شاخص یاب

مونرو / Monero

  • نرخ فعلی:66.19
  • بالاترین قیمت روز:68.91
  • پایین ترین قیمت روز:64.58
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.35%
  • نرخ بازگشایی بازار:65.39
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۲۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:64.878
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.312

نمودار کندل استیک مونرو / Monero در روز جاری

نمودار کندل استیک مونرو / Monero در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
66.19 ریال5:23:07
66.20 ریال5:22:04
66.24 ریال5:20:09
66.239 ریال5:19:04
66.241 ریال5:18:04
66.24 ریال5:17:07
66.243 ریال5:16:08
66.29 ریال5:14:07
66.303 ریال5:13:07
66.27 ریال5:12:07
66.278 ریال5:11:07
66.042 ریال5:10:05
66.01 ریال5:09:03
65.93 ریال5:08:04
65.92 ریال5:06:06
65.943 ریال5:05:07
66.02 ریال5:03:04
65.97 ریال5:01:07
65.73 ریال5:00:11
65.815 ریال4:59:06
65.75 ریال4:58:04
65.732 ریال4:57:04
65.73 ریال4:56:07
65.743 ریال4:55:05
65.74 ریال4:54:07
65.7 ریال4:53:06
65.696 ریال4:52:04
65.75 ریال4:51:06
66.16 ریال4:50:05
66.17 ریال4:49:07
66.173 ریال4:48:04
66.151 ریال4:47:07
66.288 ریال4:46:04
66.67 ریال4:44:07
66.70 ریال4:43:07
66.69 ریال4:42:07
66.70 ریال4:41:07
66.40 ریال4:38:04
66.357 ریال4:36:06
66.33 ریال4:34:03
66.34 ریال4:32:05
66.36 ریال4:27:07
66.45 ریال4:26:03
66.57 ریال4:25:05
66.61 ریال4:23:07
66.41 ریال4:22:07
66.404 ریال4:21:04
66.36 ریال4:20:09
66.34 ریال4:19:06
66.33 ریال4:18:06
66.338 ریال4:17:04
66.19 ریال4:16:04
66.99 ریال4:15:05
67.028 ریال4:14:04
67.05 ریال4:13:06
67.06 ریال4:12:06
67.12 ریال4:11:06
67.36 ریال4:10:08
67.42 ریال4:09:04
67.40 ریال4:08:06
67.44 ریال4:06:04
67.444 ریال4:05:07
67.57 ریال4:03:07
67.58 ریال4:01:07
67.847 ریال4:00:06
67.85 ریال3:58:03
67.88 ریال3:57:04
67.882 ریال3:56:03
67.883 ریال3:55:09
68.01 ریال3:54:04
68.02 ریال3:52:07
68.07 ریال3:51:04
68.04 ریال3:50:06
68.034 ریال3:49:06
68.031 ریال3:48:07
68.02 ریال3:46:06
67.85 ریال3:45:08
67.86 ریال3:41:07
67.96 ریال3:40:05
67.959 ریال3:39:03
67.966 ریال3:38:07
67.97 ریال3:36:06
68.14 ریال3:35:05
68.17 ریال3:34:04
68.14 ریال3:33:06
68.173 ریال3:31:04
67.41 ریال3:30:09
67.47 ریال3:29:06
67.32 ریال3:28:03
67.28 ریال3:27:04
67.24 ریال3:26:03
66.83 ریال3:25:04
66.73 ریال3:24:06
66.71 ریال3:23:06
66.72 ریال3:22:07
66.69 ریال3:21:06
66.689 ریال3:20:05
66.814 ریال3:19:06
66.75 ریال3:18:03
66.931 ریال3:17:03
66.903 ریال3:16:03
66.928 ریال3:15:07
67.04 ریال3:14:03
67.01 ریال3:12:06
67.036 ریال3:11:03
67.034 ریال3:10:05
66.91 ریال3:09:06
66.902 ریال3:08:03
66.833 ریال3:07:06
66.811 ریال3:06:05
66.812 ریال3:05:05
66.37 ریال3:04:06
66.30 ریال3:03:07
66.253 ریال3:02:06
66.29 ریال3:01:07
66.325 ریال3:00:10
66.542 ریال2:59:03
66.566 ریال2:58:03
66.563 ریال2:57:04
66.568 ریال2:56:06
66.78 ریال2:55:09
66.80 ریال2:54:04
66.76 ریال2:53:06
66.763 ریال2:52:06
66.83 ریال2:51:06
66.59 ریال2:50:04
66.57 ریال2:49:06
66.56 ریال2:48:03
66.54 ریال2:47:06
66.31 ریال2:46:03
65.82 ریال2:45:04
65.72 ریال2:44:06
65.713 ریال2:43:03
65.72 ریال2:42:06
65.697 ریال2:41:06
65.604 ریال2:40:04
65.58 ریال2:39:06
65.67 ریال2:38:06
65.586 ریال2:37:06
65.54 ریال2:36:05
65.606 ریال2:35:04
66.124 ریال2:34:03
66.12 ریال2:33:06
66.126 ریال2:32:07
66.245 ریال2:31:07
66.371 ریال2:30:05
66.35 ریال2:27:02
66.39 ریال2:26:06
66.434 ریال2:25:04
66.61 ریال2:23:06
66.621 ریال2:22:05
66.64 ریال2:21:06
66.641 ریال2:20:05
66.811 ریال2:19:06
66.714 ریال2:18:06
66.81 ریال2:17:06
66.94 ریال2:16:06
67.141 ریال2:15:07
67.58 ریال2:11:05
67.14 ریال2:10:08
67.141 ریال2:09:03
67.15 ریال2:08:03
67.149 ریال2:07:06
66.95 ریال2:06:06
66.916 ریال2:05:07
66.557 ریال2:04:05
66.50 ریال2:03:04
66.509 ریال2:02:07
66.52 ریال2:01:03
66.526 ریال2:00:10
66.522 ریال1:59:06
66.506 ریال1:58:03
66.576 ریال1:57:06
66.68 ریال1:56:06
66.685 ریال1:55:07
67.012 ریال1:54:03
67.041 ریال1:53:03
67.06 ریال1:51:02
67.057 ریال1:50:07
67.427 ریال1:49:06
67.436 ریال1:48:03
67.47 ریال1:47:06
67.556 ریال1:46:05
67.95 ریال1:45:07
67.948 ریال1:44:02
67.97 ریال1:43:06
68.059 ریال1:42:06
68.01 ریال1:41:05
68.09 ریال1:40:07
68.12 ریال1:38:02
68.11 ریال1:37:05
68.067 ریال1:36:02
68.08 ریال1:35:07
68.071 ریال1:34:06
68.011 ریال1:33:02
68.003 ریال1:32:06
67.995 ریال1:31:06
67.994 ریال1:30:08
67.57 ریال1:29:06
67.50 ریال1:28:06
67.44 ریال1:27:03
67.35 ریال1:26:05
67.361 ریال1:25:03
67.542 ریال1:24:06
67.5 ریال1:22:06
67.63 ریال1:21:02
67.632 ریال1:20:04
67.67 ریال1:19:06
67.65 ریال1:18:05
67.61 ریال1:17:05
67.64 ریال1:16:05
67.658 ریال1:15:06
67.72 ریال1:14:05
67.652 ریال1:13:06
67.607 ریال1:12:05
67.49 ریال1:11:02
67.475 ریال1:10:02
67.778 ریال1:09:05
67.821 ریال1:08:07
67.84 ریال1:07:05
67.83 ریال1:06:05
68.26 ریال1:05:06
68.269 ریال1:04:02
68.42 ریال1:03:05
68.416 ریال1:02:06
68.418 ریال1:01:06
68.78 ریال0:59:05
68.80 ریال0:58:06
68.86 ریال0:57:05
68.91 ریال0:56:05
68.42 ریال0:55:06
68.476 ریال0:54:05
68.498 ریال0:53:05
68.17 ریال0:52:05
68.16 ریال0:51:03
68.185 ریال0:50:07
68.49 ریال0:49:05
68.59 ریال0:48:06
68.54 ریال0:47:05
68.58 ریال0:46:02
68.408 ریال0:45:04
67.319 ریال0:44:05
67.33 ریال0:43:02
67.327 ریال0:42:06
67.08 ریال0:41:05
66.60 ریال0:40:07
66.54 ریال0:39:06
66.569 ریال0:38:03
66.43 ریال0:37:05
66.46 ریال0:36:05
66.88 ریال0:35:07
67.022 ریال0:34:02
67.09 ریال0:33:05
67.062 ریال0:32:02
67.074 ریال0:31:02
67.131 ریال0:30:07
67.20 ریال0:29:05
67.22 ریال0:28:05
67.20 ریال0:27:06
67.071 ریال0:26:06
67.023 ریال0:25:06
67.156 ریال0:24:05
67.229 ریال0:23:05
67.20 ریال0:22:05
67.228 ریال0:21:05
66.149 ریال0:20:03
66.026 ریال0:19:05
66.07 ریال0:18:05
66.047 ریال0:17:05
65.737 ریال0:16:02
65.818 ریال0:15:06
65.863 ریال0:14:02
65.842 ریال0:13:02
65.904 ریال0:12:05
65.877 ریال0:11:02
64.97 ریال0:10:07
64.983 ریال0:09:05
64.928 ریال0:08:05
64.718 ریال0:07:05
64.58 ریال0:06:02
65.085 ریال0:05:03
65.208 ریال0:04:06
65.39 ریال0:03:06
نظرات