کالایاب
شاخص یاب

نبولاس / Nebulas

  • نرخ فعلی:0.8230
  • بالاترین قیمت روز:0.8253
  • پایین ترین قیمت روز:0.8201
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8202
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.8178
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.64%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0052

نمودار کندل استیک نبولاس / Nebulas در روز جاری

نمودار کندل استیک نبولاس / Nebulas در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8230 ریال1:23:07
0.8243 ریال1:19:07
0.8253 ریال1:17:07
0.8235 ریال1:14:07
0.8242 ریال1:12:07
0.8241 ریال1:09:07
0.8242 ریال1:08:07
0.8234 ریال1:05:08
0.8213 ریال1:03:07
0.8216 ریال1:01:11
0.8213 ریال0:59:07
0.8209 ریال0:58:07
0.8212 ریال0:55:08
0.8217 ریال0:54:07
0.8237 ریال0:53:07
0.8226 ریال0:51:07
0.8225 ریال0:49:07
0.8213 ریال0:44:07
0.8216 ریال0:42:07
0.8211 ریال0:36:07
0.8210 ریال0:35:09
0.8215 ریال0:33:07
0.8222 ریال0:31:07
0.8212 ریال0:27:07
0.8201 ریال0:25:08
0.8204 ریال0:23:07
0.8222 ریال0:18:07
0.8213 ریال0:16:07
0.8210 ریال0:14:07
0.8213 ریال0:11:07
0.8204 ریال0:09:07
0.8203 ریال0:07:07
0.8202 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات