کالایاب
شاخص یاب

آنتالوجی / Ontology

  • نرخ فعلی:1.2622
  • بالاترین قیمت روز:1.2683
  • پایین ترین قیمت روز:1.2323
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.48%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2386
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۳۷:۰۳
  • نرخ روز گذشته:1.2413
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.68%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0209

نمودار کندل استیک آنتالوجی / Ontology در روز جاری

نمودار کندل استیک آنتالوجی / Ontology در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2622 ریال8:37:03
1.2645 ریال8:36:07
1.2652 ریال8:34:07
1.2683 ریال8:32:07
1.251 ریال5:04:07
1.2509 ریال4:56:03
1.2486 ریال4:52:03
1.2569 ریال4:48:07
1.2595 ریال4:40:09
1.2606 ریال4:35:08
1.2622 ریال4:30:04
1.2615 ریال4:25:08
1.2633 ریال4:21:07
1.2629 ریال4:15:08
1.2586 ریال4:06:07
1.2536 ریال4:00:12
1.2523 ریال3:54:06
1.2526 ریال3:47:07
1.2513 ریال3:39:07
1.2488 ریال3:32:07
1.2428 ریال3:15:08
1.2413 ریال3:09:07
1.2414 ریال2:58:07
1.2423 ریال2:53:06
1.24 ریال2:49:07
1.2398 ریال2:43:07
1.2401 ریال2:38:07
1.2403 ریال2:32:07
1.2402 ریال2:28:03
1.2392 ریال2:24:06
1.2385 ریال2:19:06
1.2347 ریال2:12:07
1.2363 ریال2:01:08
1.2342 ریال1:58:07
1.2355 ریال1:52:06
1.2358 ریال1:46:07
1.2366 ریال1:42:03
1.2358 ریال1:38:07
1.2354 ریال1:33:07
1.237 ریال1:30:10
1.2361 ریال1:25:08
1.238 ریال1:20:08
1.239 ریال1:16:07
1.2323 ریال1:10:09
1.2332 ریال1:04:07
1.2361 ریال1:00:13
1.2364 ریال0:52:07
1.2403 ریال0:46:07
1.2433 ریال0:40:09
1.2444 ریال0:34:07
1.2478 ریال0:30:10
1.2461 ریال0:26:07
1.2386 ریال0:21:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات