شاخص یاب

ان اکس تی / Nxt

  • نرخ فعلی:0.026986
  • بالاترین قیمت روز:0.027085
  • پایین ترین قیمت روز:0.026809
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.02697
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۲۳:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.026945
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک ان اکس تی / Nxt در روز جاری

نمودار کندل استیک ان اکس تی / Nxt در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.026986 ریال6:23:08
0.026959 ریال6:22:07
0.026986 ریال6:18:10
0.026973 ریال6:17:07
0.026959 ریال6:16:11
0.026938 ریال6:14:07
0.026852 ریال6:13:08
0.02689 ریال6:12:08
0.026938 ریال6:11:07
0.026827 ریال6:09:07
0.026831 ریال6:07:07
0.026827 ریال6:04:08
0.026825 ریال6:01:09
0.0269 ریال5:59:07
0.02685 ریال5:58:07
0.0269 ریال5:57:08
0.026844 ریال5:56:08
0.0269 ریال5:55:08
0.026844 ریال5:54:08
0.026931 ریال5:53:08
0.0269 ریال5:51:07
0.026931 ریال5:50:09
0.0269 ریال5:48:07
0.026901 ریال5:47:07
0.026906 ریال5:46:08
0.026901 ریال5:45:11
0.026845 ریال5:43:08
0.0269 ریال5:40:10
0.026894 ریال5:37:07
0.026907 ریال5:36:08
0.026894 ریال5:35:09
0.026907 ریال5:34:08
0.026894 ریال5:33:08
0.026907 ریال5:31:08
0.026913 ریال5:30:10
0.026894 ریال5:29:08
0.026913 ریال5:28:07
0.02695 ریال5:27:08
0.026913 ریال5:25:09
0.026926 ریال5:20:09
0.02695 ریال5:18:07
0.026925 ریال5:16:07
0.026919 ریال5:15:08
0.026963 ریال5:14:07
0.026925 ریال5:11:08
0.026938 ریال5:07:07
0.02695 ریال5:01:08
0.026963 ریال4:58:07
0.026969 ریال4:57:07
0.026957 ریال4:56:07
0.02692 ریال4:55:10
0.026957 ریال4:52:07
0.02692 ریال4:51:07
0.026926 ریال4:49:08
0.026907 ریال4:48:07
0.026926 ریال4:46:07
0.026964 ریال4:45:09
0.026926 ریال4:44:07
0.027028 ریال4:41:06
0.027016 ریال4:39:07
0.027066 ریال4:38:06
0.027028 ریال4:37:07
0.02706 ریال4:32:07
0.027066 ریال4:31:07
0.02706 ریال4:29:07
0.027041 ریال4:27:06
0.027047 ریال4:24:07
0.027003 ریال4:21:07
0.027078 ریال4:18:07
0.027066 ریال4:16:06
0.027078 ریال4:14:07
0.027085 ریال4:11:07
0.027028 ریال4:10:08
0.027021 ریال4:05:08
0.026983 ریال4:03:08
0.027009 ریال4:01:07
0.026983 ریال4:00:13
0.02704 ریال3:59:07
0.027028 ریال3:58:07
0.027035 ریال3:55:08
0.027022 ریال3:53:07
0.027035 ریال3:52:06
0.027022 ریال3:50:09
0.026959 ریال3:46:07
0.027028 ریال3:45:08
0.026959 ریال3:43:07
0.026984 ریال3:40:08
0.02701 ریال3:39:07
0.026977 ریال3:38:07
0.026984 ریال3:37:06
0.026977 ریال3:35:08
0.026933 ریال3:31:06
0.026939 ریال3:29:07
0.026933 ریال3:28:06
0.026983 ریال3:26:06
0.026996 ریال3:24:07
0.026954 ریال3:23:07
0.026965 ریال3:16:06
0.026972 ریال3:15:07
0.026965 ریال3:12:09
0.026978 ریال3:09:07
0.026946 ریال3:08:06
0.026965 ریال3:07:07
0.026933 ریال3:03:07
0.026861 ریال2:58:07
0.026854 ریال2:56:06
0.026867 ریال2:55:07
0.026854 ریال2:54:07
0.026848 ریال2:53:06
0.026899 ریال2:48:07
0.026841 ریال2:47:07
0.026899 ریال2:46:06
0.026886 ریال2:45:08
0.026893 ریال2:44:07
0.026841 ریال2:43:06
0.026809 ریال2:42:07
0.026867 ریال2:41:06
0.026822 ریال2:40:09
0.026867 ریال2:39:06
0.02688 ریال2:36:06
0.026829 ریال2:34:06
0.026816 ریال2:32:06
0.02688 ریال2:31:07
0.026873 ریال2:30:08
0.026911 ریال2:29:06
0.02686 ریال2:25:11
0.026853 ریال2:23:07
0.026891 ریال2:21:07
0.026853 ریال2:19:07
0.026891 ریال2:18:07
0.026872 ریال2:17:07
0.026891 ریال2:16:06
0.026878 ریال2:15:07
0.026865 ریال2:14:06
0.026878 ریال2:11:06
0.02684 ریال2:05:08
0.026853 ریال1:59:07
0.026872 ریال1:57:07
0.02684 ریال1:56:07
0.026878 ریال1:54:06
0.026871 ریال1:45:08
0.026845 ریال1:41:06
0.026876 ریال1:34:07
0.026845 ریال1:31:06
0.02687 ریال1:30:09
0.026876 ریال1:29:07
0.02687 ریال1:28:06
0.026845 ریال1:27:06
0.02687 ریال1:24:07
0.026882 ریال1:23:07
0.026832 ریال1:22:07
0.026851 ریال1:19:07
0.026875 ریال1:18:06
0.026851 ریال1:17:06
0.026881 ریال1:15:08
0.026875 ریال1:08:07
0.026867 ریال1:06:07
0.026848 ریال1:04:06
0.026829 ریال1:03:07
0.026885 ریال1:01:07
0.026878 ریال1:00:10
0.026885 ریال0:59:06
0.026878 ریال0:58:07
0.026857 ریال0:56:06
0.026887 ریال0:54:07
0.026857 ریال0:53:06
0.026887 ریال0:49:07
0.026849 ریال0:48:07
0.026867 ریال0:47:07
0.026849 ریال0:44:07
0.026861 ریال0:43:07
0.026874 ریال0:41:07
0.02683 ریال0:40:08
0.02697 ریال0:12:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات