریال4:45:07
2.2518 ریال4:43:07
2.2587 ریال4:21:07
2.2564 ریال4:07:06
2.2601 ریال3:42:07
2.2602 ریال2:40:08
2.2603 ریال2:22:03
2.2528 ریال2:15:08
2.2504 ریال2:00:11
2.2506 ریال1:57:06
2.2539 ریال1:56:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات