کالایاب
شاخص یاب

کش / QASH

  • نرخ فعلی:0.15645
  • بالاترین قیمت روز:0.15724
  • پایین ترین قیمت روز:0.1539
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.15429
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۳:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.15402
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0024

نمودار کندل استیک کش / QASH در روز جاری

نمودار کندل استیک کش / QASH در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.15645 ریال17:23:12
0.15662 ریال16:30:17
0.15639 ریال15:22:12
0.15646 ریال14:42:10
0.15722 ریال14:31:07
0.15697 ریال13:57:11
0.15704 ریال13:56:10
0.15659 ریال13:53:11
0.1572 ریال13:42:11
0.15719 ریال13:19:11
0.15718 ریال12:58:10
0.15724 ریال12:56:06
0.15668 ریال11:27:11
0.15669 ریال11:18:10
0.15656 ریال10:49:10
0.1565 ریال10:47:05
0.15645 ریال10:39:10
0.15644 ریال10:34:06
0.15641 ریال10:33:11
0.15637 ریال10:17:10
0.15695 ریال10:13:10
0.15641 ریال9:54:10
0.15605 ریال9:33:10
0.15595 ریال9:22:10
0.1561 ریال9:19:09
0.15685 ریال9:11:05
0.15682 ریال9:00:15
0.15681 ریال8:18:09
0.15691 ریال8:14:09
0.15688 ریال7:38:09
0.15685 ریال7:37:09
0.15681 ریال7:33:10
0.15682 ریال7:32:09
0.15683 ریال7:06:08
0.1568 ریال6:56:08
0.15681 ریال6:53:08
0.15673 ریال6:49:04
0.15671 ریال6:42:08
0.15674 ریال6:37:04
0.15673 ریال6:22:09
0.15674 ریال5:55:10
0.15639 ریال5:52:09
0.15637 ریال5:43:13
0.15591 ریال5:37:09
0.15617 ریال4:52:04
0.15591 ریال4:51:07
0.15599 ریال4:49:07
0.15483 ریال4:47:08
0.15433 ریال3:47:07
0.15423 ریال3:22:07
0.1544 ریال2:50:05
0.15401 ریال2:44:07
0.15397 ریال2:05:09
0.1539 ریال1:54:07
0.15392 ریال1:52:07
0.15395 ریال0:58:08
0.1544 ریال0:44:06
0.15429 ریال0:06:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات