کالایاب
شاخص یاب

پیوکس / PIVX

  • نرخ فعلی:0.81838
  • بالاترین قیمت روز:0.8273
  • پایین ترین قیمت روز:0.81214
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8254
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۹:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.82477
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.78%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0064

نمودار کندل استیک پیوکس / PIVX در روز جاری

نمودار کندل استیک پیوکس / PIVX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.81838 ریال10:59:07
0.81818 ریال10:58:08
0.8192 ریال10:57:08
0.81721 ریال10:56:08
0.81756 ریال10:55:10
0.8175 ریال10:54:07
0.81731 ریال10:53:08
0.8175 ریال10:49:08
0.8174 ریال10:48:08
0.81755 ریال10:46:07
0.8217 ریال10:40:12
0.8216 ریال10:37:07
0.8205 ریال10:36:04
0.8211 ریال10:34:09
0.8200 ریال10:29:08
0.81997 ریال10:28:08
0.8200 ریال10:25:05
0.8199 ریال10:24:03
0.81989 ریال10:23:08
0.8201 ریال10:21:08
0.8199 ریال10:19:07
0.81994 ریال10:18:07
0.8199 ریال10:16:08
0.8201 ریال10:13:08
0.8199 ریال10:07:09
0.81988 ریال10:05:11
0.8199 ریال9:59:03
0.8198 ریال9:58:08
0.81966 ریال9:56:09
0.8208 ریال9:54:08
0.8206 ریال9:53:08
0.8204 ریال9:50:11
0.8206 ریال9:48:03
0.8181 ریال9:46:08
0.81809 ریال9:45:10
0.8176 ریال9:42:03
0.81755 ریال9:40:11
0.81759 ریال9:38:08
0.81763 ریال9:37:08
0.81753 ریال9:35:11
0.8171 ریال9:33:03
0.8172 ریال9:32:09
0.8173 ریال9:30:14
0.8170 ریال9:28:09
0.8176 ریال9:26:03
0.81786 ریال9:25:10
0.81796 ریال9:23:08
0.8179 ریال9:20:06
0.81768 ریال9:19:08
0.81745 ریال9:17:08
0.8178 ریال9:14:07
0.8179 ریال9:13:03
0.8173 ریال9:11:03
0.81578 ریال9:10:10
0.8156 ریال9:08:08
0.81556 ریال9:06:07
0.81576 ریال9:04:08
0.8157 ریال9:00:14
0.8156 ریال8:58:03
0.81558 ریال8:57:08
0.81638 ریال8:56:07
0.8163 ریال8:55:09
0.8160 ریال8:54:03
0.81604 ریال8:53:08
0.81606 ریال8:52:08
0.8161 ریال8:51:03
0.81606 ریال8:50:13
0.81576 ریال8:49:08
0.81578 ریال8:48:07
0.8156 ریال8:47:07
0.81558 ریال8:46:07
0.81584 ریال8:45:10
0.81624 ریال8:44:08
0.8165 ریال8:43:08
0.81646 ریال8:42:08
0.81602 ریال8:41:07
0.8158 ریال8:40:10
0.8156 ریال8:39:03
0.81558 ریال8:38:08
0.81582 ریال8:37:08
0.81686 ریال8:36:08
0.8165 ریال8:32:08
0.8167 ریال8:31:08
0.81666 ریال8:30:13
0.8166 ریال8:29:08
0.8167 ریال8:28:02
0.81666 ریال8:27:07
0.81668 ریال8:26:07
0.8167 ریال8:24:07
0.8170 ریال8:23:08
0.8176 ریال8:22:07
0.81773 ریال8:20:10
0.8177 ریال8:18:08
0.8184 ریال8:15:09
0.81831 ریال8:14:07
0.81767 ریال8:12:08
0.8178 ریال8:10:05
0.8177 ریال8:05:04
0.81769 ریال8:03:08
0.8185 ریال7:58:08
0.8198 ریال7:56:07
0.81984 ریال7:54:07
0.8197 ریال7:47:02
0.81997 ریال7:46:07
0.8197 ریال7:34:08
0.81965 ریال7:33:09
0.8194 ریال7:29:08
0.81933 ریال7:27:08
0.8193 ریال7:14:03
0.81926 ریال7:13:08
0.8193 ریال7:12:07
0.8192 ریال7:08:07
0.81933 ریال7:06:07
0.8193 ریال7:04:03
0.8200 ریال7:03:08
0.8199 ریال6:56:08
0.81992 ریال6:55:08
0.8192 ریال6:54:07
0.81922 ریال6:52:07
0.8202 ریال6:51:07
0.82018 ریال6:49:07
0.8188 ریال6:47:07
0.8191 ریال6:45:04
0.8192 ریال6:43:07
0.81787 ریال6:41:07
0.81882 ریال6:40:09
0.81743 ریال6:38:08
0.8170 ریال6:35:46
0.8169 ریال6:26:15
0.8174 ریال6:18:06
0.8179 ریال6:15:09
0.8187 ریال6:14:08
0.8189 ریال6:12:08
0.81895 ریال6:11:10
0.8183 ریال6:09:08
0.8185 ریال6:08:08
0.81897 ریال6:07:08
0.8179 ریال6:05:04
0.8185 ریال6:04:08
0.81886 ریال6:00:15
0.8175 ریال5:59:03
0.81747 ریال5:58:08
0.8174 ریال5:56:08
0.8182 ریال5:54:07
0.8177 ریال5:53:08
0.81769 ریال5:51:07
0.8186 ریال5:49:08
0.8224 ریال5:44:03
0.822 ریال5:43:07
0.8219 ریال5:41:08
0.8218 ریال5:39:07
0.82178 ریال5:37:08
0.8228 ریال5:36:09
0.8251 ریال5:35:03
0.82525 ریال5:34:08
0.8238 ریال5:29:08
0.82374 ریال5:27:07
0.82362 ریال5:25:09
0.82473 ریال5:23:07
0.82469 ریال5:21:07
0.8247 ریال5:13:07
0.8246 ریال5:09:03
0.8245 ریال5:08:07
0.82469 ریال5:06:08
0.82391 ریال5:04:08
0.82483 ریال5:02:08
0.8250 ریال5:00:05
0.82502 ریال4:59:08
0.8242 ریال4:58:07
0.8213 ریال4:57:07
0.82086 ریال4:56:07
0.822 ریال4:55:09
0.8219 ریال4:53:08
0.82172 ریال4:51:07
0.82103 ریال4:49:07
0.82142 ریال4:48:08
0.8228 ریال4:47:07
0.82283 ریال4:46:07
0.8224 ریال4:44:03
0.82236 ریال4:43:07
0.81757 ریال4:42:07
0.8242 ریال4:38:07
0.82423 ریال4:34:07
0.8240 ریال4:32:03
0.82353 ریال4:30:12
0.8235 ریال4:27:07
0.8273 ریال4:24:08
0.82464 ریال4:23:07
0.8250 ریال4:18:07
0.82501 ریال4:17:07
0.82481 ریال4:16:07
0.82374 ریال4:14:08
0.8236 ریال4:13:02
0.82355 ریال4:12:07
0.8224 ریال4:10:10
0.8228 ریال4:09:02
0.82282 ریال4:08:07
0.8228 ریال4:06:07
0.82407 ریال4:05:09
0.82534 ریال4:03:08
0.82441 ریال4:00:14
0.82466 ریال3:58:07
0.82483 ریال3:57:07
0.82481 ریال3:56:07
0.82472 ریال3:54:08
0.82431 ریال3:52:08
0.8239 ریال3:51:07
0.8246 ریال3:49:07
0.82444 ریال3:47:07
0.82293 ریال3:44:08
0.82543 ریال3:43:07
0.8213 ریال3:40:10
0.82125 ریال3:39:08
0.8206 ریال3:23:07
0.8200 ریال3:21:08
0.8235 ریال3:14:07
0.82345 ریال3:11:07
0.8185 ریال3:07:07
0.8184 ریال2:55:08
0.81838 ریال2:54:07
0.81824 ریال2:53:07
0.8177 ریال2:52:07
0.81768 ریال2:51:07
0.81778 ریال2:50:10
0.8186 ریال2:49:07
0.8183 ریال2:47:07
0.81829 ریال2:46:07
0.81788 ریال2:45:09
0.81766 ریال2:44:07
0.81758 ریال2:43:07
0.81744 ریال2:42:07
0.81725 ریال2:41:07
0.81723 ریال2:40:09
0.81672 ریال2:38:07
0.8169 ریال2:37:07
0.81675 ریال2:36:08
0.81657 ریال2:35:09
0.81802 ریال2:34:07
0.8164 ریال2:33:08
0.8165 ریال2:32:03
0.81653 ریال2:31:08
0.81717 ریال2:30:11
0.8154 ریال2:29:07
0.81535 ریال2:28:07
0.81571 ریال2:27:07
0.81575 ریال2:26:07
0.81555 ریال2:24:07
0.81548 ریال2:22:07
0.8155 ریال2:21:07
0.8166 ریال2:20:04
0.8169 ریال2:17:07
0.81556 ریال2:16:07
0.81549 ریال2:14:07
0.8177 ریال2:13:08
0.81766 ریال2:12:07
0.81837 ریال2:10:10
0.8140 ریال2:09:03
0.81403 ریال2:08:08
0.81214 ریال2:06:07
0.8142 ریال1:58:07
0.81353 ریال1:56:07
0.81474 ریال1:54:07
0.8140 ریال1:53:07
0.81402 ریال1:51:07
0.81495 ریال1:49:07
0.81796 ریال1:48:07
0.81827 ریال1:46:07
0.81919 ریال1:44:07
0.81527 ریال1:43:07
0.81553 ریال1:40:09
0.81462 ریال1:38:08
0.8146 ریال1:34:07
0.81464 ریال1:33:07
0.8156 ریال1:32:07
0.81559 ریال1:30:11
0.8211 ریال1:29:07
0.82126 ریال1:28:07
0.8215 ریال1:27:03
0.82136 ریال1:25:08
0.82226 ریال1:23:07
0.82315 ریال1:22:07
0.8232 ریال1:19:07
0.82317 ریال1:18:06
0.8215 ریال1:15:09
0.8211 ریال1:14:03
0.8210 ریال1:10:10
0.8209 ریال1:03:07
0.8211 ریال1:00:16
0.82109 ریال0:59:07
0.8209 ریال0:58:07
0.82093 ریال0:57:07
0.82053 ریال0:56:07
0.82111 ریال0:55:08
0.82071 ریال0:54:07
0.8225 ریال0:53:08
0.82253 ریال0:52:07
0.82255 ریال0:51:07
0.8226 ریال0:49:07
0.82259 ریال0:48:08
0.82305 ریال0:47:07
0.8231 ریال0:46:07
0.82313 ریال0:45:09
0.82278 ریال0:44:08
0.8231 ریال0:43:03
0.82311 ریال0:42:07
0.8247 ریال0:41:03
0.82471 ریال0:40:10
0.8248 ریال0:38:08
0.82475 ریال0:37:07
0.8253 ریال0:34:07
0.8255 ریال0:33:07
0.8253 ریال0:31:03
0.8258 ریال0:30:05
0.82583 ریال0:29:07
0.82581 ریال0:26:07
0.8259 ریال0:17:07
0.8260 ریال0:14:07
0.82637 ریال0:13:08
0.8270 ریال0:11:08
0.8269 ریال0:09:03
0.82682 ریال0:08:07
0.8262 ریال0:06:07
0.8254 ریال0:04:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات