کالایاب
شاخص یاب

مونرو / Monero

  • نرخ فعلی:53.74
  • بالاترین قیمت روز:54.235
  • پایین ترین قیمت روز:53.436
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.24
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.21%
  • نرخ بازگشایی بازار:53.91
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۲:۰۸
  • نرخ روز گذشته:53.93
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.35%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.19

نمودار کندل استیک مونرو / Monero در روز جاری

نمودار کندل استیک مونرو / Monero در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
53.74 ریال11:32:08
53.73 ریال11:30:10
53.751 ریال11:28:03
53.735 ریال11:27:07
53.72 ریال11:25:08
53.66 ریال11:23:07
53.67 ریال11:19:07
53.63 ریال11:16:07
53.66 ریال11:12:03
53.67 ریال11:09:07
53.66 ریال11:06:07
53.65 ریال11:03:03
53.66 ریال11:00:12
53.639 ریال10:59:02
53.58 ریال10:57:07
53.57 ریال10:55:04
53.52 ریال10:54:07
53.51 ریال10:52:07
53.49 ریال10:47:07
53.47 ریال10:42:07
53.436 ریال10:40:05
53.46 ریال10:35:09
53.48 ریال10:33:07
53.466 ریال10:31:08
53.46 ریال10:29:07
53.45 ریال10:27:07
53.471 ریال10:25:08
53.47 ریال10:20:07
53.46 ریال10:19:07
53.47 ریال10:17:02
53.48 ریال10:15:08
53.47 ریال10:13:07
53.45 ریال10:10:09
53.47 ریال10:00:11
53.46 ریال9:57:07
53.47 ریال9:49:07
53.463 ریال9:47:06
53.504 ریال9:45:08
53.48 ریال9:43:03
53.49 ریال9:42:07
53.46 ریال9:35:08
53.45 ریال9:33:07
53.48 ریال9:31:08
53.45 ریال9:28:07
53.46 ریال9:24:07
53.47 ریال9:21:07
53.46 ریال9:19:06
53.458 ریال9:16:06
53.49 ریال9:15:03
53.59 ریال9:14:07
53.58 ریال9:10:09
53.57 ریال9:08:06
53.59 ریال9:05:08
53.60 ریال9:03:07
53.593 ریال8:59:06
53.58 ریال8:58:07
53.59 ریال8:50:09
53.599 ریال8:48:07
53.58 ریال8:46:07
53.57 ریال8:44:06
53.59 ریال8:42:07
53.60 ریال8:40:04
53.62 ریال8:39:06
53.63 ریال8:36:07
53.65 ریال8:24:07
53.66 ریال8:22:07
53.64 ریال8:19:06
53.61 ریال8:17:07
53.82 ریال8:14:07
53.84 ریال8:11:07
53.81 ریال8:07:07
53.83 ریال8:04:07
53.81 ریال8:01:03
53.82 ریال8:00:10
53.79 ریال7:58:07
53.82 ریال7:54:07
53.84 ریال7:52:06
53.818 ریال7:50:09
53.82 ریال7:46:07
53.81 ریال7:44:02
53.83 ریال7:43:07
53.84 ریال7:41:07
53.82 ریال7:39:07
53.84 ریال7:37:07
53.83 ریال7:35:03
53.85 ریال7:30:10
53.853 ریال7:28:07
53.61 ریال7:27:07
53.60 ریال7:25:03
53.61 ریال7:21:07
53.60 ریال7:14:07
53.61 ریال7:12:03
53.60 ریال7:10:08
53.61 ریال7:08:07
53.60 ریال7:04:08
53.71 ریال7:01:08
53.69 ریال6:59:06
53.70 ریال6:55:07
53.69 ریال6:52:07
53.68 ریال6:48:06
53.682 ریال6:46:06
53.65 ریال6:43:07
53.68 ریال6:40:09
53.66 ریال6:39:02
53.67 ریال6:38:07
53.65 ریال6:34:07
53.63 ریال6:30:05
53.64 ریال6:29:06
53.633 ریال6:28:06
53.52 ریال6:26:07
53.54 ریال6:19:02
53.53 ریال6:16:02
53.52 ریال6:14:07
53.526 ریال6:13:07
53.54 ریال6:09:07
53.55 ریال6:05:08
53.53 ریال6:02:07
53.54 ریال6:00:15
53.51 ریال5:58:08
53.52 ریال5:56:07
53.518 ریال5:54:07
53.53 ریال5:50:10
53.54 ریال5:48:07
53.53 ریال5:46:07
53.51 ریال5:44:08
53.52 ریال5:42:07
53.53 ریال5:38:07
53.51 ریال5:36:11
53.50 ریال5:34:07
53.51 ریال5:32:07
53.525 ریال5:30:11
53.54 ریال5:27:07
53.51 ریال5:24:08
53.65 ریال5:20:09
53.62 ریال5:14:07
53.63 ریال5:12:09
53.62 ریال5:11:07
53.621 ریال5:10:09
53.62 ریال5:06:07
53.65 ریال5:03:07
53.68 ریال4:58:07
53.72 ریال4:57:07
53.86 ریال4:55:08
53.87 ریال4:48:07
53.88 ریال4:44:07
53.94 ریال4:33:03
53.93 ریال4:30:10
53.92 ریال4:28:07
53.98 ریال4:25:08
53.99 ریال4:19:07
53.98 ریال4:12:06
53.99 ریال4:08:07
54.02 ریال4:00:13
54.015 ریال3:59:07
54.02 ریال3:57:06
54.04 ریال3:52:07
54.05 ریال3:49:07
54.04 ریال3:46:07
53.90 ریال3:44:07
53.92 ریال3:42:07
53.91 ریال3:39:07
53.911 ریال3:38:07
53.907 ریال3:37:06
53.92 ریال3:36:07
54.082 ریال3:35:08
54.09 ریال3:34:03
54.16 ریال3:32:08
54.15 ریال3:30:10
54.17 ریال3:28:06
54.177 ریال3:26:06
54.196 ریال3:24:06
54.123 ریال3:22:07
54.152 ریال3:20:08
54.15 ریال3:17:07
54.19 ریال3:15:08
54.20 ریال3:13:03
54.235 ریال3:12:07
54.23 ریال3:10:09
54.22 ریال3:08:03
54.21 ریال3:00:13
54.20 ریال2:59:03
54.19 ریال2:58:07
54.191 ریال2:57:08
54.17 ریال2:56:07
54.15 ریال2:55:08
54.16 ریال2:54:07
54.14 ریال2:53:06
54.16 ریال2:52:06
54.21 ریال2:51:07
54.20 ریال2:49:07
54.201 ریال2:46:07
54.16 ریال2:45:04
54.18 ریال2:36:07
54.182 ریال2:34:07
54.18 ریال2:33:07
54.22 ریال2:26:03
54.23 ریال2:21:06
54.21 ریال2:19:07
54.23 ریال2:17:02
54.22 ریال2:16:07
54.21 ریال2:14:07
54.196 ریال2:12:07
54.20 ریال2:11:07
54.195 ریال2:10:08
54.11 ریال2:08:07
54.02 ریال2:04:07
54.01 ریال2:01:09
54.02 ریال2:00:12
54.01 ریال1:57:06
54.02 ریال1:56:07
54.00 ریال1:55:08
54.02 ریال1:53:06
54.025 ریال1:52:07
54.019 ریال1:51:06
54.01 ریال1:48:07
54.002 ریال1:46:07
53.98 ریال1:44:07
53.951 ریال1:42:03
53.95 ریال1:40:08
53.96 ریال1:39:07
53.97 ریال1:36:07
53.96 ریال1:35:08
53.95 ریال1:34:03
53.98 ریال1:33:02
53.95 ریال1:31:08
53.96 ریال1:30:10
53.98 ریال1:27:07
54.05 ریال1:25:03
54.00 ریال1:24:07
53.96 ریال1:22:07
54.01 ریال1:20:09
54 ریال1:18:02
53.985 ریال1:17:06
53.98 ریال1:15:04
53.99 ریال1:12:07
53.95 ریال1:11:07
53.949 ریال1:10:09
53.942 ریال1:09:07
53.95 ریال1:08:07
53.93 ریال1:07:03
53.916 ریال1:05:08
53.91 ریال1:02:03
53.90 ریال1:01:10
53.92 ریال0:59:06
53.925 ریال0:58:07
53.92 ریال0:57:06
53.917 ریال0:56:07
53.92 ریال0:55:08
53.922 ریال0:54:07
53.92 ریال0:53:06
53.95 ریال0:52:07
53.927 ریال0:51:03
53.92 ریال0:50:08
53.91 ریال0:48:06
53.92 ریال0:45:08
53.91 ریال0:43:07
53.90 ریال0:41:06
53.91 ریال0:39:06
53.92 ریال0:37:07
53.91 ریال0:35:08
53.93 ریال0:33:07
53.91 ریال0:30:10
53.92 ریال0:27:07
53.90 ریال0:25:08
53.91 ریال0:18:07
53.93 ریال0:14:06
53.907 ریال0:12:07
53.92 ریال0:09:07
53.91 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات