شاخص یاب

نم / NEM

  • نرخ فعلی:0.05596
  • بالاترین قیمت روز:0.0563
  • پایین ترین قیمت روز:0.05575
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.05575
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۰:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.05595
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک نم / NEM در روز جاری

نمودار کندل استیک نم / NEM در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.05596 ریال5:00:10
0.056 ریال4:59:06
0.05594 ریال4:58:06
0.05598 ریال4:55:08
0.05596 ریال4:54:05
0.05595 ریال4:46:07
0.05599 ریال4:45:07
0.05594 ریال4:44:02
0.05595 ریال4:43:06
0.05594 ریال4:42:07
0.05593 ریال4:40:03
0.05597 ریال4:39:02
0.05592 ریال4:30:04
0.05595 ریال4:29:06
0.05592 ریال4:28:03
0.05591 ریال4:27:02
0.05593 ریال4:26:07
0.05594 ریال4:25:07
0.05593 ریال4:24:06
0.05582 ریال4:23:06
0.056 ریال4:22:03
0.05602 ریال4:19:03
0.05605 ریال4:17:06
0.05607 ریال4:16:02
0.05608 ریال4:13:06
0.05609 ریال4:11:06
0.05608 ریال4:09:02
0.05593 ریال4:08:04
0.05608 ریال4:07:06
0.05595 ریال4:05:03
0.05606 ریال4:04:03
0.05614 ریال4:03:06
0.05618 ریال4:01:07
0.05621 ریال3:57:06
0.0561 ریال3:56:07
0.05602 ریال3:55:03
0.05616 ریال3:54:07
0.05615 ریال3:53:07
0.05609 ریال3:52:06
0.05613 ریال3:51:06
0.05609 ریال3:50:04
0.05614 ریال3:49:07
0.05625 ریال3:47:07
0.05613 ریال3:46:02
0.0562 ریال3:45:08
0.05625 ریال3:44:03
0.05627 ریال3:43:07
0.0563 ریال3:42:07
0.05626 ریال3:41:03
0.05622 ریال3:36:07
0.05621 ریال3:34:07
0.05622 ریال3:33:07
0.05621 ریال3:30:09
0.05616 ریال3:29:07
0.05614 ریال3:28:07
0.05619 ریال3:24:07
0.05614 ریال3:23:05
0.05615 ریال3:22:06
0.05614 ریال3:20:08
0.05616 ریال3:19:06
0.05617 ریال3:17:07
0.05615 ریال3:16:06
0.05609 ریال3:14:07
0.0561 ریال3:13:06
0.05614 ریال3:12:07
0.05613 ریال3:11:06
0.05618 ریال3:10:04
0.0562 ریال3:08:06
0.05619 ریال3:07:06
0.05618 ریال3:06:06
0.0562 ریال3:04:06
0.05621 ریال3:03:07
0.05612 ریال3:01:07
0.05608 ریال2:59:07
0.05606 ریال2:58:06
0.0561 ریال2:56:06
0.05611 ریال2:55:07
0.05616 ریال2:54:06
0.05613 ریال2:53:06
0.05616 ریال2:52:03
0.05607 ریال2:45:08
0.05608 ریال2:44:07
0.05605 ریال2:43:06
0.05598 ریال2:42:06
0.05592 ریال2:41:06
0.05591 ریال2:40:08
0.05601 ریال2:39:06
0.05598 ریال2:38:06
0.056 ریال2:37:07
0.05598 ریال2:35:11
0.05601 ریال2:34:07
0.05594 ریال2:33:07
0.05595 ریال2:32:07
0.05599 ریال2:31:03
0.05595 ریال2:29:06
0.0559 ریال2:28:06
0.05589 ریال2:27:06
0.05586 ریال2:13:07
0.05583 ریال2:12:07
0.05589 ریال2:10:04
0.05585 ریال2:09:07
0.05581 ریال2:07:07
0.05585 ریال2:06:07
0.05589 ریال2:04:07
0.05575 ریال1:56:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات