کالایاب
شاخص یاب

نئو / NEO

  • نرخ فعلی:9.284
  • بالاترین قیمت روز:9.3257
  • پایین ترین قیمت روز:9.182
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.97%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.2812
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۰:۱۰
  • نرخ روز گذشته:9.2768
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0072

نمودار کندل استیک نئو / NEO در روز جاری

نمودار کندل استیک نئو / NEO در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.284 ریال11:30:10
9.2561 ریال11:28:03
9.2719 ریال11:27:07
9.2481 ریال11:25:08
9.280 ریال11:23:07
9.261 ریال11:21:07
9.257 ریال11:19:07
9.2674 ریال11:16:07
9.2764 ریال11:15:08
9.265 ریال11:13:07
9.2602 ریال11:12:03
9.2621 ریال11:10:04
9.2696 ریال11:09:07
9.262 ریال11:06:07
9.2717 ریال11:03:03
9.2782 ریال11:00:12
9.2666 ریال10:59:02
9.2596 ریال10:57:07
9.268 ریال10:55:04
9.2708 ریال10:54:07
9.272 ریال10:52:07
9.263 ریال10:49:07
9.2787 ریال10:47:07
9.267 ریال10:45:08
9.263 ریال10:42:07
9.2597 ریال10:40:05
9.2624 ریال10:39:07
9.259 ریال10:37:07
9.2604 ریال10:35:09
9.271 ریال10:33:07
9.2568 ریال10:31:08
9.2793 ریال10:29:07
9.277 ریال10:27:07
9.2653 ریال10:25:08
9.2776 ریال10:22:06
9.276 ریال10:20:07
9.264 ریال10:19:07
9.281 ریال10:17:02
9.253 ریال10:15:08
9.2506 ریال10:13:07
9.2587 ریال10:10:09
9.2627 ریال10:09:07
9.2563 ریال10:06:07
9.267 ریال10:04:07
9.2676 ریال10:00:11
9.2629 ریال9:59:07
9.251 ریال9:57:07
9.249 ریال9:54:07
9.2655 ریال9:53:07
9.245 ریال9:51:07
9.2612 ریال9:49:07
9.2533 ریال9:47:06
9.2494 ریال9:45:08
9.2522 ریال9:43:03
9.226 ریال9:42:07
9.2227 ریال9:39:07
9.210 ریال9:37:06
9.2033 ریال9:36:03
9.228 ریال9:35:08
9.202 ریال9:33:07
9.2273 ریال9:31:08
9.204 ریال9:28:07
9.224 ریال9:27:07
9.222 ریال9:24:07
9.220 ریال9:21:08
9.2137 ریال9:19:06
9.2204 ریال9:16:06
9.1933 ریال9:15:04
9.204 ریال9:14:07
9.195 ریال9:12:03
9.205 ریال9:10:09
9.208 ریال9:08:06
9.193 ریال9:05:08
9.206 ریال9:03:07
9.1888 ریال8:59:06
9.1829 ریال8:58:07
9.2021 ریال8:56:07
9.1855 ریال8:53:06
9.182 ریال8:52:07
9.1947 ریال8:50:09
9.2 ریال8:48:07
9.190 ریال8:46:07
9.193 ریال8:44:06
9.1829 ریال8:42:07
9.1974 ریال8:40:04
9.2166 ریال8:39:06
9.2225 ریال8:37:02
9.223 ریال8:36:07
9.204 ریال8:34:08
9.198 ریال8:30:09
9.194 ریال8:26:06
9.206 ریال8:24:07
9.187 ریال8:22:07
9.214 ریال8:19:06
9.206 ریال8:17:07
9.1972 ریال8:14:07
9.186 ریال8:11:07
9.206 ریال8:07:07
9.197 ریال8:04:07
9.1944 ریال8:01:03
9.2294 ریال8:00:10
9.2198 ریال7:58:07
9.204 ریال7:56:06
9.2292 ریال7:54:07
9.2277 ریال7:52:06
9.214 ریال7:50:09
9.237 ریال7:48:07
9.2379 ریال7:46:07
9.2238 ریال7:44:02
9.230 ریال7:43:07
9.237 ریال7:41:07
9.228 ریال7:39:07
9.2299 ریال7:37:07
9.2328 ریال7:35:03
9.2443 ریال7:33:08
9.244 ریال7:30:10
9.2214 ریال7:28:07
9.239 ریال7:27:07
9.2531 ریال7:25:03
9.2383 ریال7:23:07
9.2368 ریال7:21:07
9.2382 ریال7:19:07
9.2349 ریال7:17:07
9.241 ریال7:14:07
9.2342 ریال7:13:07
9.2279 ریال7:12:03
9.2555 ریال7:10:08
9.2357 ریال7:09:07
9.2541 ریال7:08:07
9.2282 ریال7:06:07
9.238 ریال7:04:08
9.2501 ریال7:01:08
9.2416 ریال6:59:06
9.2551 ریال6:57:02
9.2409 ریال6:55:07
9.2588 ریال6:53:07
9.250 ریال6:52:07
9.253 ریال6:50:08
9.244 ریال6:48:06
9.2261 ریال6:46:06
9.2414 ریال6:43:07
9.2408 ریال6:40:09
9.2368 ریال6:39:02
9.2491 ریال6:38:07
9.236 ریال6:36:06
9.244 ریال6:34:07
9.2449 ریال6:32:07
9.2286 ریال6:30:05
9.225 ریال6:29:06
9.2427 ریال6:28:06
9.232 ریال6:26:07
9.2525 ریال6:23:07
9.2388 ریال6:21:07
9.2657 ریال6:19:02
9.2665 ریال6:18:07
9.2611 ریال6:16:02
9.2388 ریال6:14:07
9.2656 ریال6:13:07
9.269 ریال6:11:06
9.2597 ریال6:09:07
9.268 ریال6:05:08
9.2431 ریال6:02:07
9.243 ریال6:00:15
9.247 ریال5:58:08
9.246 ریال5:56:07
9.261 ریال5:54:07
9.220 ریال5:52:07
9.246 ریال5:50:10
9.2404 ریال5:48:07
9.255 ریال5:46:07
9.2376 ریال5:44:08
9.253 ریال5:42:07
9.259 ریال5:39:08
9.246 ریال5:38:07
9.234 ریال5:36:11
9.2578 ریال5:34:07
9.25 ریال5:32:07
9.2359 ریال5:30:11
9.2347 ریال5:27:07
9.2431 ریال5:26:07
9.2495 ریال5:24:08
9.2545 ریال5:22:08
9.250 ریال5:20:09
9.227 ریال5:18:07
9.231 ریال5:16:07
9.2216 ریال5:14:07
9.2361 ریال5:12:09
9.247 ریال5:11:07
9.2306 ریال5:10:09
9.2558 ریال5:09:07
9.252 ریال5:06:07
9.2291 ریال5:03:07
9.2549 ریال4:59:07
9.2497 ریال4:58:07
9.2455 ریال4:57:07
9.2757 ریال4:55:08
9.270 ریال4:54:03
9.2569 ریال4:53:02
9.2711 ریال4:52:03
9.2682 ریال4:50:09
9.271 ریال4:48:07
9.2588 ریال4:46:07
9.262 ریال4:44:07
9.269 ریال4:42:07
9.2861 ریال4:40:05
9.3017 ریال4:39:03
9.2916 ریال4:38:07
9.302 ریال4:36:07
9.3086 ریال4:33:03
9.290 ریال4:32:07
9.311 ریال4:30:10
9.291 ریال4:28:07
9.311 ریال4:25:08
9.3257 ریال4:22:07
9.320 ریال4:19:07
9.3058 ریال4:17:06
9.2987 ریال4:15:04
9.2951 ریال4:14:08
9.2976 ریال4:12:06
9.306 ریال4:08:07
9.297 ریال4:04:07
9.2969 ریال4:01:03
9.3197 ریال4:00:13
9.2916 ریال3:59:07
9.3195 ریال3:58:02
9.320 ریال3:57:06
9.298 ریال3:56:07
9.296 ریال3:55:08
9.313 ریال3:54:06
9.3148 ریال3:53:07
9.297 ریال3:52:07
9.3087 ریال3:49:07
9.3224 ریال3:46:07
9.3017 ریال3:44:07
9.2997 ریال3:42:07
9.2962 ریال3:40:09
9.3227 ریال3:39:07
9.3175 ریال3:38:07
9.3173 ریال3:37:06
9.312 ریال3:36:07
9.3135 ریال3:35:08
9.3019 ریال3:34:03
9.3049 ریال3:32:08
9.3084 ریال3:30:10
9.295 ریال3:28:06
9.3186 ریال3:24:06
9.2982 ریال3:22:07
9.2871 ریال3:20:08
9.3133 ریال3:18:02
9.307 ریال3:17:07
9.3017 ریال3:15:08
9.3033 ریال3:13:03
9.291 ریال3:12:07
9.313 ریال3:10:09
9.2905 ریال3:08:03
9.307 ریال3:07:07
9.2856 ریال3:05:08
9.289 ریال3:03:07
9.2907 ریال3:00:13
9.3052 ریال2:59:03
9.2861 ریال2:58:07
9.3078 ریال2:57:08
9.2942 ریال2:56:07
9.293 ریال2:55:08
9.2873 ریال2:54:07
9.287 ریال2:53:06
9.2837 ریال2:52:06
9.314 ریال2:51:07
9.2901 ریال2:49:07
9.3001 ریال2:46:07
9.3147 ریال2:45:04
9.2953 ریال2:44:06
9.312 ریال2:42:07
9.3021 ریال2:40:09
9.2894 ریال2:38:07
9.2937 ریال2:36:07
9.2995 ریال2:34:07
9.3005 ریال2:33:07
9.3093 ریال2:31:08
9.286 ریال2:30:11
9.292 ریال2:28:06
9.3045 ریال2:26:03
9.2912 ریال2:25:08
9.2928 ریال2:23:07
9.3138 ریال2:21:06
9.3098 ریال2:19:07
9.2996 ریال2:17:02
9.2936 ریال2:16:07
9.2962 ریال2:14:07
9.2825 ریال2:12:07
9.2813 ریال2:11:07
9.2774 ریال2:10:08
9.2891 ریال2:08:07
9.2895 ریال2:06:03
9.279 ریال2:04:07
9.2924 ریال2:01:09
9.3047 ریال2:00:12
9.3008 ریال1:59:02
9.2746 ریال1:58:07
9.2921 ریال1:57:06
9.2898 ریال1:56:07
9.284 ریال1:55:08
9.2877 ریال1:54:03
9.2963 ریال1:53:06
9.2823 ریال1:52:07
9.2767 ریال1:51:06
9.2875 ریال1:50:09
9.2964 ریال1:48:07
9.2891 ریال1:46:07
9.259 ریال1:44:07
9.2668 ریال1:42:03
9.2452 ریال1:40:08
9.2582 ریال1:39:07
9.2624 ریال1:36:07
9.246 ریال1:35:08
9.2444 ریال1:34:03
9.2441 ریال1:33:02
9.2561 ریال1:31:08
9.2482 ریال1:30:10
9.233 ریال1:28:07
9.2456 ریال1:27:07
9.2591 ریال1:25:03
9.256 ریال1:24:07
9.237 ریال1:22:07
9.260 ریال1:20:10
9.2635 ریال1:18:02
9.2624 ریال1:17:06
9.2574 ریال1:15:04
9.2595 ریال1:13:06
9.2251 ریال1:12:07
9.2493 ریال1:11:07
9.2569 ریال1:10:09
9.2615 ریال1:09:07
9.2789 ریال1:08:07
9.262 ریال1:07:03
9.2655 ریال1:05:08
9.2656 ریال1:03:03
9.2685 ریال1:02:03
9.285 ریال1:01:10
9.283 ریال0:59:06
9.2891 ریال0:58:07
9.2742 ریال0:57:06
9.2703 ریال0:56:07
9.2737 ریال0:55:08
9.2882 ریال0:54:07
9.2705 ریال0:53:06
9.2796 ریال0:52:07
9.2832 ریال0:51:03
9.271 ریال0:50:08
9.279 ریال0:48:06
9.2789 ریال0:45:08
9.2837 ریال0:43:07
9.2895 ریال0:41:06
9.287 ریال0:39:06
9.272 ریال0:37:07
9.2884 ریال0:35:08
9.2947 ریال0:33:07
9.278 ریال0:30:10
9.279 ریال0:27:07
9.280 ریال0:25:08
9.2898 ریال0:23:07
9.296 ریال0:20:09
9.2801 ریال0:18:07
9.280 ریال0:14:06
9.2985 ریال0:12:07
9.307 ریال0:09:07
9.2812 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات