کالایاب
شاخص یاب

Pundi X

  • نرخ فعلی:0.000635
  • بالاترین قیمت روز:0.000638
  • پایین ترین قیمت روز:0.000631
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.000634
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۱۰:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.000635
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Pundi X در روز جاری

نمودار کندل استیک Pundi X در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.000635 ریال21:10:10
0.000636 ریال19:59:03
0.000635 ریال19:57:08
0.000636 ریال19:55:09
0.000637 ریال19:53:08
0.000638 ریال19:52:08
0.000636 ریال19:41:03
0.000635 ریال18:57:08
0.000636 ریال18:53:07
0.000637 ریال18:36:08
0.000636 ریال18:34:08
0.000635 ریال16:47:08
0.000636 ریال16:14:08
0.000635 ریال15:07:08
0.000636 ریال14:51:08
0.000637 ریال14:45:09
0.000636 ریال14:33:03
0.000635 ریال14:16:07
0.000636 ریال14:12:07
0.000635 ریال14:05:09
0.000636 ریال13:58:07
0.000635 ریال13:56:03
0.000634 ریال13:52:08
0.000633 ریال13:48:08
0.000632 ریال13:38:07
0.000633 ریال13:36:03
0.000632 ریال13:34:08
0.000634 ریال13:17:07
0.000635 ریال11:07:08
0.000636 ریال10:49:07
0.000635 ریال10:42:08
0.000634 ریال10:14:07
0.000635 ریال9:44:07
0.000634 ریال9:29:07
0.000633 ریال6:55:04
0.000632 ریال5:23:03
0.000631 ریال5:22:08
0.000632 ریال5:18:03
0.000633 ریال5:08:07
0.000632 ریال4:44:07
0.000633 ریال4:34:07
0.000634 ریال4:32:07
0.000635 ریال4:14:07
0.000637 ریال4:11:07
0.000636 ریال3:57:09
0.000635 ریال3:52:07
0.000636 ریال3:34:08
0.000637 ریال3:26:07
0.000635 ریال2:44:07
0.000636 ریال2:36:07
0.000635 ریال2:30:11
0.000636 ریال2:24:06
0.000635 ریال2:03:07
0.000634 ریال0:48:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات