شاخص یاب

اومیسگو / OmiseGO

  • نرخ فعلی:1.2678
  • بالاترین قیمت روز:1.2701
  • پایین ترین قیمت روز:1.2446
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.88%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2485
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۴۶:۰۷
  • نرخ روز گذشته:1.2489
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.51%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0189

نمودار کندل استیک اومیسگو / OmiseGO در روز جاری

نمودار کندل استیک اومیسگو / OmiseGO در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2678 ریال3:46:07
1.2681 ریال3:45:08
1.2677 ریال3:43:07
1.2664 ریال3:42:07
1.268 ریال3:40:09
1.267 ریال3:39:08
1.2682 ریال3:38:06
1.2685 ریال3:37:07
1.2671 ریال3:35:10
1.2681 ریال3:34:07
1.2701 ریال3:33:03
1.2672 ریال3:32:08
1.2644 ریال3:31:08
1.2627 ریال3:30:05
1.262 ریال3:29:07
1.2642 ریال3:28:07
1.264 ریال3:26:07
1.2639 ریال3:25:08
1.2632 ریال3:24:07
1.2629 ریال3:22:07
1.2637 ریال3:21:07
1.2634 ریال3:20:09
1.2618 ریال3:19:07
1.2605 ریال3:18:07
1.2636 ریال3:17:06
1.2629 ریال3:16:07
1.2656 ریال3:15:05
1.2647 ریال3:14:07
1.2637 ریال3:13:06
1.2626 ریال3:12:07
1.2637 ریال3:11:07
1.2648 ریال3:10:09
1.265 ریال3:09:07
1.2657 ریال3:07:07
1.2665 ریال3:06:07
1.2654 ریال3:04:07
1.2661 ریال3:02:07
1.2658 ریال3:00:10
1.2651 ریال2:58:03
1.2656 ریال2:57:07
1.266 ریال2:56:06
1.2668 ریال2:55:08
1.2662 ریال2:54:07
1.2656 ریال2:53:03
1.2648 ریال2:52:06
1.266 ریال2:51:07
1.2651 ریال2:49:07
1.2647 ریال2:48:09
1.2655 ریال2:47:07
1.2641 ریال2:46:07
1.2632 ریال2:45:08
1.2636 ریال2:44:03
1.2653 ریال2:43:03
1.2632 ریال2:42:03
1.265 ریال2:41:06
1.2644 ریال2:39:07
1.2652 ریال2:38:06
1.2641 ریال2:37:03
1.2637 ریال2:36:07
1.2639 ریال2:35:04
1.2649 ریال2:34:07
1.2637 ریال2:33:07
1.2642 ریال2:32:03
1.2644 ریال2:31:07
1.2653 ریال2:30:09
1.2639 ریال2:29:07
1.265 ریال2:28:02
1.2646 ریال2:27:06
1.2658 ریال2:26:02
1.2653 ریال2:25:08
1.2674 ریال2:24:07
1.2657 ریال2:22:07
1.2662 ریال2:20:08
1.2685 ریال2:19:07
1.2664 ریال2:18:07
1.2651 ریال2:17:07
1.266 ریال2:16:02
1.2661 ریال2:15:07
1.268 ریال2:14:06
1.2701 ریال2:13:06
1.2692 ریال2:12:07
1.2687 ریال2:11:07
1.2688 ریال2:10:04
1.2683 ریال2:09:07
1.2676 ریال2:08:02
1.2682 ریال2:07:07
1.267 ریال2:06:07
1.2658 ریال2:04:07
1.2659 ریال2:03:07
1.2664 ریال2:01:05
1.2662 ریال2:00:05
1.266 ریال1:59:07
1.264 ریال1:58:07
1.2625 ریال1:57:06
1.2595 ریال1:56:03
1.2568 ریال1:55:08
1.2473 ریال1:54:03
1.2476 ریال1:53:06
1.2473 ریال1:52:07
1.2485 ریال1:51:07
1.2475 ریال1:49:07
1.247 ریال1:47:06
1.2463 ریال1:46:07
1.2462 ریال1:45:08
1.247 ریال1:44:03
1.2467 ریال1:43:02
1.2473 ریال1:42:06
1.2471 ریال1:41:02
1.2464 ریال1:40:07
1.2474 ریال1:39:07
1.2464 ریال1:38:07
1.2475 ریال1:37:03
1.2493 ریال1:36:06
1.2477 ریال1:35:08
1.2478 ریال1:34:07
1.2463 ریال1:33:07
1.2479 ریال1:32:03
1.2468 ریال1:31:07
1.2481 ریال1:30:09
1.2476 ریال1:29:03
1.2478 ریال1:28:07
1.2471 ریال1:27:07
1.2472 ریال1:26:06
1.2476 ریال1:25:08
1.2478 ریال1:24:06
1.2473 ریال1:23:06
1.2462 ریال1:22:06
1.2471 ریال1:21:02
1.2473 ریال1:20:08
1.2479 ریال1:19:06
1.2493 ریال1:17:06
1.2463 ریال1:16:06
1.2467 ریال1:15:08
1.2452 ریال1:14:06
1.2459 ریال1:13:07
1.2446 ریال1:12:06
1.2463 ریال1:11:06
1.2472 ریال1:10:08
1.2461 ریال1:09:06
1.2459 ریال1:08:02
1.2463 ریال1:07:09
1.2461 ریال1:06:03
1.2465 ریال1:05:04
1.2461 ریال1:04:06
1.2479 ریال1:03:06
1.2489 ریال1:01:08
1.2481 ریال1:00:10
1.2497 ریال0:59:06
1.2483 ریال0:58:06
1.248 ریال0:57:06
1.2479 ریال0:56:06
1.248 ریال0:55:03
1.2455 ریال0:54:02
1.2478 ریال0:53:06
1.2473 ریال0:49:07
1.2478 ریال0:48:07
1.2468 ریال0:47:03
1.2482 ریال0:46:06
1.2489 ریال0:45:07
1.2477 ریال0:44:06
1.2475 ریال0:43:02
1.2474 ریال0:42:06
1.2486 ریال0:30:09
1.2474 ریال0:12:06
1.2485 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات