کالایاب
شاخص یاب

نم / NEM

  • نرخ فعلی:0.05022
  • بالاترین قیمت روز:0.05048
  • پایین ترین قیمت روز:0.04961
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0503
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۲۸:۰۳
  • نرخ روز گذشته:0.05023
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک نم / NEM در روز جاری

نمودار کندل استیک نم / NEM در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.05022 ریال11:28:03
0.05021 ریال11:25:08
0.05029 ریال11:23:07
0.05021 ریال11:16:07
0.05012 ریال11:15:08
0.04996 ریال11:13:07
0.04979 ریال11:12:03
0.04978 ریال11:03:03
0.04986 ریال10:59:02
0.04978 ریال10:57:07
0.04987 ریال10:55:04
0.04971 ریال10:52:07
0.0497 ریال10:49:07
0.04971 ریال10:47:07
0.04979 ریال10:45:08
0.04971 ریال10:40:05
0.04979 ریال10:39:07
0.04964 ریال10:29:07
0.04972 ریال10:27:07
0.04971 ریال10:25:08
0.04972 ریال10:22:06
0.04976 ریال10:20:07
0.04972 ریال10:19:07
0.04981 ریال10:17:02
0.04973 ریال10:15:08
0.04972 ریال10:13:07
0.0498 ریال10:10:09
0.04972 ریال10:09:07
0.04973 ریال10:06:07
0.04981 ریال10:04:07
0.04988 ریال10:00:11
0.04981 ریال9:59:07
0.04977 ریال9:57:07
0.04972 ریال9:54:07
0.04988 ریال9:53:07
0.0498 ریال9:49:07
0.04979 ریال9:47:06
0.04976 ریال9:45:08
0.04978 ریال9:43:03
0.0497 ریال9:42:07
0.04971 ریال9:39:07
0.04962 ریال9:37:06
0.04978 ریال9:36:03
0.0497 ریال9:35:08
0.04962 ریال9:33:07
0.04961 ریال9:31:08
0.04969 ریال9:27:07
0.04968 ریال9:12:03
0.04976 ریال9:10:09
0.04968 ریال9:03:07
0.04976 ریال8:59:06
0.04968 ریال8:58:07
0.04969 ریال8:50:09
0.04961 ریال8:48:07
0.04973 ریال8:46:07
0.04969 ریال8:44:06
0.0497 ریال8:40:04
0.04962 ریال8:37:02
0.0497 ریال8:34:08
0.04979 ریال8:30:09
0.04971 ریال8:24:07
0.04969 ریال8:22:07
0.0498 ریال8:19:06
0.04972 ریال8:04:07
0.0498 ریال8:01:03
0.04973 ریال7:58:07
0.04972 ریال7:56:06
0.0498 ریال7:46:07
0.04979 ریال7:41:07
0.04971 ریال7:37:07
0.04979 ریال7:35:03
0.04978 ریال7:23:07
0.04974 ریال7:21:07
0.04978 ریال7:19:07
0.04986 ریال7:17:07
0.04978 ریال7:14:07
0.0497 ریال7:13:07
0.04971 ریال7:08:07
0.04979 ریال7:06:07
0.04971 ریال7:04:08
0.04978 ریال7:01:08
0.04986 ریال6:57:02
0.04987 ریال6:53:07
0.04979 ریال6:48:06
0.04987 ریال6:46:06
0.04972 ریال6:43:07
0.0498 ریال6:40:09
0.04972 ریال6:39:02
0.0498 ریال6:38:07
0.04988 ریال6:36:06
0.04987 ریال6:34:07
0.0498 ریال6:30:05
0.04973 ریال6:29:06
0.0498 ریال6:28:06
0.04988 ریال6:26:07
0.0498 ریال6:23:07
0.04981 ریال6:19:02
0.04982 ریال6:16:02
0.0499 ریال6:11:06
0.05002 ریال6:09:07
0.05006 ریال6:05:08
0.05014 ریال6:02:07
0.05006 ریال6:00:15
0.05005 ریال5:52:07
0.05013 ریال5:48:07
0.05006 ریال5:46:07
0.05012 ریال5:44:08
0.05005 ریال5:42:07
0.05012 ریال5:39:08
0.05013 ریال5:38:07
0.05005 ریال5:36:11
0.05004 ریال5:32:07
0.04996 ریال5:27:07
0.04988 ریال5:26:07
0.05004 ریال5:24:08
0.04996 ریال5:22:08
0.04995 ریال5:20:09
0.05003 ریال5:14:07
0.04995 ریال5:12:09
0.05003 ریال5:11:07
0.04995 ریال5:09:07
0.04987 ریال5:03:07
0.04994 ریال4:59:07
0.05004 ریال4:58:07
0.04997 ریال4:57:07
0.05005 ریال4:55:08
0.05013 ریال4:52:03
0.05005 ریال4:48:07
0.05021 ریال4:46:07
0.05005 ریال4:42:07
0.05013 ریال4:39:03
0.05022 ریال4:38:07
0.05013 ریال4:33:03
0.05014 ریال4:28:07
0.05006 ریال4:22:07
0.05014 ریال4:19:07
0.05024 ریال4:14:08
0.05032 ریال4:08:07
0.0504 ریال4:04:07
0.05031 ریال3:52:07
0.05023 ریال3:46:07
0.05022 ریال3:40:09
0.0503 ریال3:39:07
0.05031 ریال3:38:07
0.0503 ریال3:35:08
0.05027 ریال3:34:03
0.0503 ریال3:30:10
0.05029 ریال3:26:06
0.05021 ریال3:24:06
0.05012 ریال3:20:08
0.05004 ریال3:15:08
0.05011 ریال3:13:03
0.0502 ریال3:12:07
0.05021 ریال3:10:09
0.05017 ریال3:08:03
0.05012 ریال3:07:07
0.05013 ریال3:05:08
0.05019 ریال3:00:13
0.0503 ریال2:58:07
0.05038 ریال2:57:08
0.05031 ریال2:54:07
0.05038 ریال2:53:06
0.0503 ریال2:52:06
0.05031 ریال2:46:07
0.05038 ریال2:45:04
0.05039 ریال2:33:07
0.05033 ریال2:30:11
0.0504 ریال2:25:08
0.05047 ریال2:21:06
0.05048 ریال2:19:07
0.05041 ریال2:16:07
0.05048 ریال2:14:07
0.05041 ریال2:12:07
0.0504 ریال2:11:07
0.05034 ریال2:10:09
0.05041 ریال2:04:07
0.05039 ریال2:00:12
0.05032 ریال1:58:07
0.05039 ریال1:56:07
0.05038 ریال1:55:08
0.05031 ریال1:51:06
0.05039 ریال1:50:09
0.05038 ریال1:46:07
0.05023 ریال1:42:03
0.0503 ریال1:39:07
0.05015 ریال1:35:08
0.05022 ریال1:34:03
0.05021 ریال1:33:02
0.05029 ریال1:31:08
0.05014 ریال1:30:10
0.05021 ریال1:28:07
0.05028 ریال1:25:03
0.05013 ریال1:24:07
0.05021 ریال1:22:07
0.05013 ریال1:17:06
0.05021 ریال1:15:04
0.05013 ریال1:12:07
0.05012 ریال1:10:09
0.05019 ریال1:09:07
0.05021 ریال1:08:07
0.05009 ریال1:07:03
0.0501 ریال1:02:03
0.05017 ریال1:01:10
0.05024 ریال0:59:06
0.05017 ریال0:57:06
0.05018 ریال0:54:07
0.05017 ریال0:53:06
0.05018 ریال0:51:03
0.0501 ریال0:50:08
0.05018 ریال0:48:06
0.0501 ریال0:45:08
0.05011 ریال0:43:07
0.05019 ریال0:41:06
0.05018 ریال0:39:06
0.05011 ریال0:35:08
0.05023 ریال0:33:07
0.05015 ریال0:30:10
0.0503 ریال0:27:07
0.05015 ریال0:25:08
0.05008 ریال0:18:07
0.05023 ریال0:12:07
0.0503 ریال0:09:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات