شاخص یاب

نئو / NEO

  • نرخ فعلی:7.742
  • بالاترین قیمت روز:7.797
  • پایین ترین قیمت روز:7.5791
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.55%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.5791
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۴:۰۷
  • نرخ روز گذشته:7.592
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.98%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.15

نمودار کندل استیک نئو / NEO در روز جاری

نمودار کندل استیک نئو / NEO در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.742 ریال5:04:07
7.746 ریال5:03:06
7.744 ریال5:01:08
7.7452 ریال5:00:10
7.745 ریال4:59:06
7.7439 ریال4:58:06
7.741 ریال4:57:03
7.7411 ریال4:56:07
7.742 ریال4:55:08
7.7434 ریال4:54:05
7.746 ریال4:53:06
7.7462 ریال4:52:06
7.744 ریال4:51:07
7.7439 ریال4:49:07
7.7437 ریال4:48:07
7.7433 ریال4:47:07
7.7391 ریال4:46:07
7.738 ریال4:45:07
7.742 ریال4:44:02
7.737 ریال4:43:06
7.744 ریال4:42:07
7.7441 ریال4:41:07
7.739 ریال4:40:03
7.740 ریال4:38:06
7.747 ریال4:37:02
7.757 ریال4:36:06
7.763 ریال4:35:07
7.759 ریال4:34:07
7.7559 ریال4:33:07
7.7596 ریال4:32:03
7.753 ریال4:31:02
7.754 ریال4:30:04
7.7562 ریال4:29:06
7.758 ریال4:28:03
7.757 ریال4:27:02
7.7574 ریال4:26:07
7.747 ریال4:25:07
7.7461 ریال4:24:06
7.7485 ریال4:23:06
7.7463 ریال4:22:03
7.750 ریال4:21:07
7.751 ریال4:20:03
7.7534 ریال4:19:03
7.755 ریال4:18:06
7.753 ریال4:17:06
7.757 ریال4:16:02
7.7554 ریال4:15:08
7.756 ریال4:14:03
7.7563 ریال4:13:06
7.759 ریال4:12:06
7.758 ریال4:11:06
7.7594 ریال4:10:08
7.7593 ریال4:09:02
7.762 ریال4:08:04
7.760 ریال4:07:06
7.764 ریال4:05:03
7.758 ریال4:04:03
7.751 ریال4:03:06
7.752 ریال4:01:07
7.7517 ریال4:00:10
7.7593 ریال3:59:06
7.757 ریال3:58:07
7.759 ریال3:57:06
7.7617 ریال3:56:07
7.761 ریال3:55:03
7.764 ریال3:54:07
7.762 ریال3:53:07
7.763 ریال3:52:06
7.7649 ریال3:51:06
7.766 ریال3:50:04
7.769 ریال3:49:07
7.7687 ریال3:47:07
7.7729 ریال3:46:02
7.772 ریال3:45:08
7.771 ریال3:44:03
7.790 ریال3:43:07
7.791 ریال3:42:07
7.790 ریال3:41:03
7.793 ریال3:40:04
7.7922 ریال3:39:07
7.797 ریال3:38:07
7.787 ریال3:37:07
7.7951 ریال3:36:07
7.789 ریال3:34:07
7.786 ریال3:33:07
7.7848 ریال3:32:03
7.712 ریال3:30:09
7.71 ریال3:29:07
7.7114 ریال3:28:07
7.7133 ریال3:27:07
7.7104 ریال3:26:06
7.712 ریال3:25:08
7.711 ریال3:24:07
7.7109 ریال3:23:05
7.7108 ریال3:22:06
7.7049 ریال3:20:08
7.7074 ریال3:19:06
7.7071 ریال3:18:06
7.702 ریال3:17:07
7.686 ریال3:15:08
7.6888 ریال3:14:07
7.679 ریال3:13:06
7.6907 ریال3:12:07
7.707 ریال3:11:06
7.7103 ریال3:10:04
7.717 ریال3:09:02
7.7109 ریال3:08:06
7.711 ریال3:07:06
7.716 ریال3:06:06
7.718 ریال3:04:06
7.715 ریال3:03:07
7.717 ریال3:01:07
7.7167 ریال3:00:04
7.7181 ریال2:59:07
7.714 ریال2:58:06
7.711 ریال2:57:06
7.712 ریال2:56:06
7.7122 ریال2:55:07
7.7192 ریال2:54:06
7.713 ریال2:53:06
7.726 ریال2:52:03
7.716 ریال2:51:06
7.714 ریال2:49:06
7.712 ریال2:48:02
7.7105 ریال2:47:06
7.686 ریال2:46:06
7.6838 ریال2:45:08
7.6845 ریال2:44:07
7.685 ریال2:43:06
7.6847 ریال2:42:06
7.674 ریال2:41:06
7.673 ریال2:40:08
7.6731 ریال2:39:06
7.6735 ریال2:38:06
7.6716 ریال2:37:07
7.67 ریال2:35:11
7.669 ریال2:34:07
7.6686 ریال2:33:07
7.6649 ریال2:32:07
7.6663 ریال2:31:03
7.6656 ریال2:30:09
7.664 ریال2:29:06
7.661 ریال2:28:06
7.662 ریال2:27:06
7.643 ریال2:25:03
7.6436 ریال2:24:03
7.642 ریال2:23:02
7.640 ریال2:22:03
7.645 ریال2:21:06
7.646 ریال2:20:08
7.647 ریال2:19:06
7.645 ریال2:18:02
7.643 ریال2:17:06
7.6437 ریال2:16:06
7.646 ریال2:15:08
7.6468 ریال2:14:03
7.636 ریال2:13:07
7.637 ریال2:12:07
7.640 ریال2:11:06
7.6401 ریال2:10:04
7.631 ریال2:09:07
7.627 ریال2:08:06
7.6248 ریال2:07:07
7.6251 ریال2:06:07
7.6266 ریال2:04:07
7.623 ریال2:03:07
7.624 ریال2:00:11
7.619 ریال1:59:03
7.617 ریال1:58:03
7.6227 ریال1:57:06
7.617 ریال1:56:07
7.5791 ریال0:04:02
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات